Afbraak Sint Antonius Kerk Villapark
Parklaan/villapark1924 (de Fazantlaan moet nog worden aangelegd)


Villapark kerk en het Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Eindhoven c.a. te Eindhoven 1930

 

Op 27 januari 1991 is de start gemaakt met de afbraak van de prachtige Heilige Antonius van Paduakerk op de hoek Fazantlaan/Kwartelstraat.  Het is ontworpen door de Amsterdamse architect Jan Stuyt, bekend door zijn 'koepel'-kerken. Op 17 maart 1917 is de eerste steen gelegd en op 23 mei 1918 ingewijd. De eerste pastoor was C.C. van Oerie, die als bouwpastoor veel werk heeft moeten verzetten om de voor de bouw benodigde gelden bijeen te krijgen. 
(informatie Eindhoven in oude ansichten "een wandeling door Tongelre", 2001)Fazantlaan 1920-1930


De Fazantlaan gezien vanaf de Dommelhoefstraat in de richting van de Antonius van Paduakerk Villapark. Rechts vooraan Gereformeerde Kerk [thans Roomskatholieke Antonius van Paduakerk] en links riviertje de Laak.


Fanzantlaan 2005, weinig verandering alleen Huize Dommelhoef is met de nieuwbouw aan de linkeroever van de Laak gekomen


Afbraak start op 27 januari 1991

 

 


Huidige Fazantlaan waar voorheen de Villaparkkerk stond. (foto augustus 2003)