Architecten van het Villapark

 Versie 1.02
stuur uw aanvullingen of verbeteringen in.  

architecten_villapark_Eindhoven

Versie maart 2021. Aanvullingen welkom

architect Johan Wilhelm Hanrath

 J. W. Hanrath was een Nederlands architect. Hanrath raakt bevriend met Anton Philips tijdens de bouw van De Laak.
Johan Wilhelm Hanrath ontwierp vele landhuizen in traditionele of ook wel historiserende stijl. Veel van zijn uitgevoerde werk is aangewezen als rijks- of gemeentemonument. Bij de totstandkoming van de talloze landhuizen en villa's.
Hanrath gaat in 1927 een associatie aan met P.H.N. Briët. Paul Henri Nicolaas Briët (1894-1978) heeft met lof het examen voor bouwkundig ingenieur afgelegd aan de Technische Hogeschool in Delft.
De associatie met Hanrath. Johan Hanrath zet hij alleen voort bij het overlijdt van J. W. Hanrath in 1932, Meer op:
http://eindhovenfotos.nl/Hanrath_en_eindhoven.htm

architect K.P.C. de Bazel 

Karel P. C. de Bazel. bouwde in Eindhoven diverse panden: In 1916-'17 had Philips K.P.C. de Bazel gecontracteerd voor het ontwerp van vijf van dergelijke woningen aan de Merellaan, uitgevoerd in sobere baksteenbouw. Twee jaar later volgde een opdracht voor 24 woonhuizen aan de Fuutlaan, de Leeuweriklaan en de Uiverlaan.
Ambtenarenwoningen en ingenieurswoningenvoor Philips te Eindhoven 1916-1919
Verder: Woonhuis De Driehoek Eindhoven
1917 Parklaan
Woonhuis met garage A. Garvelink
1920, Eindhoven. Elzentpark en 
woonhuis F.J. van Dijck (Eindhoven)
1916, Parklaan 56, Eindhoven. Meer info bij Parklaan 56


architect Louis Joseph Petrus Kooken

L J. P. Kooken (Weert, 24 maart 1867 - Eindhoven, 3 juni 1940) o.a. stadsarchitect, gemeenteraadslid en actief in diverse besturen van kunst, cultuur en museum.
Foto circa 1919

Louis Kooken werd in Weert geboren en groeide op in Eindhoven. Bij de bouw van de Paterskerk (Heilig-Hartkerk) was hij werkzaam als opzichter. Toen de kerk zijn voltooiing naderde, in 1898, richtte hij zijn eigen architectenbureau op. Kort daarna werd hij gemeentearchitect van Eindhoven en ontwierp in die functie onder meer de Watertoren (1903), het Waaggebouw (1907) en de Gasfabriek (1912). Samen met Joseph Cuypers ontwierp hij in 1918 het Algemene Uitbreidingsplan voor Eindhoven, dat in 1920 de annexatie van omringende gemeentes tot Groot Eindhoven moest begeleiden. Zijn oeuvre is zeer omvangrijk, mede door de stormachtige industriële ontwikkeling die Eindhoven en omgeving in die tijd doormaakte. Hij bouwde fabrieksgebouwen, veel woningcomplexen, winkelpanden en gebouwen voor de katholieke zuil, waaronder kerken, kloosters, pastorieën, scholen en  patronaatsgebouwen. Hij bouwde ook buiten Eindhoven.
Hieronder meer over L.Kooken

F.J. Wolters (Franciscus Johannes } geboren: Huisseling, 12-03-1877 overleden: Eindhoven, 06-04-1959
Hij werkte als bouwkundige bij de gemeente Eindhoven waar hij samen met Louis Kooken, die de stadsarchitect was, aan veel Eindhovense bouwprojecten.In het Villapark ontwikkelden zij voor de Woningbouwvereeniging RK Middenstand in de Pauwlaan, Spewerlaan en Treurenburglaan 58 woningen.
Wolters werkt ook zelfstandig, rond 1909 koopt hij een drietal percelen. Twee geschakelde woningen: de huidige Parklaan 50 en Merellaan 24 en waarschijnlijk één vrijstaande woning: Koekoeklaan 21. Hij bouwt daar deze villa's. Ook de Villa Dommelhof uit 1909, Fazantlaan 27, is van zijn hand.
Hij treedt ook op als Eindhovense architect voor architect E Verschuyl bij de bouw van een aantal woningen in het Villapark. Bron De Peel- en Kempenbode 1-9-1907 zie ook https://iden.eu/?s=koekoeklaan

Architect F. Wolters, heeft veel gebouwen en winkels in Eindhoven ontworpen, Voor firma Mignot & de Block bouwde hij in 1910 een sigarenfabriek, hoofdzakelijk in gewapend beton, bebouwd oppervlak 800 M2. met 4 etages.
De ingenieur jrg 25, 1910, no 34

Hij ontwerpt in de periode 1920-1930 ook de boekhandel Van Pierre aan de Rechtestraat, die in 1944 verwoest is. Prachtig pand van Jamin aan de Willemstraat, dat onlangs is opgeknapt.
Hieronder overzicht van gebouwen in Eindhoven door F.J. Wolters gebouwd in het centrum van Eindhoven. Bouwjaar en sloopjaar.

F.J. Wolters

Architect

1911 Wilhelminaplein 20 
1911 -1990  Wilhelminaplein 20 (vaste achterbouw rechts) 
1912 - 1965  Keizersgracht 2a-4
1916 Kleine Berg 70-72a
1916 - 1935 Kleine Berg 70-72a (dak)
1917 - 1957  Stratumseind 81 (drie lange sheds linksachter)
1917 - 1988 Paradijslaan 28 (2e en 3e verdiep. sigarenfabriek Wouters)
1924 Rechtestraat 16
1924 Stationsplein 3a (erker hotel  Schimmelpenninck, rechts)
1925 Marktstraat 1 (linkerdeel)
1925 Molenstraat 2 (betonnen lederfabriek Keunen)

1927 Grote Berg 87-91
1927 Vrijstraat 19
1928 Vrijstraat 17
1929 - 1986 Markt 18
1931 Heilige Geeststraat 58 (verdieping en gevel)
1934 Don Boscostraat 2 (oostelijke vleugel) (i.s.m. C.H. de Bever)
1934 Don Boscostraat 2 (L-vormige overdekte speelplaats) (i.s.m. C.H. de Bever)
1939 Grote Berg 4 (gevel)
1946 - 1982 Kanaalstraat 3-5 (trappenhuis aan Vestdijk)
Bron: http://zichtopeindhoven.nl/josenbauke/architecten.pdf

architect E Verschuyl

E. Verschuyl (Amsterdam, 29 augustus 1871 - Hollandsche Rading, 25 oktober 1954) was een Nederlands architect.
Hij was één der eerste automobilisten in ons land
Hij ontwerp huizen in Eindhoven:
1909-1909: Villa's, Uiverlaan 17-25
1911-1911: Villa's, Parklaan 58 en 60
1921-1921: Koekoeklaan 17  ??
1922-1922: Parklaan 52
1936-1936: Villa, Parklaan 56a
Meer http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-1526-01.pdf

 EINDHOVEN, 27 Juli. Door de Bouw Maatschappij Stratum—Tongelre is aanbesteed, het bouwen van 2 enkele en 2 dubbelo villa's in het Villapark alhier.
Ingekomen 7 biljetten. Hoogste inschrijver Van Wetten uit Aarle-Rikstel, f33,000. Laagste inschrijver P. Keukens uit Eindhoven, f24,371. Gunning volgens bestek.
Architect de heer E. Verschuyl te Hilversum Bron: Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 29-07-1909

jan-stuyt

architect Jan Stuyt

geboren: Purmerend, 21-08-1868 overleden: 's-Gravenhage, 11-07-1934
J.Stuyt geldt als een van de belangrijkste katholieke Nederlandse kerkenbouwers van de 20e eeuw. Hij ontwierp niet alleen kerkgebouwen, maar ook scholen, stadhuizen, kloosters, ziekenhuizen, tientallen villa’s overal in Nederland.
Jan Stuyt was ook de ontwerper van de Antonius van Paduakerk (Villapark Kerk) aan de Fazantlaan, gebouwd 1916-1918, gesloopt 1991. De pastorie van zijn hand bestaat nog wel. Hij bouwde Parklaan 48. Dommelstraat 9 en 11. En Marktstraat 1.
Diverse boeken over het werk van Jan Stuyt:
Jan Stuyt (1868-1934); een begenadigd en dienend architect, 2011; 236 pagina's
Jan Stuyt, een groot architect: Een overzicht in woord en beeld, van het werk van de Nederlandse architect (1868-1934). uitgave 2012
Lees verder bij Parklaan 48

Koldewey

B.J.Koldewey (1895-1958)

Het landhuis De Zandhoek te Eindhoven (1925) laat zien dat Koldewey speelt met de verschillende vormen in de vensters en een andere plaatsing. Het dak van De Zandhoek is met haar zeer grote overstek op de kopse zijden, een aanzet tot de vaste dakvorm van de architect. 
1930 Dubbel villa Eindhoven

https://docplayer.nl/50415265-Bj-koldewey-theorie-in-de-praktijk.html

Abraham  A. Salm G.Bzn  
Villa Elsheim Parklaan 97

Salm was een architect van betekenis. Nadat hij eerst onder leiding van zijn vader had gewerkt, studeerde hij daarna aan de Ecole des Beaux Arts te Parijs, waar hij o. a. de bekende Émile Vaudremer. tot leermeester heeft gehad.
In Amsterdam teruggekeerd, werkte hij eerst samen met zijn vader. Uit deze tijd is het bekende Blindeninstituut in de Vossiusstraat; vader en zoon werden samen bekroond in de daarvoor uitgeschreven prijsvraag, Na het overlijden van zijn vader zette hij het bureau zelfstandig voort en al spoedig werden belangrijke bouwwerken hem opgedragen. Wij noemen slechts: de kerk der Gereformeerde gemeente op de Keizersgracht en die der Doopsgezinde gemeente in het Oosterpark (Oosterparkkerk); de synagoge in de Rapenburgerstraat 173, de Kweekschool voor Machinisten aan de Muidergracht, het Bankgebouw van de heren Hope en Go. op de Keizersgracht bij de Vijzelstraat, de sigarenfabriek van Goulmy & Baar aan het Rokin, enz.
Hij was architect van de Nederlandsche Bank en bouwde als zodanig het Agentschap te Groningen en te Nijmegen, en verbouwde op belangrijke wijze het Agentschap te 's-Gravenhage, terwijl hij met den heer J. Verheul samen de Bijbank te Rotterdam bouwde.
Ook vele villa’s zijn van zijn hand; bekend zijn vooral: „Ma Retraite" te Zeist, de villa van den heer Van Houten te Weesp,
villa „Koningshof” te Overveen, villa .„Corvin’’ te Hilversum, villa „Elsheim" te Eindhoven, e.a.
Het voornaamste werk is echter het woonhuis van den heer Jacob Nienhuys aan de Herengracht 380-382 bij de Leidsche Gracht te Amsterdam, nu helaas tot kantoorgebouw in gericht. 
Abraham Salm (Amsterdam, 26 maart 1857 - Amsterdam, 13 juni 1915)

Jan Rebel  
Parklaan 32  “Villa Kempenheem”

Jan Rebel (Huizen, 24 augustus 1885 - Laren (Noord-Holland), 8 september 1961) was een Nederlands architect en interieurontwerper.
Sinds 1912 woont en werkt deze vitale bouwmeester in Laren. Hij is de ontwerper van een „dorp" van dikwijls luxueuze landhuizen, die verrezen in Brabant, in Twente en niet te vergeten in Laren en in tal van andere streken in ons land en ook in België en Engeland. „Het zijn er wel een 350", zegt de jarige als hij zeventig wordt. Uiteindelijk zijn het er zo'n 500 geworden..
Jan Rebel werd in Huizen geboren als telg uit een oud boerengeslacht, Erfgooier en waarschijnlijk de enige architect onder de Erfgooiers, ofschoon hij dit zelf niet weet. Hij zou oorspronkelijk ook boer worden, maar voelde toch veel meer voor kunstgeschiedenis en de romantiek. Een oom gaf hem de kans na zijn L.O.opleiding avondscholen te bezoeken en zich zo te ontwikkelen voor architect. In Huizen zelf bouwde hij voor de eerste Wereldoorlog een zaaltje om er in die dagen bekende artisten te laten optreden. Dat veroorzaakte toen bijkans een opstand in het dorp.
„Ze hebben me gestenigd mag ik wel zeggen," vertelt Jan Rebel nu er om lachend, „ik was trouwens al de eerste in dat Huizen van toen, die een gewoon burgerpakje droeg en niet die boeren- of visserskleding."
Zo werd Huizen hem op den duur te nauw en te benepen en trok hij naar Laren. Hij bouwde daar in de loop van tientallen jaren een dorp van landhuizen voor zijn talrijke cliënten. Hij werkt nog steeds, afgewisseld met autorijden — 60.000 kilometer per jaar - en rauwkost eten.

J. de Lugt
Parklaan 81 en 83

Architect Jan de Lugt ( Jacobus de Lugt) uit Bentveld bouwde twee villa's  aan de Parklaan 81 en 83  te Eindhoven voor rekening van de.heer Ch. de Haes-Brands te Eindhoven.  Onderhands is Parklaan 81 opgedragen aan de aannemer J. v. Beurden uit Eindhoven.
Architect J. de Lugt is geboren 22-11-1888 en overleden 16-10-1952 Zijn achitecten periode was tussen 1912/1933

Foto van villapark project Groot Bentveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_Bentveld

Bedet, Adriaan (1899 - 1989)

Geboren: Terneuzen, 16-06-1899 overleden: 's-Hertogenbosch, 19-09-1989
Bedet was werkzaam voor Hanrath in Eindhoven. Bij het overlijden van Hanrath's zoon Jan geeft het "Technisch Personeel" in Eindhoven hun blijk van medeleven. Dit waren architecten in dienst bij Hanrath. Opzichter A. Bedet, ontwerpt voor zichzelf: Haviklaan 1 en 3 en Stratumseind 52 1929-1930.
Hij wordt in 1935 stadsarchitect van Doorn.
Zie Haviklaan

Th.Baars

Eksterlaan 13 - 15


portret van Louis L. J. P. Kooken ( omstreeks 1935 )

Foto van Louis L. J. P. Kooken 

Omstreeks 1935 /1936
In 1907 werd zijn beroep nog aangeduid als "bouwteekenkunde" Hij was toen directeur Bouwteekenkunde in Eindhoven.
Bron: Peel- en Kempenbode 09-01-1907 tijdens raad der gemeente Eindhoven

Architecten Kooken en de Bever 1898 -1998 

Expositie in museum Kempenland  van 19 november 1989 tot 10 januari 1999. Tijdens de expo is een boekwerkje 57 pagina's uitgebracht over het werk van dit architectenbureau: Bever architecten.

De Bever architecten 1898/1998

De Bever architecten 1898/1998, Leo de Bever, 57 p, 23×23 cm, Brochure bij het honderdjarig bestaan van De Bever architecten Eindhoven n.a.v. de tentoonstelling architecten Kooken en De Bever 1898-1998, gehouden in Museum Kempenland Eindhoven van 19 november 1998 t/m 10 januari 1999
fotogr. Bas Bakermans ... et al.]

ARCHITECT L. J. P. KOOKEN  [andere schrijfwijze L. J. P. Koken]

L. J. P. KOOKEN (weert, 24 maart 1867 - Eindhoven, 3 juni 1940)

Vrijdag 31 mei voelde de heer Kooken, die aan maag- en ouderdomskwalen leed, zich niet goed. Maandagmorgen  is hij om  10 uur overleden, in het Binnenziekenhuis, in de ouderdom van 72 jaar.
Louis J. P. Kooken, architect B.N.A., lid van het parochieel Kerkbestuur en Armbestuur van St. Catharina, oud-lid van den gemeenteraad van Eindhoven, oud stads-architect, lid van de Commissie ter bestudering van het Ziekenhuisvraagstuk, waarvoor hij een reis naar Kopenhagen ondernam, wegens zijn vele verdiensten voor de Kerk de ridderorde van den H. Gregorius de Groote werd toegekend.

Met architect Kooken is een ras-echt Eindhovenaar van den ouden slag, een bekwaam bouwkundige en vakman heengegaan, wie zijn medeleven met het Eindhovensche wel en wee op de eerste plaats moet genoemd worden. Jarenlang was hij lid van den Eindhovense gemeenteraad en stads architect, tevens de ontwerper van het eerste uitbreidingsplan van Groot-Eindhoven, het bekende plan Cuypers-Kooken. 

Zijn merkwaardige patriarchale figuur met witten baard, het type van den klassieken architect, zal men wel in onze stad missen, die hij zo lang met zijn belangstellende en liefdevolle aandacht in hare ontwikkeling gevolgd heeft, aan wie zijn uitbreidingsplannen hij zo'n voornaam aandeel heeft gehad. 

Van zijn liefde voor de oude traditie en de heemkunde getuigde hij ook als mede-op-richter van de Oudheidkundige-vereniging en de Museumstichting „Museum Kempenland", waarvoor hij tal van merkwaardige stukken bij afbraak of sloping van oude percelen conserveerde. Eindhoven en zijn historie kende hij als niemand en kleurige verhalen uit de „oude doos" kon hij op de hem eigen gezellige manier ophalen over toestanden en bekende personen. Urenlang kon men hem over zijn herinneringen uit oud Eindhoven horen praten.

Zelf stammend uit een vakkundige en artistieke familie Kooken maar vroeger geschreven als "Koken", heeft hij in Eindhoven en verre omgeving gelegenheid gevonden van zijn initiatief en arbeidskracht te getuigen.  

[Kooken maakte deel uit van de Eindhovensche Kunstkring in 1909 opgericht met het doel “de beoefening van de kunst en de opwekking van den kunstzin” te bevorderen. Het (eerste) bestuur bestaat uit Henri van der Putt (1887-1945) als voorzitter, architect Louis Kooken (1867-1940) als tweede voorzitter, architect Frans Wolters (1877-1959) als secretaris-bibliothecaris, schilder en leraar Piet Bockholts (1871-1947) en beeldhouwer Jan Custers.]

Hij was de stichter van het Architectenbureau „Kooken", in samenwerking met zijn schoonzoon, de heer C. H. de Bever, architect B.N.A., [ Kookens dochter A. J. M.Kooken trouwde met de architect Cees (C. H) de Bever.] in welker collaboratie hij talrijke plannen heeft uitgevoerd.  [ De Bever Architecten is nog steeds een belangrijk Architectenbureau in Eindhoven].

De verschillende stijlwisselingen van de tijd heeft ook architect Kooken meegemaakt.

Als specimen van goede bouwkunst ziet men zijn eigen woning aan de Paradijslaan 74-74A, pand uit 1919 en het Pensionaat en de Zusterschool aan de Hemelrijken. Tal van verbouwingen van particuliere gebouwen, waarvan hij de gevelstenen in ere herstelde, hebben hiervan getuigenis gegeven. Als architect is hij werkzaam geweest, als opzichter bij den bouw van de Paterskerk, als bouwmeester van de kerken te Reusel, Velzen, Waalre, de St. Gerarduskerk te Stratum. 

In samenwerking met architect Wolters, was hij de ontwerper en uitvoerder van tal van L.O.schoolgebouwen van de „St. Joseph"-vereniging.

Als oudheidkundige heeft hij zich met geschriften en bezoeken te 's-Hage jarenlang verzet, dat de oude toren te Waalre aan afbraak zou worden prijsgegeven; tevens werkte hij mee voor de restauratie van het bekende Raadhuis te Son.

Op de vergaderingen van de B.N.A., evemin de vakgroep bouwkunde van de Algemeen Katholieke Kunstenaarsvereniging,

waarvan hij mede-oprichter was, bleek hij een algemene gewaardeerde figuur, wiens liefde voor het eerbare oude ambacht altijd respect afdwong.

Zijn voorliefde voor het oude ambacht en traditie, welke hij ook in tijden van „neue Sachlichkeit" en cementbouw hoog hield, toonde hij in de bescherming der zelfstandige


Eindhovensche en Meierijsche courant

04-06-1940

Aantal bouwwerken van Kooken (geen volledige lijst)

28 panden van L. Kooken staan op de lijst van Rijksmonumenten


Sigarenfabriek F. van Gardinge aan de Mathildelaan te Strijp, omstreeks 1880. Deze is later omgebouwd tot de zogenaamde Ventoseflat.

Gasfabriek aan de Nachtegaallaan. Eindhoven, 1899.

Huizen en gebouwen te Griendtsveen, na 1900. [Rijksmonument]

Watertoren aan de Aalsterweg (inmiddels gesloopt) 1903

Sint Catharinastraat 22-40, 1905-1905

Woonhuis Willemstraat 15-15a, 1905-1905

Rechtestraat 69, 1907 - 1908

Herenhuis "Villa Louise" Waalre 1900- 1925?? [Rijksmonument]

Werkmanswoningen voor Philips in de wijk 'Wilhelminapark' (Weverstraat en omgeving) te Woensel, vanaf 1909.

Tramstraat 27 (woonhuis Kooken) 1910 meer op https://www.facebook.com/tramstraat27/

Parochiekerk 'Sint-Antonius van Padua' te Nijnsel, uit 1911. [Rijksmonument]

De toren van de St.Petruskerk aan de Kloosterdreef. 1912 [Rijksmonument]

Stoomzuivelfabriek 'De Eendracht' te Gemert, 1915.

Graansilo CHV mengvoederfabriek te Veghel, 1915 [Rijksmonument]

Tramstraat 35 en 35c-35e 1916

Voormalig botercontrolestation aan de Fazantlaan 23 1916 [Rijksmonument]

Augustijnendreef 4 hoofdbouw 1916 

Ten Hagestraat 9 - 11 1919-1920  [Rijksmonument]

Complex van 311 arbeiderswoningen in de wijk Lakerlopen te Tongelre, vanaf 1920.

Poortgebouw , Bosboomstraat 24- 26, 1920. [Rijksmonument]

Pauwlaan  "Vogelenhoek" Gebouwd in 1921. Architect: L. J. P. Kooken, F.J. Wolters.

58 woningen in Villapark: Pauwlaan, Gaailaan, Haviklaan, Sperwerlaan, Roeklaan, Valklaan en Treurenburgstraat. in opdracht van Woningbouwvereeniging RK Middenstand samen met Architect: L. J. P. Kooken en F.J. Wolters. 1920

Woningen in de wijk Lakerlopen in Tongelre.  1920

Sint-Willibrorduskerk te Waalre uit 1925 [Rijksmonument]

Markt 21-21b 1926-1926

Sint-Willibrorduskerk te Middelbeers uit 1927

Vlag van Eindhoven ontworpen 1927
De vlag van de gemeente Eindhoven is vastgesteld tijdens de vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 14 oktober 1927

Delen van de wijk 'Armhoefse Akkers' te Tilburg, omstreeks 1930.

Woonhuis Louis Kooken aan de Paradijslaan 74-74A 1932

Keizersgracht 2 1933-1935


Bron: diverse internet bronnen

Bron: www.zichtopeindhoven.nl/josenbauke/architecten.pdf (site heeft geen https, geeft fout meldingen)

Bron: http://www.rijksmonumenten.nl/monumenten/kooken/

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Kooken

Bron: http://www.eindhoven-encyclopedie.nl/index.php/Louis_Kooken (site heeft geen https, geeft fout meldingen)