Philips personeel in het verzet deel 2 van 2

1940 - 1944

Een overzicht van het verzet door Philipspersoneel in Eindhoven
Dit overzicht is nooit compleet, we doen ons best maar uw hulp is welkom.

Philips in de oorlogsjaren "Zij die voor ons vaderland sneuvelden"


Op de nacht van 9 op 10 mei, was het duidelijk dat Nederland toch zou worden aangevallen. Veel Philipspersoneelsleden waren al eerder als dienstplichtingen of reserve officieren opgeroepen om het land te verdedigen. Bij het verzet tegen de Duitsers in de meidagen van 1940 vielen aan Nederlandse zijde zo'n 2200 doden en er waren ongeveer 7000 gewonden. Bij Philips zijn zo'n 20 tal of meer medewerkers als militair gesneuveld. Eindhoven kent zo'n 61 omgekomen militairen.

In het verzet zijn 30 tot 40 Philipsmedewerkers die zijn omgekomen. In Eindhoven zo'n 70 personen, waaronder deze Philips helden.

Het verzet had zijn eerste slachtoffers in mei 1940, helaas zullen nog vele Philips mensen in de bezettingsjaren volgen. Hieronder een overzicht zover we hebben kunnen achterhalen. 
Versie sept. 2019


Hierboven een overzicht gepubliceerd in het Philips blad "in en om de Philipsfabrieken" augustus 1940 en hieronder in het juli nummer.
met dank aan het archief van Frans Dekkers


J.N. Aarts 09-02-1917
J.kroll 30-04-1904
C.Nouwens 15-05-1906
G.A. Trines 02-09-1903
P.H.G. van Asch 12-05-1908* (niet in lijst Ehv)
J.H. Baghus 21-09-1907 
F. Braam 21-06-1907
G.J.M. Preusting 21-04-1910
W.M. J. Wories 01-08-1911
A.G. Vester 12-09-1911
H. v.d. Waals 29-03-1914
H.C.W. Koolen 28-09-1920
J.M. de Vos 01-12-1918
W.Kox 01-10-1920
Namenlijst https://www.dse.nl/~herinnerudenamen/Naam.htm

Verzet 1940 - 1945

In 1947 publiceerde Philips in de Vrije Philipskoerier een overzicht van medewerkers die omgekomen zijn in het verzet.
Beschikbaar gesteld door Frans Dekkers
Opvallend is hoe weinig informatie in die jaren nog bekend was.
Meer over aantal personen in deel Philips personeel in verzet


Openbare bekendmaking uit Den Bosch van alle verboden die direct ingingen na de Duitse bezetting. Deze waren voor heel Nederland van toepassing. Vooral alle communicatie uitschakelen, Kranten werden direct gecontroleerd of verboden.
Nu zou direct alle onderlinge communicatie zoals internet, mobiel, telefoon worden uitgezet en de rest gecontroleerd zoals radio en TV

Iman Jacob van den Bosch

I. J. van den Bosch. geb. Mei 1891. Werd 18 oktober 1944 in het Noorden gearresteerd en reeds op 28 oktober gefusilleerd.
De heer van den Bosch was hoofd van het Nationaal Steunfonds (N.S.F.) in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe Overijssel en Gelderland. Dit werk verrichtte hij vanaf de oprichting plm. 1940. Verder was hij adviseur van de Delta groep in Groningen.
Lees verhaal over Bankier van het verzet

Rien van Bruggen 

M. C. van Bruggen. geb. 13-6-1901 te Tilburg. Werd 9-7-44 in zijn huis door de S.D. gearresteerd en overgebracht naar Vught, waar hij op 19-8-1944 volgens het daar gevonden Sterbebuch gefusilleerd is. Van Bruggen verrichtte spionagewerk, verleende hulp aan joden en onderduikers en transporteerde via zijn huis minstens 250 piloten. Als chemicus vervaardigde hij verder veel brandbommen en ander materiaal. Hij laat een vrouw en twee minderjarige zoons na.

Jan van Buuren

J. van Buuren. Geb. 29-10-1906 te Haarlem. Werd 1 october 1943 door de S.D. gearresteerd in het Philipsbedrijf. Hij was elektronicus bij Philips en lid van het verzet
Via Scheveningen werd hij naar Duitsland getransporteerd, waar hij in verschillende concentratiekampen verbleef, o.a. in Buchenwald, Natzweiler, Dachau en Gröditz. Van Gröditz werd hij op ziekentransport gesteld op 18 April 1945. Vanaf die datum ontbreekt elk spoor. Is echter vermoedelijk op deze tocht overleden. Van Buuren werd gearresteerd in verband met het vervaardigen van een geheime zender. Laat een vrouw en minderjarig zoontje achter.

M. F. Elkerbout

M. F. Elkerbout. Marten Frans
Geb. 15-2-1897 te Den Haag. 19-5-1944 door de S.D. gearresteerd in het Philipsbedrijf en overgebracht naar Haaren. In September overgebracht naar Vught en aldaar op 5 September gefusilleerd. Elkerhout werd gearresteerd in verband met spionage en het helpen van onderduikers door hen te voorzien van bonkaarten etc. etc. Laat een vrouw en twee meerderjarige zoons achter. Werkzaam bij Philips.

C. G. A. Gehrels.

C. G. A. Gehrels. Geb. 20-6-1906 te Haarlemmermeer. 22-7-1943 in zijn huis gearresteerd en via politiebureau Eindhoven, waar hij hevig gemarteld werd, is hij overgebracht naar Haaren; vandaar naar Vught en 5-9-1944 op transport gesteld naar Oraniënburg en vermoedelijk einde Maart 1945 in kamp Dora overleden.
Hij stichtte het z.g. verjaardagsfonds" (thans Gehrelsfonds) voor hulp aan de achtergebleven gezinnen van Engelandvaarders. Zijn arrestatie stond in verband met het leveren van politie en maréchaussée-uniformen, welke gebruikt werden om het vervoer van neergekomen piloten met meer veiligheid te kunnen volbrengen. Verder werd door hem veel zendmateriaal verstrekt, bestemd voor geheime zendinstallaties. (Zie ook ons artikel ,,Hier Herrijzend Nederland".) Hij laat een vrouw en zes minderjarige kinderen na.

J. J. Goudkuil. 

J. J. Goudkuil. (Jo) Johannes Jacobus Geb. 22-1-1906 te Apeldoorn. Gearresteerd 4-2-1943 in zijn huis te Eindhoven. Via politiebureau naar Vught gebracht en vandaar in Mei 1943 naar Duitsland vervoerd. Via diverse kampen in Dachau aangekomen, waar hij 26-2-1945 is overleden. Hij verleende hulp aan joden, stencilde en verspreidde illegale lectuur o.a. Vrij Nederland. Werd tenslotte door een onderduiker verraden. Laat een vrouw en vier minderjarige kinderen achter. Beroep huisschilder maar wel in dienst van Philips.

C. H. G. Mellema

C. H. G. Mellema. (Cornelis Henri Geerart) Geb. 9-9-1895 te Groede. 25-7-1942 bij zijn ouders te Wassenaar gearresteerd, naar Haaren vervoerd en daar ter dood veroordeeld. Kreeg 13-7-1943 gratie en zijn straf werd veranderd in 15 jaar tuchthuis. Eind Aug. begin September 1943 overgebracht naar Rheinbach, vandaar in Januari 1944 naar tuchthuis Siegburg en daar vermoedelijk aan vlektyfus overleden. Mellema was leider van een verzetsorganisatie en technisch leider van berichtengroep. Hij werkte aan een geheime zender, welke van Eindhoven naar Wassenaar bij zijn ouders werd overgebracht waar verder aan deze zender gewerkt werd. Nadat door verraad huiszoeking was gedaan, werd veel bezwarend materiaal in beslag genomen. Hij laat een vrouw en 2 minderjarige zoons achter. Octrooi-technicus bij Philips

C. J. K. Hageman

Geboren op 16 juli 1916 te Teteringen
en overleden op 2 oktober 1944 te Raamsdonk. Was onderbaas op de Afdeling Productie I der Gloeilampenfabriek. Van hem is alleen bekend, dat hij op 20-10 1944 [was 2 okt.] door de Duiters werd vermoord.

Extra
Gehuwd met Johanna Neeltje Ossewaarde. Het echtpaar had twee kinderen. Nederlands Hervormd. Lid verzet behorend tot LO-Raamsdonksveer en LO-Breda onder de schuilnaam Cor. Toen zijn fiets werd gevorderd, nam hij de benen, omdat hij papieren bij zich had, die hij als koerier voor de LO-Breda van Breda naar Raamsdonkveer moest brengen. Tijdens zijn vluchtpoging is hij neergeschoten. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Raamsdonkveer. Drie dagen later bezweek hij daar aan zijn verwondingen. op 2 oktober 1944 Postuum is hem het Verzetsherdenkingskruis verleend.

P. C. J. van Boven

P. C. J. van Boven. 10-08-1919
Van Boven was controleur op de Radiobuizenfabriek. Lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
Hij werd door de Feldgendarmerie gearresteerd en op 1-10-1944 gefusilleerd.

Extra 
Op 7 augustus 1944 kreeg hij werk bij Philips. Net als zo veel anderen dacht hij door de gebeurtenissen op Dolle Dinsdag - 5 september 1944 - dat de bevrijding van Nederland voor de deur stond. Hij keerde naar Rotterdam terug, maar begaf zich opnieuw naar het Zuiden, toen zijn verwachtingen niet bewaarheid werden. Van Boven kwam in contact met Bernard Vlemminx. Begin oktober 1944 poogden zij samen door de Duitse linies naar het bevrijde Eindhoven te gaan. Zij werden echter door de Feldgendarmerie opgepakt, standrechtelijk ter dood veroordeeld en in de buurtschap Langenberg bij Boxtel gefusilleerd. Het lichaam van Van Boven werd de volgende dag - maandag 2 oktober 1944 - met een laag zand bedekt aangetroffen

J. C. Glaser

J. C. Glaser. (02-01- 1911 - 03-05-194) Aan het bevel van Christiaansen, waarbij reserve-officieren zich moesten melden heeft de heer Glaser geen gevolg gegeven. Na een jaar ondergedoken te zijn geweest werd hij op 06-07-1944 gearresteerd door Gestapo en na in verschillende concentratiekampen, te hebben doorgebracht, tenslotte op transport gesteld naar Duitsland. Een schip SS Cap Arcona, waarop zij werden vervoerd werd door de Duiters opzettelijk tot zinken gebracht. De heer Glaser liet hierbij het leven. Overleden op  03-05-1945.

J. Osterloh

J. Osterloh. (Jacobus ) Geb. 23-7-1904 te Amsterdam. 21-8-1943 in de wachtkamer van het station te Utrecht gearresteerd door de Gestapo. Opgesloten in Scheveningen en vandaar op 6-6-1944 naar Vught vervoerd. Op 5-9-1944 overgebracht naar kamp Oranienburg, op transport gesteld, waarheen onbekend. Volgens een onbekend persoon zou hij aan longontsteking overleden zijn. Bevestiging is echter nooit doorgekomen.
Overleden op 11 maart 1945 te Kdo. Leitmeritz, Flossenbürg

Osterloh werkte sedert begin 1942 illegaal en verzorgde als magazijnmeester bij de N.V. Philips de materiaalvoorziening van een illegale zendergroep. Bovendien had hij joden in huis. In 1942 werd bij hem in Eindhoven een huiszoeking gedaan. Osterloh werd tijdig gewaarschuwd en dook onder in Amsterdam. Hier kwam hij in aanraking met een andere illegale groep, waarvan de leider later een Gestapo-spion bleek te zijn. Door toedoen van deze werd Osterloh gearresteerd. Hij laat een vrouw en 3 minderjarige kinderen achter.

N. R. de Leeuw

Nicolaas Rudolf de Leeuw, geb. 21-1-1905,  was bij Philips Elektrotechnicus en afdelingschef op de Hollandsche Afdeling. Werd op 2-9-1942 door de S.D. gearresteerd, naar een concentratiekamp overgebracht en overleed in Dachau in December 1944.
Extra 
Tijdens de Duitse bezetting is hij actief in het verzet en wordt daarvoor in 1943 gearresteerd. Nicolaas wordt tot Nacht und Nebel veroordeeld, een strafmaat die inhoudt dat hij spoorloos moet verdwijnen in de Duitse kampen, zonder dat de nabestaanden weten waar hij terecht is gekomen en of hij nog leeft. Voor de gevangenen komt het neer op een doodstraf waarvan het vonnis niet wordt voltrokken. In plaats daarvan moet het uitputtende werk, de ondermaatse voeding en de ontberingen in de kampen moeten de veroordeelden op den duur fataal worden.
In oktober 1943 wordt Nicolaas via Amersfoort naar kamp Dachau gezonden en vandaar naar het Nacht und Nebel-kamp Natzweiler-Struthof, hoog in de Franse Vogezen. Daar wordt Nicolaas aan het werk gezet in de granietmijnen, terwijl hij blootstaat aan allerlei mishandelingen. De voeding en medische zorg in het kamp schieten schromelijk te kort, zodat de gevangenen snel verzwakken. Nicolaas wordt vanuit het hoofdkamp naar het buitenkamp in Haslach in het Zwarte Woud gezonden. Vanwege de toenemende geallieerde bombardementen in Duitsland worden daar tunnels in de steengroeve uitgegraven voor de verplaatsing van fabrieksinstallaties onder de grond. Uiteindelijk komt Nicolaas terecht in het buitenkamp Vaihingen an der Enz, waar hij op 23 maart 1945 aan de gevolgen van uitputting, ondervoeding en onderkoeling bezwijkt. Nicolaas is 40 jaar geworden.
https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/nicolaas-de-leeuw-amsterdam-1905

Oproep in Lo-lkp juni 1945 (PDF)
Nr. 65 Meer informatie over:
Nicolaas Rudolf de Leeuw, geb. 21-1-'05, wonende Kievitlaan 3, Eindhoven. In Brussel gepakt op weg naar Engeland. 5-10-'43 naar Duitsland na proces voor
het Landesgericht in Utrecht 7-5-'45. Laatste verblijfplaats: Melk in Oostenrijk.

H. E. R. O. Engels

H. E. R. O. Engels. 13-09-1919 Hij was chemicus en assistent van het Chem. Lab. V. van Philips. Vlak voor de bevrijding van Eindhoven in september 1944 vertrok hij naar Nijmegen. Daar sloot hij zich aan bij een illegale groep. In actie voor deze groep werd hij in december 1944 gearresteerd en op 10-4-1945 enkele dagen voor de bevrijding van de stad gefusilleerd.

H. J. Soes

H. J. Soes (Hermanus Johan). Geb. 20-11-1908 te Zaltbommel. Kantoorbediende bij Philips. Werd op 26-5-1944 in zijn huis, Lindenlaan 20 Eindhoven gearresteerd door leden van de N.S.B. Via Amersfoort en Vught op transport gesteld naar Duitsland waar hij in K.Z. Neuengamme op 11-1-1945 is overleden. Door verraad was bekend geworden, dat Soes onderduikers in huis verborgen hield, terwijl bij de huiszoeking diverse illegale lectuur gevonden werd. Laat een vrouw en een minderjarig kind achter.

Simon van Hapert, 

S. van Hapert (simon). Geb. 28-10-1887 te Eindhoven. 17-6-1944 met zijn dochter Johanna voor zijn zoon Jan, die de hand had in een overval op het distributiekantoor te Bladel, doch ondergedoken was, thuis (Woenselsestraat 409 Eindhoven) als gijzelaar gearresteerd. Beiden werden naar het S.D. Lager te Vught overgebracht en vandaar 6-9-1944 op transport gesteld naar Duitsland. De vader werd overgebracht naar Oraniënburg en de dochter naar Ravensbrück. De vader is 13-1-1945 in bovengenoemd kamp overleden, de dochter is in Mei 1945 teruggekeerd. Van Hapert laat een vrouw met 5 meerder- en 2 minderjarige kinderen na. Werkzaam bij Philips.
Extra
gearr. 17 juni 1944, op 28 Juni '44 van Politiebureau Eindhoven naar S.D. Lager in Vught overgebracht, vandaar 6 sept. op transport naar Sachsenhausen, nadien niets meer gehoord.

C. J. Haspels

C. J. Haspels. Geb. 30-11-1907 te Rotterdam. 29-10 1941 in zijn huis Brugmanstraat 6 Eindhoven gearresteerd en via het politiebureau, Scheveningen, Amersfoort op transport naar Duitsland gesteld (Neuengamme), waar hij in januari 1943 is overleden. Gearresteerd in verband met het vervaardigen van een geheime zender. Bij huiszoeking werd een sleutel en een code gevonden. Laat een vrouw en 2 minderjarige kinderen achter. Beroep bij Philips was tekenaar.

 Hendrik van Hoeven.

H. J. van Hoeven. Geb. 17-10-1907 te Heeze. Werd 14-5 1944 bij de fam. de Koning te Heeze gearresteerd door de S.D. Via Eindhoven en Haaren naar Vught overgebracht, waar hij vermoedelijk op 19-8-1944 is gefusilleerd.
Zijn illegale werk bestond in het verzorgen van onderduikers en joden. Voorts was hij behulpzaam bij het plegen van overvallen op distributiebureau. Laat een vrouw en 2 minderjarige kinderen achter. Woonde Edelweisstraat 111 Eindhoven

R. L. Keizer. 

R. L. Keizer. (Reinder Lodewijk) Geb. 26-6-1905 te Den Helder. Keizer werd 14-5-1944 gearresteerd en overgebracht naar Haaren, 29-6-1944 op transport naar Vught, waar hij op 9-8-1944 werd gefusilleerd. Werd in verband met levering en in bezit hebben van verboden wapens gearresteerd. Werkte samen met de jongens van de Koning in Heeze (plegen van overvallen op distributiebureau, hulp aan onderduikers etc.). Werd op boerderij van de Koning te Heeze gearresteerd, gelijktijdig met Hoeven en de jongens de Koning. Laat een vrouw en 4 minderjarige kinderen achter. Werkte als Correspondent Commerciële Afdeling Philips.

Volledige verhaal:
https://www.nmkampvught.nl/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/PORTRET-VAN-MIJN-VADER_pdf.pdf
Meer op: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/reinder-keizer-den-helder-1905

B. Zeehuizen / Bob Zeehuisen

B. Zeehuizen (waarschijnlijk Zeehuisen) was Philips controleur E.T.F. Hij overleed op 17-12-1943. Van hem is alleen bekend dat hij illegaal werk verrichtte, daardoor werd gearresteerd en gedood.
Extra:
Geboren  09-05-1919
Telegrafist
Overleden: 17-12-1943
Overlijdensplaats: Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland

E. O. Mettivier Meijer.

E. O. Mettivier Meijer. Mettivier Meijer was technisch-commercieel assistent op de Commerciële Afdeling. Van hem is alleen bekend dat hij op 4-9-1944 te Nijmegen werd gefusilleerd.

Volledige verhaal en veel meer informatie, klik op button

F. Lucassen

F. Lucassen. Geb. 12-3-1918 te Emmerik. Was als principieel arbeidsweigeraar reeds gedurende een jaar ondergedoken. Op 19-9-1944 wilde hij zich even naar buiten begeven. Op straat liepen enige landwachters; hij schrok hier zo van dat hij op de vlucht sloeg. Hierdoor vestigde hij de aandacht op zich. De landwacht die argwaan kreeg schoot op hem waardoor hij dodelijk werd getroffen. Laat een vrouw en 2 minderjarige kinderen achter.

Jhr. ir. M. Reuchlin

Jhr. ir. M. Reuchlin (Maarten) 03-02-1911 17-11-1944 Kort voor de bevrijding van Eindhoven sleepten de Duitsers nog hals over kop de Philipsfabrieken leeg. Eén wagon was gevuld met belangrijke machine- en toestelonderdelen. Alhoewel een spoorwegbeambte er in geslaagd was de wagon op een zijspoor te zetten, bleek zij den volgenden dag toch verdwenen te zijn. Ir. Reuchlin toog avonds langs de spoorlijn op pad om de wagon te achterhalen, maar bij Deurne viel hij in handen van de Duitsers. Aanvankelijk overgebracht naar het politiebureau te Venlo werd hij op den avond van 15 November 1944 in de omgeving van het vliegveld aan de Hazunderweg door een nekschot gedood.

Louis Henri Maertens

L. H. Maertens.  Geb. 30-5-1896 te Den Haag. 26-8-1942 door de S.D. op zijn werk gearresteerd. Overgebracht naar Haaren werd hij door het Kriegsgericht veroordeeld tot 4 jaar tuchthuis. In het tuchthuis Siegburg (Duitsland) is hij vermoedelijk aan vlektyfus op 26-3-1945 overleden. Maertens werkte in Juli 1942 als marconist van een door hem gebouwde zender en werd in verband daarmee gearresteerd. Laat een vrouw en een meerderjarige zoon achter. 

Henk Streefkerk

Henk Streefkerk. Geb. 22-5-1919. Doodgeschoten te Eindhoven 13-9-1944. Was lid van de K.P. / PAN Probeerde met Frans Linders, Duitsers over te halen om zich krijgsgevangen te laten maken en hun wapens af te geven. 13-9-1944 zouden enige jonge Duitsers zich overgeven, ter plaatse aangekomen werd hij met een collega beschoten en dodelijk getroffen. Overleed dezelfde dag in het R.K. Binnenziekenhuis. Werkzaam als Radiotechnicus bij Philips

Ir. J.P. Heyboer / ir. Johan Heijboer

Ir. J.P. Heyboer (8-3-1912 - 14 april 1945) Gearresteerd januari 1945 te Amsterdam en daar gefusilleerd in april 1945. Ir. Heyboer was werkzaam voor een radiogroep (Amsterdamse geheime zender). Bovendien was hij verbindingsman van de 0.D. en werkzaam voor LO.
Werkzaam bij Philips en Reserve tweede luitenant van speciale diensten, Militaire Inlichtingendienst. 
Postuum is aan hem toegekend de onderscheiding: Bronzen Leeuw.
Woonde Guido Gezellestraat 16

Bij de sterrenwacht Dr. A.F. Philips Observatorium in Eindhoven hangt een houten plaquette en begeleidende tekst en foto ter ere van Ir. J.P. Heyboer.

J. W. den Turk. (Jan)

J. W. den Turk. (Jan) Geb. 29-10-1910 te Zaandam. Hij werd 22-10-1941 gearresteerd en via de politiebureau Eindhoven, Den Bosch en Scheveningen overgebracht naar Borkum. Overleden op 25 april 1943 te Wolfenbüttel, Stadtkreis Wolfenbüttel, Duitsland. Arrestatie geschiedde op grond van vijandige uitdrukkingen in het openbaar en luisteren naar de Engelse zender.
Werkzaam bij Philips als Bedrijfseconoom

Mr. J. L. Hamming Jaap

Mr. J. L. Hamming Verrichtte gedurende de bezettingstijd veel illegaal werk en was o.a. zeer nauw betrokken bij de organisatie van de Eindhovense O.D. Nadat de Duitsers hem in het politieblad hadden gesignaleerd dook hij onmiddellijk onder. In maart 1944 werd hij echter gearresteerd in den trein van Den Haag naar Amsterdam en opgesloten in de Scheveningse strafgevangenis. Via Haren werd hij op Dolle Dinsdag naar Vught overgebracht. Kwam tenslotte terecht achtereenvolgens in de concentratiekampen Oranienburg en Neuengamme. In November 1944 overleed hij in Engerhoven. De heer Hamming was advocaat en secretaris van de Philips directie. 

G. Bakker. Gerrit

G. Bakker. Gerrit (20-01-1921 26-04-1945) Woonadres in Eindhoven Eikenstraat 38.

Ongehuwd. Elektrotechnicus / radiotelegrafist bij Philips Nederland NV te Eindhoven. Ger. Bakker behoorde tot de OD. Hij werd gefusilleerd.

Bakker werkte in de buurt van de stad Groningen met een geheime zender. Daar werd hij vermoedelijk door Duitsers omsingeld en in een daaropvolgend vuurgevecht zwaar gewond. Werd tenslotte op 26 februari 1945 gefusilleerd en te Norg in een massagraf teruggevonden.
Naam op gedenkplaat Kerkbrink te Norg.

C. P. Blinkhof 

C. P. Blinkhof (Cornelis Pieter). 22-12-1914 13-04-1944 is op last van de S.D.-er Weber gearresteerd, omdat in zijn bureau, als bedrijfsassistent bij Philips, illegale couranten waren aangetroffen (Trouw). Overgebracht naar het concentratiekamp Vught, overleed hij aldaar op 13 April 1944.

W. A. van Zalingen

In Hongarije was Willem Adolf van Zalingen (05-07-1903 18-03-1945) belast met de verkooporganisatie van Philips, Als Directeur Philips te Budapest heeft hij verzetswerk verricht, volgens de Duitsers en september 1944 hem opgesloten in het concentratiekamp Dachau. Is daar ook 18 maart 1945 overleden.
Bron vrije Philips Koerier nr. 45 september 1945. 
Extra:
Zijn dochter Marijke van Zalingen (15-09-1931) verdwijnt maart 1956 in Budapest Hongarije. In dat najaar (23 oktober tot 10 november 1956) is de Hongaarse opstand. In 1970 staat in de krant een oproep dat zij zich moet melden.

Verzetsnamen op de Eindhovense lijst van personen die zijn omgekomen  https://www.dse.nl/~herinnerudenamen/Naam.html

28-07-1906 Beek, van Willem H. de Keyzerlaan 32 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

11-12-1910 Eilers Jan G. Boerhaavelaan 3 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

18-11-1906 Gielen Johannes C.W. Juliusstraat 7 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

28-04-1924 Kempen Pieter J.H. Plaggenstraat 18 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

10-12-1910 Verhoeven Petrus J. Bergen op Zoomstr. 104 03-05-1943 Eindhoven (Philips)

Extra Philips personen 

Zover we hebben kunnen nagaan zijn deze personen niet vermeld in Philips publicaties

Harrie van Gestel 1918 - 1944

Harrie wordt geboren op 10 juni 1918 in Geldrop en werkt als machinebankwerker op de montageafdeling van Philips in Eindhoven. In 1943 wordt hij opgeroepen voor de Arbeitseinsatz in Duitsland, maar na een week keert hij terug en duikt vervolgens onder. Vanaf dat moment sluit hij zich aan bij het georganiseerde verzet onder de schuilnamen “Hendriks” en “De Leeren Jas”. Harrie verspreidt illegale bladen, verleent hulp bij het verbergen van onderduikers en geallieerde piloten en neemt als lid van Knokploeg Sint-Oedenrode deel aan gewapende overvallen op distributiekantoren om bonnen en levensmiddelen buit te maken. Hij heeft de leiding bij de grote overval op het distributiekantoor te Geldrop, in de nacht van 16 op 17 april 1944. Via het verzet en zijn werk bij Philips leert hij Annie kennen, met wie hij zich verlooft. Zij is de jongere zus van medeverzetsstrijder Hendrik van Hoeven uit Heeze.

Nadat de verzetsgroep vermoedelijk door een infiltrant van de Nederlandse SS is verraden, worden Hendrik en Harrie op 14 mei 1944 gearresteerd en naar SD-Polizeigefängnis Haaren gebracht. Na het verhoor dat met zware mishandeling gepaard gaat, worden ze ter dood veroordeeld en naar kamp Vught gebracht. Daar worden ze samen in de avond van 9 augustus 1944 op de fusilladeplaats geëxecuteerd. Harrie is 26 jaar geworden.
Bron: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/harrie-van-gestel-geldrop-1918

Jan Aarts

Jan Aarts 1899 - 1944

Jan wordt geboren op 7 april 1899 in Asten. Hij is getrouwd met Maria van der Heijden met wie hij zes kinderen heeft. Als Maria vroegtijdig komt te overlijden, huwt hij voor de tweede maal met Tonia Koolen, met wie hij nog een zoon heeft. Tonia is echter moeder voor alle kinderen en samen vormen ze een hecht gezin.

Wanneer de oorlog uitbreekt, woont Jan in Eindhoven aan de Wolvendijk en werkt als onderbaas in de gloeilampenfabriek van Philips. Jan heeft een actief, optimistisch karakter en is zeer vaderlandslievend. Ten tijde van de Duitse bezetting gaat Jan dan ook een actieve rol spelen in het verzet. Thuis houdt hij een radio onder de divan verstopt waarmee hij Radio Oranje beluistert.

Omdat er tijdens de oorlog aan vrijwel alles gebrek is, teelt Jan zelf koren, aardappelen en groenten in zijn eigen tuin; voor het malen van de koren gebruikt hij de motor van de wasmachine.

Op 18 september 1944 wordt Eindhoven bevrijd. De volgende ochtend wordt Jan opgezocht door ene meneer Van Vechel, functionaris van het Nederlandse leger, die Jan overhaalt om in dienst te gaan. Jan, gedreven als hij is, stemt onmiddellijk toe en vertrekt in de middag met zijn gezin naar het meldingsbureau op het station. Omdat hij daar de nacht zou blijven, vraagt hij zijn kinderen of ze thuis eten kunnen halen. Nadat zoon Harrie zijn vader boterhammen en pannenkoeken van aardappelmeel heeft gebracht, maant Jan hem vlug terug naar huis te gaan, omdat de Duitsers een bombardement hebben aangekondigd. “En zeg maar dat ik ook kom”, zegt hij nog.

Als het bombardement begint, is Harrie nog maar bij de tuin van Antoon Philips als hij moet schuilen. Terwijl de scherven om zijn oren vliegen, springt hij weer op de fiets en keert terug naar huis. Ook Jan besluit ondanks alle waarschuwingen het bombardement in de kelder van het station niet af te wachten. Samen met buurgenoot Jan Sleddens lopen ze langs de loslijn van het spoor naar huis. Als het bombardement in alle hevigheid losbarst, duiken ze in een sloot. Daar wordt Jan door een voltreffer op slag gedood. Jan Sleddens raakt zwaargewond. Het station dat ze hadden verlaten in de verwachting dat het elders veiliger zou zijn, was in het bombardement niet geraakt.

Zijn familie wacht nog de hele nacht op de terugkeer van Jan. Als ze vanuit de woonkamer de rode gloed boven de stad zien, vrezen ze dat Jan daar niet meer levend vandaan komt. Later de volgende dag, na een vruchteloze zoektocht langs de ziekenhuizen en tijdelijke hospitalen, komt de pastoor hen thuis mededelen dat Jan op 19 september was overleden. Jan, een van de 277 Eindhovenaren die bij het bombardement zijn omgekomen, is 45 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nationaal Ereveld in Loenen.
Bron: https://brabantsegesneuvelden.nl/persoon/jan-aarts-asten-1899

Piet van Riel  1908 - 1944 

Piet werkte als perser bij de
Philitefabriek van Philips.
Piet (19 januari 1908 en gesneuveld op 19 september 1944 )heeft als militaire soldaat, korte tijd vast gezeten in een krijgsgevangenenkamp en in juni 1940 vrijgelaten. Zijn onderdrukking toen door de Duitsers heeft bij oom Piet flinke haatgevoelens
gekweekt. Toen hij weer thuis was en bij Philips werkte, is hij bij het verzet gegaan.
Wat hij daar precies deed, ben ik nooit aan de weet gekomen. Het schijnt dat het iets te maken had met voedselbonnen voor onderduikers ……..”
 
Een speurtocht naar het verzetsverleden van Piet om aan de weet te komen, wat zijn
activiteiten daarbij precies waren, gaf geen uitsluitsel. Er bestaat daarover geen enkele informatie in de archieven. [De lotgevallen van Piet wordt beschreven bij de P.A.N.] Eigenlijk is dit wel logisch, omdat verzet plegen in
het geheim gebeurde, men vaak gebruik maakte van schuilnamen en bij het beschrijven van verzetsgroepen beperkte men zich vaak tot vermelding van de
namen van leidinggevenden.
“Meteen bij de bevrijding van Eindhoven is oom Piet direct meegegaan met de stoottroepen Commando Brabant. Ze zijn daags nadien het Leenderbos tussen
Valkenswaard en Leende gaan zuiveren van achtergebleven Duitse militairen. Daarbij is hij overleden.

Volledige verhaal op: 
 https://wikimiddenbrabant.nl/images/b/b8/LEVENSBESCHRIJVING_van_Petrus_Wilhelmus_van_RIEL.pdf

Wij gedenken onze doden In stille eerbied

Overzicht van namen die na 17 september 1944 zijn omgekomen.
De Vrije Philips Koerier, 10 october 1944.

Johannes Th. Aarts, Kleinlampen 
Petrus C. Braat, Diamantboorderij 
Mej. Anna C. H. Brinkman, Radiobuizenfabriek 
Mej. Petronella A. v. d. Broek, Koolweerstanden 
Antonius L. Emans, E.T.F. 
Mevr. Catharina v. Esch-Schellekens, Glasfabriek 
Johannes v. Geffen, Preparaten Lab.
Marie A. Gemmeke, Philips' Keuken 
Mej. Alie Glasz, Landengroepen 
Mej. Elisabeth Kamminga, Radiobuizenfabriek 
Adriaan B. van Ketel, Arbeid 
Theodorus J. Kosman, Lampenmagazijn 
Gerardus Kramer, Technische Bedr.

Mej. Gerda Kramer, Drukkerij 
Mej. Catharina W. C. v. d. Laar, Condensatoren 
Johannes J. Th. v. d. Linden, Röntgenfabriek 
Mej. Adriana v. d. Meeren, Koolweerstanden
Johannes J. Retera, Machinefabriek 
Petrus W. van Riel, Philitefabriek 
Johannes C. Th. de Rooy, Glasfabriek 
Josephus Th. C. de Rooy, Radiobuizenfabriek 
Mej. Christiana Rijnsdorp, Medische Afdeeling 
Johannes Th. A. M. Schenkels, Metaalwarenfabriek 
Marinus v. Schipstal, Bewaking 
Johannes v. d. Wiel, Radiobuizenfabriek

Wij gedenken onze doden

Aanvulling van namen die omgekomen zijn na 17 september 1944
De Vrije Philips Koerier, 24 october 1944.

Johan N. Baak

Madibu

Johannes Cosijns

Buizenfabriek

Marinus J.C.Jansen

Nat Lab.

Johannes den Ouden

Papierfabriek

Glasz, Alida (30 jr.) 28-09-1913 te Haskerland
Overleden 19-09-1944 te Eindhoven
Lijsterlaan 116 te Eindhoven.
Ongehuwd. Kantoorbediende assurantiekantoor Philips Nederland nv. Geen kerk. Alida is gedood tijdens een geallieerd bombardement. Haar lichaam was volledig verbrand. Zij werd begraven op de algemene gemeentelijke begraafplaats De Oude Toren te Eindhoven-Woensel op 23 september 1944 om 16.00 uur vanuit het Diaconessenziekenhuis. 

bron: http://www.eenlaatstesaluut.nl/

Nauta, Libbe (22 jr.) geboren 08-08-1922 te Kollum -overleden 30-04-1945 te Berlijn.
Ongehuwd. Zoon van Ale Nauta en diens tweede echtgenote Froukje van der Horn. Fabrieksarbeider Philips Nederland nv te Eindhoven. Tijdens de eindgevechten om Berlijn werd de zieke Nauta in een kelderverdieping van een ziekenhuis gelegd. Het gebouw werd getroffen door een voltreffer, waarbij Nauta door vallend puin werd gedood. Begraven op het oorlogskerkhof te Berlin/Neukirchen, Lilienstrasse 14, Nr. 139.

Kamminga, Elisabeth (20 jr.) 15-02-1924 te Westergeest - 22-09-1944 te Helmond
Ongehuwd. Arbeidster op de radiobuizenfabriek Philips Nederland nv. te Eindhoven. Zij werd op de EHBO-post aan de Heistraat op 17 september 1944 aan het hoofd getroffen door een granaatscherf. EHBO’ers legden een snelverband aan en brachten haar vervolgens over naar het Antoniusgasthuis. Bij aankomst bleek Elisabeth reeds te zijn overleden.