Philips personeel in het verzet deel 3 van 5

1940 - 1944

Een overzicht van het verzet door Philipspersoneel in Eindhoven
Dit overzicht is nooit compleet, we doen ons best maar uw hulp is welkom.

Wie is te vertrouwen?

Verhaal van Ir. Th.Ph. (Theo) Tromp https://www.eindhoven4044.nl/50/Tromp.html

Verzet van mr. J.L. Hamming 

Voorbereidingen van Philips op een mogelijke oorlog. 
Mr. J. L. (Jaap) Hamming (1903 - 1944) 

Verhaal verplaatst naar: 

https://eindhoven4044.nl/50/Hamming.html

Mini-radio's

Verhaal verplaatst naar: 
https://eindhoven4044.nl/50/radio-ontvangapparaten.html

Marten Frans Elkerbout


Verhaal verplaatst naar: 

Aart van Wijk 


verhaal verplaatst naar:

Brandbommen en J verwijderen


https://www.eindhoven4044.nl/50/visser.html

ing. P. H.K. G. Cornelius

Verhaal verplaatst naar:
https://www.eindhoven4044.nl/50/Cornelius.html

Lolle Smit 


Verhaal verplaatst naar:
https://www.eindhoven4044.nl/50/Lolle-Smit.html

Jan Zwartendijk


Verhaal verplaatst naar:
https://www.eindhoven4044.nl/50/Zwartendijk.html

April-meistakingen 1943 in Eindhoven

Verhaal verplaatst naar:
https://eindhoven4044.nl/50/April-meistakingen.html

Peter van de Grint (P.J.M.)
A. Vermeeren / F. Koevoets

verhaal verplaatst naar:
https://www.eindhoven4044.nl/50/Grint.html

J.M. Meerdink neemt radiobuizen mee.

Actief in diverse vormen van het verzet
https://www.eindhoven4044.nl/50/WijtmanVleer.html

Meer verzet en sabotage

Onduidelijk is wie er allemaal actief bij Philips zijn geweest in hun verzet tegen de Duitse bezetter. We hebben al een groot aantal personen kunnen achterhalen die de oorlog overleefde of helaas gedood werden. Volledig is het overzicht nog niet.
Stuur uw aanvullingen of opmerkingen naar contact.

ir. W. de Vries machinefabriek
Periode 1941/1942 wegens sabotage gearresteerde ingenieur ir. W. de Vries is geprobeerd vrij te kopen voor 30.000 gulden, geen succes op dat moment. Waarschijnlijk de oorlog overleefd.

ir. C.B. Los (OD) Zeer actief in PAN verzet in Aalst

Jo Nienhuis (J.R.) verzet en verbindingsofficier, na de oorlog commandant van het Militair Gezag in Groningen / hoofd van de Politieke Opsporingsdienst (POD) Appingedam

P.A.N. Rayoncommandant van Gestel dr. J. F.H. Custers (Paulus) was een natuurkundige bij Philips NatLab. Hij woonde in de Guido Gezellestraat 27. Zie https://www.eindhoven4044.nl/6/Custers.html

Philips-employee, J van der Sanden was actief in een verzetsgroep met o.a. hoofdagent J.C. Hoppenbrouwers en hoofdagent en rechercheur Francis van den Broek. Groep Gust en Ka. Lees  http://www.eindhoven4044.nl/4/verzetsgroep_eindhoven.html

Extra pagina's over Philips mensen in verzet:

Activiteiten van Familie Bienfait /NatLab
https://www.eindhoven4044.nl/5/Bienfait.html

Onderduiken bij familie kuiper
https://www.eindhoven4044.nl/5/Kuiper.html

Petrus (Peter) Sprengers werkt bij Philips op kantoor en verricht administratieve werkzaamheden. Onderduikadres.

Gerrit Kuiper (werkzaam bij Philips opleidingen) & Wilhelmina Dalenoord helpen een Sonderb├╝ro (SOBU) onderduiker.


dr. J. Hoekstra, ~Nat lab. een chemicus bij Philips, commandant van de RVV-zuid (Raad van Verzet) leverde een belangrijke bijdrage aan de opbouw van een verbindingsnet van de landelijk opererende Raadvan Verzet. Later was hij ook organisatorisch actief voor deze Raad. Special pagina over hem, zijn familie en zijn broer: https://www.eindhoven4044.nl/5/hoekstra.html

dr. Jaap Voogd werkzaam als NatLab-onderzoeker was actief in het linkse verzet en bij de hulp aan Joodse onderduikers. 

Jasper Daams en Willem van Heeckeren, werkzaam bij Philips waren onderdeel van de Westerweelgroep 
Speciale pagina over familie Daams: https://www.eindhovenf4044.nl/5/daams.html

Diverse P.A.N. leden zoals Jacques Hermans, Doove en Piet Haagen hadden een legitimatie bewijs van Philips en waren zogenaamd werkzaam op het. Nat Lab.

Piet Goede bezocht de MTS in Amsterdam, werkte 15 jaar (1933 - 1948) bij Philips en werd o.a. bedrijfsleider van de keramische fabriek van Philips in Eindhoven. In de oorlogsjaren was Piet Goede actief in het verzet en plaatselijke leider bij de LO. Hij was bekend als Piet van Eindhoven. In 1943 door de SD opgepakt. Hij overleeft de oorlog vertrek naar Zuid-Afrika en krijgt 10 kinderen. Piet was gereformeerd en de gereformeerde kerk in de Fazantlaan was vergaderplek van het verzet en L.O. Piet Goede werd opgevolgd door Ad. (A. v.d. Holst) en zijn echtgenote.