Crayontekeningen:

Langwasser

Stanislau

Neu-Brandenburg

Neu Brandenburg:
Neu-Brandenburg sluit met vier tekeningen de rij van kampen. Zeer tot spijt van de samensteller van deze map, waren geen tekeningen van Tittmoning ter beschikking, om deze evenals die van Neu-Brandenburg geschikt te maken voor kleurenreproductie. In Tittmoning waren nI. de Opper en Hoofdofficieren gehuisvest tot na de capitulatie van Duitsland. In Neu-Brandenburg verbleven de subalterne officieren, cadetten en adelborsten van Januari 1944 tot Juni 1945.

Neu Brandenburg: Kampstraat (Tekening 21) gemaakt naar tekeningen van A. van Baarsel.

Evenals in Langwasser bestond dit kamp uit houten barakken, waartussen kampstraten. Het geheel omgeven door prikkeldraadversperringen, bewaakt vanuit uitzichttorens. Lagen in eerstgenoemd kamp de barakken op gelijke hoogte, in Neu-Brandenburg was het terrein meer heuvelachtig, terwijl ook de begroeiing aan het geheel een minder strak aanzien gaf. Toch was, vooral in de eerste maanden, dit één der meest slecht ingerichte kampen, terwijl ook het klimaat aan dat in Stanislau niet kon tippen. Menigeen zal dan ook bij terugdenken aan zijn gevangenschap Stanislau verre verkiezen boven Neu-Brandenburg.

Neu Brandenburg: Bloementuin (Tekening 22) gemaakt naar tekeningen van A. van Baarsel.

Met ongebroken geestkracht gingen de officieren gezamenlijk aan de slag het kamp een beter, vriendelijker aanzien te geven en de moes- en bloementuin geeft een mooi inzicht in de bereikte resultaten.


Neu Brandenburg: Heuvel nabij het kamp
 (Tekening 23) gemaakt naar tekeningen van A. van Baarsel.

Na de bevrijding was het mogelijk het kamp te verlaten en de t.m. kapitein van Baarsel heeft enige aardige tekeningen vervaardigd buiten het kamp. Dit heuveltje zal ook voor de anderen geen 'onbekendheid' zijn.


 
Neu Brandenburg: De waschplaats (Tekening 24) gemaakt naar tekeningen van A. van Baarsel.

De wasplaats ten slotte, zeer schilderachtig gelegen, gaf, nadat men baas was geworden in 'eigen huis', een mooie gelegenheid het nog aanwezige ondergoed af en toe een flinke beurt te geven.

 

 Klik hier voor alles over andere Stanislau krijgsgevangenen