Station Eindhoven

Een rijksmonument

Veel gaat er veranderen in Eindhoven maar het NS-station blijft .
 "Het lichtpunt van het zuiden"

Station is nu officieel
‘Eindhoven Centraal’

Sinds dinsdag 14 januari 2020 is met het aanzetten van de letters ‘Eindhoven Centraal’ officieel de nieuwe benaming van het station in gebruik genomen. Eigenlijk ging de nieuwe benaming in bij de start van de nieuwe dienstregeling in 15 december 2019. Toen werden de blauwe borden op de perrons al vervangen door ‘Eindhoven Centraal’. 

De oplichtende letters werden dinsdag aangezet door regiodirecteur Wendy de Wild van ProRail, regiodirecteur Magdalena Piotrowska van NS en burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. Acht stations in Nederland dragen nu het predicaat ‘Centraal’.

Magdalena Piotrowska van NS zegt: “Het station van Eindhoven is een station met allure. Want het is het grootste station van Brabant met dagelijks ruim 65-duizend in- en uitstappers in 2019. En een symbool van de moderne tijd. Met nu een nieuwe fase in de rijke historie: Eindhoven Centraal.”

Volgens wikipedia krijgen alleen de stations met meer dan 40.000 in- en uitstappers per dag de aanduiding 'Centraal'. De Eindhovense cijfers geven in 2018 al aan dat het er zo'n 75.000 reizigers per dag zijn.

De opwaardering tot ‘Eindhoven Centraal’ staat volgens burgemeester Jorritsma van Eindhoven symbool voor de groei van de stad. “Het gebied rondom het station staat voor een enorme transformatie. In 25 jaar tijd wordt dit huidige kantorengebied omgevormd tot een aantrekkelijk en klimaatbestendig woon-, werk- en verblijfgebied voor 20.000 inwoners. Dat doet de gemeente samen met de provincie Noord Brabant en het Rijk. Dit nieuwe deel van de stad wordt de poort naar de Brainport regio en het NS-station speelt hierin een cruciale rol. Als OV-knooppunt is het de ambitie om de Randstad met Düsseldorf te verbinden en vanuit hier worden de verschillende High Tech campussen met elkaar verbonden. Over een paar jaar komen er twee fietsenstallingen voor meer dan 10.000 fietsen.”

Foto's boven bron twitter : @ProRail @cescoholtus  @Ericdrent1 @charlottetes

filmpje https://twitter.com/i/status/1217127777272508416


ED 23 maart 2018 "Tijd voor Eindhoven Centraal" zegt Pier Eringa president-directeur van Prorail. "de toevoeging centraal is nooit aangevraagd".

NS-Station Eindhoven 1866 - 1916

In 1866 wordt het eerste treinstation van Eindhoven geopend.  Het was alleen een spoorlijn naar Den Bosch en Tilburg.
Dit station is nog door Vincent van Gogh in 1885 geschilderd "een zondag in Eindhoven".
Pas In 1869 kwam er een  spoorlijn tussen Utrecht – 's-Hertogenbosch – Eindhoven. Toen pas werden de grote rivieren de Waal en de Maas overbrugd en was het spoorwegnet in het Noorden met dat van het Zuiden met elkaar verbonden. In 1885 verbouwd en in 1912 afgebroken.
Veel informatie en oude spoorkaarten op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_spoorwegen_in_Nederland

Hieronder een ingezonden brief uit 1856 om te zorgen dat Eindhoven aangesloten wordt op de spoorlijn. 

NS-Station Eindhoven 1916 - 1956

Van 1916 tot 1956 stond in Eindhoven een stationsgebouw uitgevoerd in strakke lijnen en sober van uiterlijk. Dit stationsgebouw is ontworpen door spoorwegarchitect Dr. Ir. G.W. van Heukelom Eigenlijk is het oude station in fase verbouwd tot dit nieuwe gebouw. Pas in 1916 was het nieuwe station klaar.
Belangrijk was de opening van de Lijn Eindhoven - Weert in 1913. Bijzonder was dat deze spoorlijn tot Geldrop als hoogspoor is aangelegd zodat diverse trambanen en wegen vrijbleven. Ook de brug over het Eindhovens kanaal was in die tijd bijzonder.
De lijn Eindhoven-Weert (1909-1913), een zeer omvangrijk project dat niet alleen bestond uit de bouw van de nieuwe stations Eindhoven en Weert, maar ook de tussengelegen, kleinere stations Geldrop, Heeze, Maarheeze, Tongelre en Sterksel, tezamen met de seinhuizen en wisselwachterswoningen. 

NS-Station Eindhoven 1956 - heden

In maart 1954 begint men met de bouw van het nieuw station. Architect is ir. Koen van der Gaast, op dat moment 31 jaar. Het station zal 46 meter breed, 31 meter diep en elf meter hoog worden. De nieuwe stationshal die even breed zal zijn als de voorgevel, 16 meter diep en tien meter hoog. Onder het stationsgebouw komt een stalling voor tweeduizend rijwielen.  Bij het stationsgebouw komt een vrijstaande klokketoren van 25 meter hoogte. [klokkentoren in de nieuwe spelling]
Door aanleg hoogbouw richting Tilburg is de ligging van het nieuwe station ongeveer 100 meter in noordelijke richting gebouwd, Hierdoor is het stationsplein ontstaan. De Woenselse spoorwegovergang is met het hoogspoor verdwenen, Deze overgang was groot probleem voor Philipswerknemers die soms lang moesten wachten door het drukker wordende treinverkeer. 


In 1866 duurde de reis tussen Rotterdam-Eindhoven ongeveer 4 á 5 uur. Omdat je het laatste stuk tussen Moerdijk en Rotterdam met een stoomboot aflegde. Zo'n 150 jaar later is de reistijd een uurtje. Over 25-50 jaar, met de hyperloop, een kwartiertje?
Zeker is dat de reistijden in de toekomst nog korter gaan worden.


10 mooiste foto's NS station Eindhoven 1956 zijn eigendom van het
® Spoorwegmuseum en ® Nationaal Archief


Filmpje (hieronder) en foto's heropening NS-Station Eindhoven op 22 maart 2018
Beelden uit 2013, 1956 en foto's 2018
OPNIEUW HET STATIONSGEBOUW TE EINDHOVEN IN GEBRUIK GENOMEN

Openingsverslag NS-Station Eindhoven in 1956

De president van de Nederlandse Spoorwegen, ir. dr. F.Q. den Hollander, heeft vrijdagmiddag 10 augustus 1956 het nieuwe stationsgebouw te Eindhoven officieel geopend.
De Burgemeester van Eindhoven, mr. H. A. M. T.Kolfschoten, noemde bij die gelegenheid het nieuwe station een stedenbouwkundige en architectonische aanwinst voor Eindhoven. Het station, zo zei hij, is doelmatig, uitnodigend, fris, krachtig en feestelijk. Het is de poort van het nieuwe Eindhoven, die iets ademt van de geest en de vitaliteit van de stad. Hulde bracht burgemeester Kolfschoten vooral aan de architect van de  Nederlandse Spoorwegen, ir. K. van der Gaast, die bij de officiële ingebruikneming van zijn schepping zijn 33-ste verjaardag vierde. 

Namens de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant sprak de voorzitter, de heer A. Kersten, woorden van hulde en felicitatie aan het adres van de Nederlandse Spoorwegen. 
Ook de V.V.V. van Eindhoven toonde zich verheugd over het nieuwe station. Als uiting van deze vreugde bood de voorzitter, de heer J. Dentenier, zes nylon stadsvlaggen aan, die in het vervolg bij feestelijke gelegenheden naast zes nationale dundoeken aan de pylonen voor het nieuwe station zullen  wapperen.

Ir. P. Philips, sprekende namens de Eindhovense fabrikantenkring, herinnerde aan de plannen, die reeds in 1942 door deze kring werden gemaakt voor een nieuw station, dat beter zou beantwoorden aan de plaats, welke Eindhoven in het nationaal bestel had ingenomen. Met de oplossing, die thans is bereikt, zijn de Eindhovense fabrikanten zeer gelukkig, aldus de heer Philips. Hij bood de Nederlandse Spoorwegen vervolgens namens de Eindhovense fabrikantenkring een reliëf aan, dat door de Larense beeldhouwer Willy Mignot werd gehakt in de met natuursteen beklede uitbouw van de westzijde van het hoofdgebouw.  De president van de Nederlandse Spoorwegen, ir. dr. F. Q. den Hollander zeide ontroerd te zijn door dit nieuwe station, dat hij een symbool van samenwerking noemde. En terwijl vier dieselloc's hun klagend signaal over Eindhoven lieten horen hees ir. Den Hollander de nationale driekleur 
in de 26 [= 25] meter hoge toren, die naast het hoofdgebouw van het Eindhovense station werd gebouw. Tegelijkertijd werden de vlaggen aan de nylonen gehesen en klonk vrolijke marsmuziek over het nieuwe Eindhovense stationsplein.
verslag in Gereformeerd gezinsblad op 14-08-1956 Te zien in het filmpje Stadsjournaal 1956

Internationale spoorwegverbindingen

Eindhoven als onderdeel van het treinverkeer

Eindhoven - Brussel

1930 
1866 - 1959 Meer informatie  Bels lijntje 

Eindhoven - Bazel

via Venlo -Keulen

Via Eindhoven

1915
3 sneltreinen met het zuiden
waarvan 1 met restauratie

Dienstregeling uit 1939 Eindhoven - Brussel
Van 1866  tot  1959 was Eindhoven rechtstreeks verbonden met Valkenswaard, Hasselt, Antwerpen en Brussel. Het Bels lijntje in de volksmond.  Tilburg had ook een Bels-lijntje naar Turnhout. Deze lijnen waren door Belgie aangelegd
In 1939 was er nog A.T. = Amersdamsche Tijd, A.Z.T. = Amersdamsche Zomertijd en W.E.Z.T. = West Europeesche Zomertijd.  
Werkdagen waren van maandag tot zaterdag.
® Affiche Eindhoven - Brussel vv (zwart, oranje en blauw) en  ®dienstregeling Frans Dekkers 
Nu is er een busverbinding tussen Eindhoven en Brussel voor  9 - 12 euro.

Foto ® Riek de Waal - IJsseldijk genomen in 1958 vanuit een van de ramen van de stationsrestauratie.
De bussen stonden toen nog naast het station.


22 maart 2018 is een "kleine" feestelijke opening van het vernieuwde NS-station Eindhoven geweest.  Zie ook studio40 filmpje https://www.youtube.com/watch?v=3S5wnW6MJag
Meer op www.facebook.com/stationehv of twitter.com/StationEhv
"Eindhoven centraal" moet het volgende 'verbouwingsproject" zijn. Volgens wikipedia krijgen alleen de stations met meer dan 40.000 in- en uitstappers per dag de aanduiding 'Centraal'.
De Eindhovense cijfers geven in 2018 al aan dat het er zo'n 75.000 reizigers per dag zijn.

 NS-Station in 2008 een Rijksmonument

Het station Eindhoven ligt op een knooppunt van drie trajecten: Venlo - Eindhoven, Breda / ’s Hertogenbosch - Eindhoven en Eindhoven-Weert en is het grootste van de twee
Eindhovense stations: Eindhoven en Beukenlaan geopend op  23 september 1971 dit station is  sinds 13 december 2015: Eindhoven Strijp-S.
Het huidige station stamt uit 1956. In 1942 werden tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevolg van luchtbombardementen 250 panden verwoest in de stad Eindhoven. Ook het toenmalige station werd hierbij licht geraakt.
In plaats van een grootschalige herstel operatie greep de gemeente Eindhoven de veroorzaakte schade aan om een uitgebreid wederopbouwplan te introduceren die alle problemen waar de stad voor de oorlog mee kampte, zou oplossen en tegelijkertijd een nieuwe start voor de stad zou betekenen. Het
wederopbouwplan (1946) beoogde een verregaande reconstructie van het stadscentrum dat in 2000 225.000 inwoners zou moeten kunnen bedienen.
In de ogen van de bestuurders moest Eindhoven een echte stad worden met
een nieuw stadhuis, een cultureel centrum,
winkelstraten, brede verkeerstraten en monumentale verkeerspleinen.
Ook het spoorwegtracé werd aangepast in het nieuwe stedenbouwkundige plan. Er werd een nieuwe verhoogde spoorbaan ontworpen op een naar het noorden verlegd tracé. Met het verhogen van de spoorbaan en de sloop van de omliggende woningen werd een oorspronkelijke barrière in de stad opgeheven en grote ruimte gecreëerd voor de uitbreiding van het stadscentrum. De bouw van een nieuw station paste binnen deze planologische reconstructie. Het oude
station van G.W. Heukelom werd in 1956 afgebroken ten behoeve van een nieuw station door ir. K. van der Gaast (chef afdeling Gebouwen NS)

K. van der Gaast (1923 -1993)

Het ontwerp van ir. Koen van der Gaast voor het Eindhovense stationsgebouw bestaat uit twee onderdelen: een hoofdgebouw en een 140 meter lange perronoverkapping. De voorgevel van het station bestaat uit een monumentale glaswand met een verticale geleding en is net als het interieur van het gebouw in een sobere, modernistisch stijl ontworpen, met nadruk op gladde en moderne materialen. De pui rust op een colonnade van zwart gepolijst hardsteen, waaronder zich de entrees bevinden.
Van der Gaasts ideeën over verkeersstromen komen tot uiting in de grote hal die dienst doet als ontvangst- en entreehal. Het hoofdgebouw bestaat uit een grote hal
waaromheen verschillende faciliteiten voor het reizende verkeer zijn gegroepeerd.
De routing binnen het stationsgebouw lag in het verlengde van personentunnel en de voetgangerstracés buiten. Hierdoor kon de reiziger van vervoersmiddel wisselen
zonder het wegverkeer te kruisen. Aan de zuidzijde van de hal zijn de verschillende
entrees gesitueerd en aan de noordzijde het plaatskaartenkantoor met de loketten. Het open karakter van het gebouw moest de dynamiek van de verkeersstromen zichtbaar maken. Ook had Van der Gaast een duidelijke opvatting over het scheiden van functies. Het westelijke deel van het gebouw dat uitloopt in een reizigerstunnel richting de achterliggende perrons was bestemd voor
passagiers, terwijl het oostelijke deel bestemd was voor het goederenverkeer.

Verbouwing 1991

In 1991 werd aan de andere zijde van de passagierstunnel een tweede volwaardig stationsgebouw gebouwd naar een ontwerp van architect J. Bak. Hierdoor is het station ook van de andere stadszijde bereikbaar. Aanleiding voor de bouw van een tweede stationscomplex is de aanwezigheid van de, in 1956 gestichte, Technische Universiteit Eindhoven en bijbehorende campus die aan de noordkant van het stadscentrum zijn gelegen.
Ook het busstation is met de komst van het tweede gebouw naar de noordkant verhuisd waardoor de TU optimaal bereikbaar is vanaf het station.
De aanwezigheid van dit tweede station heeft als gevolg gehad dat het stationgebouw van Van der Gaast in de plattegrond slechts op enkele punten is gewijzigd.
Nieuwe programma’s die vaak ruimtelijke druk veroorzaken in bestaande gebouwen
zoals winkels, foodcourts, dienstverlening, politiebureau en de supermarkt zijn hier 
ondergebracht in de nieuwe uitbreiding. Hierdoor heeft het oude gedeelte haar
lichte en rustige karakter kunnen behouden. Noemenswaardige aanpassingen in de
hal zijn de sloop van de loketten, en de verhuizing van de ticketoffice naar de oostzijde van de hal, waar oorspronkelijk
de bagageafhandeling plaatsvond.
Daarnaast is aan de voorgevel een ellipsvormige ruimte gecreëerd waar
de Free Record Shop in 1991 was gevestigd. Ook in de spoortunnel zijn een drietal winkels ondergebracht, het effect van deze aanpassingen is dat het gebouw zijn oorspronkelijk routing min of meer heeft verloren maar de ruimtelijke kwaliteit van het gebouw is nog altijd dezelfde. Dit geldt ook voor vrijwel alle details zowel in het interieur als exterieur, die nog allemaal origineel zijn. 
bron: https://www.spoorbeeld.nl/sites/default/files/issuu/BSM-20110406-De%20Collectie_WvS_stationsBook-screen.pdf
oorspronkelijk stond dit artikel op [dode link nu] http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/stationsBook-screen_deel2.pdf

Verbouwing NS-station  2013 - 2018

De Facebookpagina en twitteraccount @stationehv geven veel informatie en foto's van de verbouwing 2013 - 2018.
In zijn oude vorm kon het station het verwachte aantal reizigers van 115.000 per dag in 2020 niet aan. Daarom is het verbouwd. Tegelijkertijd is de toegankelijkheid verbeterd.

De bouw is begonnen in 2013. Vanaf eind 2015 kunnen de reizigers de nieuwe passage gebruiken. Eind 2017 heeft ProRail haar werkzaamheden afgerond. De stationshallen zijn aangepakt. De Noordhal heeft dezelfde look en feel als de nieuwe passage. De Zuidhal is in ere hersteld, zoals bedoeld door de architect in het originele ontwerp. In het voormalige restaurant aan de centrumzijde komt een StationsHuiskamer om prettig te wachten, te werken en elkaar te ontmoeten. Nu is er een 13 meter brede reizigerspassage, waardoor de stationscapaciteit is verdubbelt. De passage biedt alle voorzieningen voor reizigers en is de nieuwe, doorgaande route. 
De 13 meter brede reizigerspassage ontworpen door architect Luc Veeger van Arcadis met aan weerszijde winkels en reizigersvoorzieningen. Dankzij liften en op- en neergaande roltrappen zijn de perrons straks voor iedereen zelfstandig bereikbaar. 

De oude tunnel is na de verbouwing geen doorgaande route meer maar is gerenoveerd en is met doorgangen verbonden met de nieuwe passage.

Op de monumentale perronoverkapping op station Eindhoven word in het najaar 2017 1.900 zonnepanelen geplaatst. Dat is voldoende om minimaal 60 % van de energie op te wekken die ProRail jaarlijks verbruikt op station Eindhoven.

In 2017 is de NS verder gegaan met de renovatie van de stationshallen.

22 maart 2018 is de feestelijk opening van het station Eindhoven met motto: "lichtpunt van het zuiden"

De vernieuwing van het monumentale station kost circa 70 miljoen euro en wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, NS Stations, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. ProRail is opdrachtgever namens alle partijen en voert de bouw uit samen met aannemer Heijmans.

"Toen het station werd gebouwd stond het aan de rand van de stad. Door de komst van de Technische Universiteit en de in­du­stri­a­li­sa­tie is het station midden in de stad komen te liggen" uitspraak Architect Luc Veeger in Trouw. Hij heeft ook het licht teruggebracht in het station: "Het draait hier allemaal om licht, op alle mogelijke manieren toegepast, van daglicht tot ledverlichting en lichtkunst."
 https://www.trouw.nl/cultuur/de-transistorradio-van-eindhoven-geeft-weer-licht~a0602e4b/


10 mooiste foto's stationsrestauratie Eindhoven zijn eigendom van het
® Spoorwegmuseum en ® Nationaal Archief

café-brasserie De Restauratie.

Vrijdag 23 maart 2018 opent horecabedrijf Albron de vernieuwde stationsrestauratie in de Eindhovense stationshal. De originele kroonluchters zijn gerestaureerd en de Gispen stoeltjes die op oude foto's te zien zijn worden keren ook terug in de nieuwe "stationsrestauratie." In het voormalige restaurant aan de centrumzijde komt een StationsHuiskamer om prettig te wachten, te werken en elkaar te ontmoeten.

suikerzakje stationsrestauratie 1958

Voor verzamelaars diverse suikerzakjes van de Eindhovense stationsrestauratie.
De bedoeling is dat retro-elementen terug komen in de vernieuwde stationsrestauratie.

Station-restauratie Eindhoven

.


Herdenkingsbord NS 1947 - 1956 Spoorwegwerken Eindhoven
Eerste spade gestoken 3 december 1947 - opening Hoge spoorbaan en
nieuwe perrons 28 november 1953
Opening stationsgebouw 10 augustus 1956. foto Hans van de Wel ® 

Kunst in NS Station Eindhoven

Diverse vormen van kunst en blikvangers zijn aanwezig in het verbouwde NS station Eindhoven:
Het gebouw zelf is een rijksmonument, beeldhouwwerken van Willy Mignot, Daan Roosegaarde met "Space", de herstelde vloermozaïeken van Jan Boon en de glaskunstwerken van Lex Horn zijn schoongemaakt.
Uitspraak van schilder Piet Mondriaan is weerzichtbaar. De stationsrestauratie heeft weer retro elementen en uitstraling van jaren zestig.
Architect Luc Veeger heeft veel met licht gewerkt en dat roept een mooie sfeer op.


Willy Mignot: Ik kom, ik ga 
Bij de ingang legde een stenen reliëf de link tussen treinreizen en de levensreis met een citaat van A. Roland Holst: "Wie zich zijn weg baant door de wereld hoort in het leven eens zijn eigen lied." aangeboden door de Eindhovensche fabrikantenkring
Het kunstwerk werd aangeboden in 1956 door de Eindhovense industriëlen.
Beeldhouwer Willy Mignot was zelf afkomstig uit een lokale sigarenfabrikantenfamilie.

studio roosegaarde

SPACE’, het 90 meter lang lichtkunstwerk van Daan Roosegaarde, is sinds oktober 2017 te bewonderen op station Eindhoven. Hij ontwierp het in opdracht van ProRail, de gemeente Eindhoven en NS. Het kunstwerk hangt in de passage en is vrij toegankelijk voor iedereen.
https://www.studioroosegaarde.net/project/space

De drie centimeter dikke wand bestaat uit laagjes van bewerkte satellietbeelden geprint achterop lenzen. Gecombineerd met dynamische ledverlichting ontstaat een soort 3D-hologram dat meebeweegt met de passant. Ook heb je als kijker de illusie een oneindige diepte in te kijken. Doordat de aardbol als een appelschil is uitgerold ontstaat er een abstract maar toch herkenbaar beeld. Bron ED.nl


Uitspraak van schilder Piet Mondriaan is weer zichtbaar
"Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst".
Geen eenvoudige zin...Mariëtte van Wessel legt het uit:
De macht der gewoonte, het steeds weer vervallen in het oude, als een soort herinnering die je niet los kunt laten, is de grootste oorzaak van het feit dat mensen er steeds vaker van weerhouden worden om intens te genieten van alles wat het leven hen te bieden heeft, en waardering op te brengen voor kunst.

Glasappliqué Lex Horn

Lex Horn Glasappliqué station Eindhoven 
Lex Horn (Nijmegen, 23 januari 1916 – Vannes, 13 juli 1968) was een Nederlandse kunstenaar die vooral bekend is geworden om zijn introductie en gebruik van graffito- en glas-appliquétechnieken in monumentale kunst tijdens de wederopbouw. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lex_Horn


Er is een groot venster van in een techniek die Glasappliqué heet. Het geheim hiervan is in het kort, dat tussen twee glasplaten gekleurde schijven worden gelegd waarvan de samenvoeging een beeld vormt. Geen loodstrippen of wat voor strippen ook, maar kleur staat tegen kleur. Aan de kleurplaten wordt niets gedaan, niet getekend, niet gebrand. Lex Horn's voorkeur voor oranje en gele platen geeft iets limonade' achtigs aan de kleur, maar wanneer men deze associatie eenmaal overwonnen heeft, wordt men geconfronteerd met een vernuftige en fraaie tekening waarnaar te kijken is. Volkskrant 11-8-1956
Het raam is aangeboden door dé directie van de N.S. Lex Horn maakte ook de drie ronde ramen aan de andere zijde van de hal, die zijn aangeboden door het gemeentebestuur van Eindhoven. Deze ramen zijn volgens hetzelfde procédé uitgevoerd en symboliseren in de uitgebeelde trekvogels de eeuwige drang tot reizen, die ieder mens in zich heeft. NRC 10-8-1956


Kunstenaar Jan Boon (1882 - 1975) ontwierp een drietal vloermozaïeken in 1956 voor het station. Ze kregen het thema lucht, land en water. Dit betekent dat op elke mozaïek één van de elementen staat afgebeeld in de vorm van dieren. Het gaat om vissen, vogels en herten.
De mozaïeken waren verdwenen. Met de renovatie van de oude tunnel is besloten om deze aan de hand van foto’s te reconstrueren. De reconstructie was met recht een monnikenwerk.  Ambachtslieden in Italië hebben de mozaïeken steentje voor steentje in elkaar gepuzzeld.  De mozaïeken in losse delen overgebracht naar Nederland. Daar hebben medewerkers van het in vloeren gespecialiseerde bedrijf Paviotto de mozaïeken op hun plek gelegd.


Contactafdruk  prive collectie
Foto's ir. Koen van der Gaast  en de bouw van het NS-station 1965 

Philips B5X14A radio

De radio die het meest op het station lijkt is de Philips B5X14A. Alleen deze radio is uit het bouwjaar 1961 en NS Station uit 1956. Tijdens ontwerfase van het NS-station, in 1954, waren Philips radio's nog niet zo plat.  Deze platte  modellen, zonder buizen, kwamen pas in de jaren 60 op de markt.

Lijkt 't NS-Station Eindhoven op een radio?

De verhalen dat het station op een radio lijkt "de transistor", in de volksmond,  zijn pas later ontstaan. Bij de openingsverslagen in diverse kranten in aug. 1956 noemt niemand dat het station op een rado lijkt. Wel roemt men de moderne architecteur en "een toonbeeld van dynamiek en eenvoud".
Misschien is het meer anders om geweest dat Philips ontwerpers door het NS-station zijn geïnspireerd. De transistor radio uit de jaren 60 konden toen pas kleiner en smaller gebouwd worden.
De radiogelijkenis is dan ook een anekdote, die vanwege zijn aansprekendheid moeilijk te bestrijden is.
foto 1954: maquette van NS Station Eindhoven ®Spoorwegmuseum

Philips B0X15U radio

Een van de goedkoopste buizenradio’s uit 1961. Volgens wikipedia lijkt deze radio op het NS station. Mijn persoonlijke mening is dat de Philips B5X14A radio meer gelijkenis toont, al is het achteraf bekeken. Jammer dat de NS of Philips nooit een radio in de vorm van het NS  station heeft uitgebracht. 

Speltje / PIN NS Station 1956
2.4 cm hoog  en 2.0 cm wijd met een  veiligheidsspeld aan de achterzijde.

Te koop op ebay.com 2018  incl. verzendkosten voor 20$.
Titel: Hat Lapel Pin Tie Tac 
Eindhoven Station

Stationsraam 2004

2000

2005 nu tekst Eindhoven en Kennedytoren

Suske en Wiske De kwakstralen met het NS-station Eindhoven

De eerste albumuitgave van dit verhaal verscheen in 1963. Tegen het einde van het verhaal zijn onze vrienden in Madurodam en stapt Lambiek bij het Station Eindhoven over het spoor.
Het NS station staat centraal in diverse Eindhovense stripverhalen, zie hiervoor de speciale pagina van Jan Vervoort en John Heijink.

Onderstaande tekening uit 2016 van John Heijink is in de serie Eindhoven 50 jaar later en laat de stationsomgeving zien in 2066 omringt door hoogbouwtorens. Het standbeeld Anton Philips is er nog en Eindhoven is een metropolis geworden: "Welcome to the light-metropolis" .

Madurodam: Maquette van NS station Eindhoven in 1982 - 2007

De Madurodamse maquette van het NS station Eindhoven dat in 1982 is geplaatst is opgeruimd in 2007. Hiermee verdwenen ook het Stationsplein met Anton Philips en VVV-kantoor. De gemeente schonk het in 2011 weer aan Prorail, die het weer in de stationhal plaatste. Bij de laatste verbouwing is het model in een opslagplaats terecht gekomen en toen opgeruimd en verloren gegaan.
In 2012 is het Evoluon verwijderd uit het park. Ook het oude Philips Stadion is niet meer te zien in Madurodam. Gelukkig staan deze gebouwen nog wel in Eindhoven.


Het vernieuwende Eindhovense tijdschrift e52.nl bracht iedere maand een cartoon
uit van John Heijink  [https://johnheijink.nl] Het NS station is regelmatig in beeld.

Edwim Peters  houtsneden

In 2014 maakte Edwim Peters een houtsnede van het Station [ Stationsplein Eindhoven | oplage 20 stuks, 30 x 17 cm. Het ontwerp is ook als t-shirt verkrijgbaar, 
Te koop http://www.veluwseprimitieven.nl

T-shirt Station Eindhoven

Meer info op speciale T-shirt pagina

T-shirt Station Eindhoven

Meer info op speciale T-shirt pagina

Geschiedenis

Hieronder een aantal foto's die op de "oude" Eindhovenfotos.nl webpagina van 2000 stonden


10 mooiste foto's NS station Eindhoven 1956 zijn eigendom van het
® Spoorwegmuseum en ® Nationaal Archief

Koffie

In 1958 was de koffie in de trein nog f 0.30 (15 euro cent) 
compagne internationale des wagons-lits.
15% bedieningsgeld niet inbegrepen. Dus fooi geven!

Tien-Rittenkaart f 2,50

Stadsautobusdienst Eindhoven
Met reclame voor "de Vooruitgang" circa 1960

Treinkaartje 1958 

Treinkaartje 1958
Vlissingen-Eindhoven f 6,85 (3 euro)

Literatuur

- Adrie Barnhard, Stations van Van der Gaast, in: Forum, 1983, nr. 4, p. 152-157.
- C. Douma, Stationsarchitectuur in Nederland 1938/1998, Zutphen: Walburg Pers, 1998, p. 68-70.
- Een nieuw station de lichtstad waardig, in: Nieuw Spoor, 1956, nr. 8, p. 11-13.
- K. Van der Gaast, Eindhovens nieuwe stationsgebouw, in: Bouw, 1956, p. 1030-1035.
- Eindhovens nieuwe station, in: Bouw, 1954, p. 99 en 133.
- Het nieuwe stationsgebouw te Eindhoven, in: Spoor- en Tramwegen, 1956, p. 284-286.
- Het nieuwe stationsgebouw te Eindhoven, in: Bouwkundig Weekblad, 1956, p. 509-516.
- Het nieuwe spoorwegplan voor Eindhoven in verband met de stedelijke ontwikkeling, in: De Ingenieur, deel V, 28-9-1956, p. 47-58.
- Victor Lansink, Spoorwegstations in Nederland 1955-1980. Variatie in standaardisatie (doctoraalscriptie Kunstgeschiedenis Universiteit van Utrecht), Utrecht, 1998, p. 67-72. 
- Station Eindhoven, in: Katholiek Bouwblad, 1964, p. 611-612

Ingezonden brief van onbekende "R", die zeer goed was ingewijd in de ecomonische cijfers van Eindhoven en Brabant. Gepubliceerd in het Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad op 18-07-1859 (www.delpher.nl)

De spoorlijn naar Eindhoven was helemaal niet zeker  in 1859. Een flinke lobby heeft gezorgd dat Eindhoven toch op het spoor is aangesloten

. Deze brief geeft een mooi inzicht over de invloed van de post, het Eindhovens kanaal en de economische situatie van Eindhoven.

De tekst is omgezet naar hedendaags Nederlands.

Zuider Spoorweg.

De provincie Noord-Brabant heeft drie arrondissement-hoofdplaatsen,'s Bosch, Breda en Eindhoven; nu wil de eigenaardige natuurlijke ligging, dat Eindhoven in twee verschillende richtingen,  zowel in de rechte spoorweglijn van Tilburg, als ook van 's Bosch naar Venlo kan worden opgenomen; niettegenstaande dit voorrecht, is de hoofdplaats Eindhoven alleen van de lijn uitgesloten, wat zowel op haar, als in de omstreken een pijnlijke indruk heeft veroorzaakt, en zulks niet zonder reden, want hiervan hangt de achteruitgang of meerdere bloei van het arrondissement af. 

De lijn, zo als die thans is voorgesteld, schijnt, tegenover den rechtsten, kortsten, minst kostbaren weg, volgens het plan van de heren Bredius c. s., niet in aanmerking te komen; zodat men hieruit  kan veronderstellen, dat men, met de versnelde communicatie van Rotterdam naar de Pruisische grenzen, mede het binnenlands verkeer op het oog heeft, hetgeen niet alleen billijkt maar ook wenselijk is te noemen; de handel wordt hierdoor niet alleen, maar tevens worden alle ingezetenen van het rijk in het algemeen, iedere provincie en ieder arrondissement in het bijzonder, daardoor bevoordeeld; ook het Nederlandsche volk wordt hierdoor zo veel mogelijk schadeloos gesteld voor de bij te dragen garantie en subsidie. 

Indien men, uit een beginsel van billijkheid, het binnenlands verkeer tevens verlangt te bevorderen, brengt die billijkheid mede, dat men ook de hoofdplaats van het arrondissement Eindhoven niet voorbijga, te meer, wanneer men, mode uit billijkheid, de hoofdstad der provincie in de lijn opneemt, waardoor een scherphoekige grote omweg wordt gemaakt, die ene belangrijke som meer vordert, terwijl de hoofdplaats Eindhoven, zonder noemenswaardige omweg en zonder overwegende kosten, in de spoorweglijn van 's Bosch naar Venlo kan worden opgenomen.
Het was wellicht om meer dan ene reden en ten gevolge van de natuurlijke en gunstige ligging, dat Eindhoven immer door alle ontwerpers van spoorwegen werd aangeduid, als een punt, waarover de lijnen moesten lopen.

Eindhoven is de hoofdplaats van het arrondissement, en tevens hoofdplaats van het kies- en militie-district, alwaar ene rechtbank en een kantongerecht zetelen; ene hoofdplaats, waaruit verschillende  grind-, klinker- en steenwegen het arrondissement doorlopen; Eindhoven is daarbij gunstig gelegen in het midden en in de volkrijkste streek van het arrondissement; men werpt slechts een blik op de kaart, om zich te overtuigen, hoe vele gemeenten, en daar op de kaart, om zich te overtuigen, gemeenten, en onder belangrijke fabriek plaatsen, zich rondom Eindhoven bevinden. Vergelijkt men zulks met hetgeen van de lijn over Helmond moet gezegd worden, dan ontwaart men, dat de lijn over Eindhoven niet minder dan 50,000 inwoners zou kunnen bedienen, terwijl de lijn over Helmond slechts de helft van dit cijfer bereiken en niet dan de grenzen van het arrondissement zou kunnen aandoen. 

De stad Eindhoven daarenboven heeft ene eigenaardige ligging, door dat zij vier andere gemeenten, of ten minste een gedeelte van die gemeenten, zo onmiddellijk in hare nabijheid heeft, dat deze  een geheel met haar uitmaken, en dit den vreemdeling, die met deze omstandigheid onbekend is, in den waan zou brengen, dat de vijf gemeenten slechts ene stad uitmaken; men moet daarom dan ook, bij de beoordeling der belangrijkheid van Eindhoven, immer hare aangrenzende en aan haar aangebouwde gemeenten Woensel, Gestel, Strijp en Stratum, waarvan de huizen op vele plaatsen slecht ene straat vormen, mede rekenen. 
Zodanig telt zij dan ook 10,456 inwoners en bevinden zich binnen hare gemeenten 77, en in hare omtrek 206 diverse fabrieken en trafieken [Grondstoffen verwerkende industrie/ Handel]. Om de belangrijkheid van den handel en fabrieken van Eindhoven aan te tonen, zal slechts nodig wezen aan te halen, dat de stad voor eigen rekening een kanaal heeft gegraven, dat ƒ  180,000,00 heeft gekost en goede rente afwerpt; dit bewijst de jaarlijkse aflossing van verschillende aandelen. 

In dit kanaal zijn binnen het jaar 400 schepen bevracht binnengekomen; hierbij moet worden opgemerkt, dat dit kanaal, als binnenwater, vroeg door het ijs wordt gestremd, en daarenboven in de  zomer de vaart, gedurende vier of zes weken, ten dienste van de reparaties op de Zuid-Willemsvaart gesloten is; door deze omstandigheden komende de schepen voor Eindhoven bestemd, slechts tot 's Bosch, vanwaar alsdan nog twee miljoen halve Nederlandse ponden met karren naar Eindhoven worden vervoerd. 
De briefwisseling is mede een best middel, om de belangrijkheid ene gemeente aan te tonen; waneer men nu de opbrengsten van de postkantoren van Eindhoven, Tilburg en Helmond nagaat,  dan vindt men, dat Eindhoven heeft opgebracht ƒ 10,240.69 Tilburg ƒ 8,798.58 en Helmond ƒ  5,428.34; hieruit blijkt, dat het postkantoor te Eindhoven beduidend meer heeft opgebracht, dan Tilburg en Helmond.

 Eindhoven is ene fraaie stad met schone alwaar jaren 1830 enz. het hoofdkwartier en de generale staf gevestigd waren. De stad is gelegen aan den rijksweg N°. 1 naar Luik, deze gunstige ligging bevordert den handel met België. Volgens opgave van het grenskantoor, zijn langs Bommel van B., door Eindhoven en omstreken, 4574 stuks vee en 1,302,106 halve Ned. ponden koffie, tabak, hop, boter, vis enz. naar België uitgevoerd. Ziedaar enigszins de belangrijkheid van Eindhovens handel en nijverheid aangetoond. Het uitzicht van Eindhoven, om een spoorweg te erlangen, is niet hopeloos, zolang de Tweede Kamer der Staten-Generaal welke reeds bij haar uitgebracht rapport over de spoorwegen, ten gunste van Eindhoven heeft doen blijken, niet heeft gesproken, en wij vertrouwen, dat het haar moge behagen, de spoorwegiijn zodanig te wijzigen, dat Eindhoven daarin worden opgenomen. 

R.

https://www.delpher.nl/

Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie deelgebieden Stationsgebied 28 juni 2011. 


Inleiding 
Het Stationsgebied is, als hart van Eindhoven, één van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden in de stad. In december 2005 heeft de Raad de ruimtelijke visie “Stationsgebied Eindhoven: Verbinden en Verblijven”, d.d. 29 augustus 2005, voor dit gebied vastgesteld. Een bijbehorende grondexploitatie is tot op heden nog niet vastgesteld. Bij de besluitvorming rondom de visie was duidelijk dat deze nog niet sluitend was voor het totaalproject vanwege de zeer lange looptijd, de te verwachten fluctuaties in de planvorming en de onzekerheid over het aantrekken van subsidies. Er is daarom in de afgelopen periode gekeken hoe deelprojecten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse haalbaarheidsstudies gedaan en is er actief gezocht naar subsidiemogelijkheden. Tevens zijn er gesprekken opgestart met belanghebbende partijen zoals NS en Prorail om het deelproject OV-terminal passage op te kunnen starten.

Naar aanleiding hiervan is er al geïnvesteerd in uren en voorbereiding. Op het project Stationsgebied Zuid Oost heeft de raad in het voorjaar van 2007 (d.d. 8 maart 2007) reeds haar 
goedkeuring gegeven en daarmee een bedrag van € 15 mio euro beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het project en aankoop van het Postgebouw. 
Deze gezamenlijke inspanningen hebben ertoe geleid dat thans een haalbaar plan voor een deel van het Stationsgebied voorligt.

 
Exploitatieopzet 
Zoals vermeld is herontwikkeling van het Stationsgebied conform de vastgestelde totaalvisie “Verbinden en Verblijven” financieel (nog) niet haalbaar gebleken. 
Derhalve is onderzocht in hoeverre onderdelen van deze visie wel realiseerbaar zijn, waarbij op dit moment met name de herontwikkeling van de stationstunnel van groot belang is. Hiervoor is inmiddels circa € 25 mio aan subsidie toegezegd door rijk en provincie en de voorbereiding hiervan is gestart. 
Het Stationsgebied is in van elkaar onafhankelijke deelgebieden opgesplitst. 
Vervolgens is onderzocht welke deelgebieden gezamenlijk tot een minstens budgettair neutrale exploitatieopzet kunnen leiden. Daarbij heeft uiteraard ook een controle plaatsgevonden op de voorgestelde prioritering van projecten. Deze gebieden zijn in deze eerste grondexploitatie van het Stationsgebied opgenomen. Raadsnummer 11R4356

Het betreft de volgende deelgebieden: 
b Stationsgebied Zuid Oost (waaronder voormalig TPG gebouw); 
b VVV locatie; 
b Herinrichting Stationsplein Zuid met een bovengrondse fietsenstalling; 
b OV-terminal passage; 
b Dagwinkelgebouw 18 Septemberplein (de zgn. Kleine Blob); 
b Herontwikkeling Holiday Inn. 
Per deelgebied is een grondexploitatie opgesteld. Sommigen van deze deelgebieden hebben een positief saldo en anderen een negatief saldo, waarbij de som der deelgebieden leidt tot minimaal budgetneutrale ontwikkeling en dus een haalbaar plan. Door deze deelgebieden in één totaalexploitatie op te nemen kunnen de investeringen worden gedekt uit de grondopbrengsten waarbij de som van de deelgebieden leidt tot een positief exploitatiesaldo (+ € 1,4 mio NCW1
, zie vertrouwelijke bijlage). 
Uitgangspunt is dat deze deelgebieden onafhankelijk van de resterende deelgebieden van het Stationsgebied die nu nog niet ter besluitvorming worden aangeboden, kunnen worden ontwikkeld. Ontwikkeling van deze deelgebieden legt zodoende geen enkele verplichting naar de uitvoering van de rest van het Stationsgebied, waaronder met name de kostbare inverse Fellenoord. Te zijner tijd wordt per nieuw deelgebied (of een combinatie hiervan) beoordeeld in hoeverre dit deelgebied alsnog financieel haalbaar is. 
Ook zijn de deelgebieden die nu wel in de exploitatie worden opgenomen ruimtelijk gezien onderling onafhankelijk van elkaar te ontwikkelen. Dit beperkt het risico omdat in de loop der tijd dan makkelijker kan worden bijgestuurd of heroverwogen. 
Het bovenstaande houdt in dat de deelgebieden welke nu nog niet financieel haalbaar en/of separaat te realiseren zijn, nog niet zijn opgenomen in de exploitatie. 
Deze komen pas aan de orde als deze, als onderdeel van de totaal-exploitatie, tenminste budgettair neutraal kunnen worden gerealiseerd. Hierbij zal uitdrukkelijk gezocht moeten worden naar aanvullende financieringsmogelijkheden, zoals subsidies. Zodra de haalbaarheid is aangetoond worden deze middels een separaat voorstel ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd en pas daarna aan de exploitatie toegevoegd. 

1
De saldo’s worden in dit dossier op Netto Contante Waarde (NCW) gepresenteerd. Geld dat in de toekomst wordt ontvangen of betaald is daarbij afgewaardeerd met toepassing van een rentefactor. Dit omdat geld dat in de toekomst wordt ontvangen of betaald een andere waarde heeft dan geld dat direct ontvangen of betaald wordt. Raadsnummer 11R4356

Kortom, dit voorstel betekent nog niet dat het gehele Stationsgebied conform de gehele visie “Verbinden en Verblijven” kan worden gerealiseerd. Wel kan nu onder andere gestart worden met de zo gewenste herontwikkeling van de Stationstunnel waarvoor middels deze exploitatie financiële dekking is voorzien. 
In de bijlage wordt per deelproject kort de laatste stand van zaken gegeven. Daarbij wordt per deelproject aangegeven of het een kostenverhaals- (K), een zuiver grondexploitatie- (GREX) of een investeringsproject (I)betreft. Onder een kostenverhaalsproject (K) wordt een ontwikkeling op grond van derden verstaan, waarbij de gemeente de door haar gemaakte kosten op de ontwikkelaar verhaald. Bij een zuiver grondexploitatieproject vindt grondverkoop van de gemeente Eindhoven plaats. Bij een investeringsproject (I) wordt puur door de gemeente geïnvesteerd, meestal in de openbare ruimte. Daarbij is ook een combinatie van beide type projecten mogelijk.


Probleemstellingen


b Het Stationsgebied is één van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden in de stad. Echter het gebied ontbeert de nodige kwaliteit. Bovendien vormt het Stationsgebied een barrière in de stad, terwijl het juist een centrumentree voor de beide zijden van Eindhoven zou moeten zijn; 

b Het Centraal Station van Eindhoven functioneert niet goed (onderdeel van de 10 slechtst scorende stations van Nederland). Redenen hiervoor zijn een slechte transferkwaliteit, onvoldoende kwaliteit van de stationshallen, geen liften etc.;


b De interwijkverbinding door de bestaande tunnel is te beperkt en conflicteert met de transfer gezien de beperkte totale beschikbare ruimte;


b Er is nog geen financiële dekking voor (de deelprojecten van) het 
Stationsgebied. Besluitvorming op voorliggende grondexploitatie brengt hier verandering in.


Doelstelling 
Doel is nu om, ondanks het ontbreken van een allesomvattend financieel kader, alvast te starten met de combinatie van die deelprojecten in het Stationsgebied die gezamenlijk financieel positief zijn. Hierbij is onder andere belangrijk dat we het project OV-terminal passage nu met behulp van subsidies kunnen realiseren. 
Uiteindelijk is het doel: het tot ontwikkeling èn uitvoering brengen van de genoemde ruimtelijke visie op het Stationsgebied van Eindhoven. 
Als ervoor gekozen zou worden deze grondexploitatie niet vast te stellen dan zal tevens het project OV-terminal passage niet tot uitvoering gebracht kunnen worden (gemeentelijke bijdrage kan dan immers niet worden verleend). Het ligt niet in de verwachting dat er zich een tweede kans zal voordoen om mee te liften in een dergelijk tunnelproject in het Stationsgebied. Raadsnummer 11R4356

Met het vaststellen van deze grondexploitatie wordt nog geen enkel voorschot genomen op een eventuele inverse Fellenoord. 
 

Voorstel 
1. In te stemmen met de grondexploitatie voor deelprojecten van het Stationsgebied en de hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen 
2. In te stemmen met een methodiek waarbij de deelgebieden tussentijds afgesloten worden met een bijkomende mutatie in de Reserve Grondexploitaties, waarbij het totaal der deelgebieden inzetbaar blijft voor de grondexploitatie van het Stationsgebied. 
 

Argumenten 
1.1 Veilig stellen project OV-terminal passage. 
Het vaststellen van een grondexploitatie is noodzakelijk om de toegezegde subsidiegelden voor het project OV-terminal passage veilig te stellen. Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van circa € 25 mln . Een belangrijke randvoorwaarde ten aanzien van deze subsidie is dat het project in 2015 opgeleverd moet zijn. 
 

1.2 Strakke organisatie van de realisering van het Stationsgebied . Het vaststellen van deze grondexploitatie is noodzakelijk om op de realisering van het Stationsgebied in de toekomst strak financieel te kunnen sturen. 
 

1.3en 2.1Haalbaar maken van het totaal van de huidige deelprojecten. 
Uitgangspunt is dat de som van de huidige deelprojecten in deze grondexploitatie in ieder geval budgettair neutraal is. In de methodiek wordt er vanuit gegaan dat deelprojecten afzonderlijk worden afgerond en financieel afgesloten. Zowel de positieve als negatieve saldi van deze deelprojecten komen dan ten laste van de Reserve Bouwgrondexploitaties. Het totaal der deelgebieden blijft echter wel altijd inzetbaar voor de grondexploitatie van het Stationsgebied en hierop zal dan ook als zodanig gerapporteerd worden in verantwoordingsstukken. Dit omdat de zuivere grondexploitatieprojecten middels een voorzien voordelig saldo haar bijdrage doen aan de investeringsprojecten. Dit betekent dat bij onttrekkingen vanuit de Reserve Bouwgrondexploitatie naar de algemene middelen en toevoegingen vanuit de Algemene Middelen naar de Reserve Bouwgrondexploitaties rekening gehouden zal worden met de gerealiseerde saldi van het stationsgebied. Met deze methode wordt volledig aangesloten op de wens naar beter beheersbare projecten. De kredietcrisis heeft namelijk de meeste ‘schade’ aangericht in de grondexploitaties met een lange looptijd waarbij het vaak lang duurt om gedane investeringen terug te verdienen in de vorm van grondverkopen. Deze langere terugverdien periode, als gevolg van de teruggelopen vraag naar vastgoed leidt met name tot een forste stijging van de rentekosten. Om dit te voorkomen wordt aangesloten bij het advies van de Raadsnummer 11R4356

commissie Wijntjes
2
over “een nieuw planeconomisch stelsel voor de ruimtelijke plannen” om grondexploitaties op te knippen in kleinere, logisch samengestelde gebiedseenheden met een looptijd die past bij de aard en omvang van het project. 
Getracht wordt om in de komende periode ook andere deelprojecten gezamenlijk positief te maken. Dit bijvoorbeeld door het aanboren van subsidiegelden. 
Kanttekeningen 
Voor de kanttekeningen wordt verwezen naar de niet openbare risicoparagraaf verderop in dit dossier. 
Dit project kent namelijk een aantal risico’s met mogelijk een groot financieel gevolg. 
Deze risico’s worden onderverdeeld in een tweetal risicocategorieën, namelijk: 
b Risico’s naar aanleiding van de grondexploitatie. In een grondexploitatie gaan namelijk over het algemeen de kosten voor de baat uit. Bovendien worden investeringsprojecten mogelijk gemaakt uit grondopbrengsten uit de grondexploitatieprojecten. Hierbij kan in eer te instantie gedacht 
worden aan afzet- en vertragingsrisico’s van de vastgoedontwikkeling die gepland is op Holiday Inn, Stationsgebied Zuid-Oost en de VVV-lokatie. Om deze risico’s inzichtelijk te krijgen is een zevental grondexploitatiescenario’s 
opgesteld.

 
b In het project de OV-Terminal passage doet de gemeente een bijdrage om de interwijkverbinding van de tunnel te verbeteren. Hieraan zijn (enige) financiële risico’s verbonden. 
Gezien het bedrijfsgevoelige karakter van de gegevens zijn deze niet openbaar.


Kosten 
Alle kosten die dit project kent zijn meegenomen in de grondexploitatie, waarvan het totale saldo positief is. In het basisscenario sluit deze exploitatie positief met circa € 1,4,- miljoen euro op netto contante waarde (prijspeil.01-januari-2011).

 
Verder is in de grondexploitatie gerekend met de volgende parameters voor kosten-en opbrengstenstijging
3
- Voor de grondexploitatie is uitgegaan van 0% opbrengstenstijging. Reden om voor een dergelijk behoudende benadering te kiezen is de huidige financiële crisis. Maar 
zelfs de huidige crisis in ogenschouw nemende is deze benadering een erg ‘behoudende’ gezien de lange looptijd van het totaalproject. 

2
Onderzoek naar het functioneren van het Vereveningsfonds Amsterdam “Advies van de onafhankelijke commissie Wijntjes over een nieuw planeconomisch stelsel voor de ruimtelijke plannen”, 29 november 2010 
3
Met deze kosten en opbrengstenstijging wordt aangesloten bij de parameter uitgangspunten van het MPG 2011 Raadsnummer 11R4356

- Verder is gerekend met een kostenstijgingspercentage van 3%, dit in afwijking van het percentage dat de kadernota 2011 – 2014 aangeeft voor het jaar 2011. Daarvoor wordt 0% gehanteerd. Tenslotte wordt een rentepercentage van 4,5% gehanteerd, aansluitend bij de omslagrente van de gemeente. 
Fiscale aspecten In het exploitatiegebied is in fiscale zin, sprake van diverse soorten deelgebieden. In een aantal gebieden is sprake van Ondernemerschap van de gemeente in de zin van de Wet Omzetbelasting, in andere deelgebieden niet. Zie de fiscale bijlagen bij dit dossier. 
 

Communicatie 
Over dit besluit zal niet afzonderlijk gecommuniceerd worden. Communicatie inzake het OV-terminal passage project verloopt via en in samenwerking met het projectmanagement van Prorail. 
Personeel en apparaatskosten Aan totale apparaatskosten is een bedrag van circa €5,2 mio begroot. Dit betreft alleen de voorbereidingskosten voor de deelprojecten welkein deze eerste grondexploitatie zijn opgenomen (totale voorbereidingskosten voor de gehele doorlooptijd van het project incl. de reeds gemaakte kosten). Hiervan is voor deze eerste grondexploitatie al een bedrag van circa € 2,35mio uitgegeven (intern en extern gemaakte kosten). Voor het overgrote deel van deze kosten waren reeds voorbereidingskredieten beschikbaar gesteld. Ten aanzien van dit besluit zijn geen extra fte’s benodigd. Het project kan binnen de huidige personeelsformatie opgepakt worden. Binnen het project wordt aan urenmanagement gedaan door de uren per deelgebied te begroten en pas te besteden als een deelproject daadwerkelijk in een grondexploitatie is opgenomen. 
 

Planning en uitvoering 
De doorlooptijd van de grondexploitatie bedraagt in de basis 10 jaar. Met andere woorden: dan zal het laatste deelgebied van deze eerste grondexploitatie naar verwachting afgerond worden. De afzonderlijke deelprojecten zullen in de komende jaren opgestart gaan worden. De daadwerkelijke planning en uitvoering van deze projecten is afhankelijk van de planontwikkeling en zal telkens weer aan de orde komen als er op een bepaald deelproject een bestuurlijk besluit genomen moet worden. Ten aanzien van de subsidie voor het project OV-terminal passage is het belangrijk te vermelden dat het project in 2015 gerealiseerd moet zijn.

Evaluatie 
Deze grondexploitatie wordt na vaststelling opgenomen in het MPG en deze zal jaarlijks herijkt worden. Raadsnummer 11R4356


b De bijlagen liggen ter inzage muv niet openbare bijlage. Deze ligt ter inzage bij M. Silverentand (238 6354 projectmanager) en J. Luijten (238 6381 planeconoom) 
Een ontwerp-raadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 
, secretaris. Raadsnummer 11R4356

Raadsbesluit 
De raad van de gemeente Eindhoven; 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2011; besluit:


1. in te stemmen met de grondexploitatie voor deelprojecten van het Stationsgebied en de hierbij behorende begrotingswijziging vast te stellen 
 

2. in te stemmen met een methodiek waarbij de deelgebieden tussentijds afgesloten worden met een bijkomende mutatie in de Reserve Grondexploitaties, waarbij het totaal der deelgebieden inzetbaar blijft voor de grondexploitatie van het Stationsgebied.

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2011. 
 

R. van Gijzel, voorzitter. 
 

J. Verheugt, griffier.