Sigaren en  Eindhoven en familie Gardinge
Met dank aan © Dominique van Wessem voor de foto's en informatie
Eindhoven (NB): Voormalige sigarenfabriek F. Van Gardinge & Comp, (later Jordaens) diverse malen verbouwd, werd sinds 1928 de 'Ventoseflat' genoemd, aan de achterzijde van de Mathildelaan nog zeer goed als fabriek herkenbaar


Volledige personeel Gardinge Sigarenfabriek foto circa 1920  Klik hier voor vergroting van deze foto


 

Vergroting van linker, midden en rechter deel medewerkers (arbeiders, personeel) Gardinge


De enig lachende man is de eigenaar Frans van Gardinge

28 Januari  1918:  Frans van Gardinge te zien op een speciale kleurenfoto (Photo-Couleur) die in toentertijd in Amsterdam op Leidschestraat 87 gemaakt kon worden.


 


De fabrieken Gardinge onder de kerken van Eindhoven, van Sigarenfabriek Van Gardinge & Co (nu: Ventoseflat)
 

In 1861 start de Eindhovense ondernemer F. van Gardinge een sigarenfabriek in zijn woonplaats Eindhoven. Deze stad groeit in de tweede helft van de negentiende eeuw gestaag als gevolg van de industrialisatie. De fabriek van Van Gardinge lift mee op deze groei. Omstreeks 1875 zijn in het bedrijf al meer dan 100 arbeiders werkzaam. Er wordt besloten om een nieuwe fabriek te bouwen, aansluitend op de reeds bestaande woning van de familie Van Gardinge aan de Mathildelaan. De Eindhovensearchitect Louis Kooken krijgt opdracht om deze fabriek te ontwerpen. Het gebouw heeft een T- vormige plattegrond en omvat voor zover zichtbaar twee niveaus, vermoedelijk onder een schilddak. Het jaar 1883 is van belang voor de fabriek omdat in dat jaar aan de achterzijde een stoommachine wordt gebouwd. Op de diverse briefhoofden is de schoorsteen van deze stoommachine zichtbaar. De fabriek wordt in de briefhoofden ‘Stoom-, Snuif-,Carrotten- en Sigarenfabriek de Blauwe Pijp’ genoemd. Tevens zijn er enkele bijgebouwen zichtbaar.
1900-1923 De groei van de fabriek zet door in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw. Op de verschillende briefhoofden uit deze periode valt af te leiden dat de fabriek in verschillende fasen aan de noordwestzijde wordt uitgebreid. De eerste uitbreiding is een bouwdeel met een begane grond en drie verdiepingen onder een plat dak en bestaat uit een klein aantal traveeën. De stalen draagconstructie van dit bouw deel leent zich in combinatie met de gemetselde gevels uitstekend voor latere uitbreidingen in de lengte. Op een foto uit omstreeks 1913 is te zien dat het bestaande bouwdeel is verlengd met een aantal traveeën. De fabriek blijft groeien. Tot aan omstreeks 1920 zal het bouwdeel nog twee keer worden verlengd. Het complete bouwdeel bestaat opdat moment uit 31 traveeën. Het hoogtepunt van de fabriek wordt rond 1920 bereikt. Op dat moment zijn er ongeveer 700 werknemers aan het werk. De laatste uitbreiding vindt plaats aan de achterzijde van de fabriek. Hier komt een groot een laags bouw deel onder een sheddak tot stand.

Na deze laatste vergroting komt de fabriek al snel de problemen. Al in 1923 wordt de sigarenfabriek F. van Gardinge & Comp. failliet verklaard. 1923-1930

In 1923 komt het enorme fabriekscomplex leeg te staan. De Exploitatiemaatschappij Ventose uit Amsterdam ziet wel heil in het gebouw en gaat over tot aankoop. Men besluit om de voormalige fabriek om te bouwen tot een flatgebouw met een gecombineerde woon- en winkelfunctie. De opdracht voor deze zeer vroege vorm van herbestemming van een industrieel gebouw komt in handen van het Amsterdamse bouwbureau Gulden & Geldmaker. Dit bureau werkt samen met de architect Johan Melchiorvan de Mey (1878-1949). Deze samenwerking kwam tot stand omdat bouwplannen inde gemeente Amsterdam op esthetische gronden getoetst werden door de schoonheidscommissie van die stad. Omdat Gulden, noch Geldmaker een opleiding tot architect genoten had, werden zij zo gedwongen een samenwerking aan te gaan met een architect. Zij kozen voor Van der Mey, die in de jaren 1910 naam gemaakt had met het ontwerp van het Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade te Amsterdam, één van de eerste typische gebouwen van de zogenaamde Amsterdamse School. Het rechterdeel van de fabriek, het bouwdeel aan de noordwestzijde dat in fasen tot stand is gekomen, blijkt prima geschikt voor een verandering van functie. Dit komt door de vrije indeelbaarheid die een gevolg is van de gekozen bouwconstructie. De herbestemming wordt verder gestimuleerd door de beperkte ouderdom van dit deel van het oorspronkelijke fabrieksgebouw.


1920 Marie-Josèphe v Gardinge (links) in fabriek


Familie van Gardinge


sigarenbandje F.van Gardinge, imperiales Eindhoven


sigarenbandje A.C.van Beers Rotterdam-Den Haag

Advertentie 1916


 


Sigarenfabrikanten Eindhoven (Holland) opgericht 1861.
Telegram-adres Van Gardinge Comp. Eindhoven Telephoon no. 95


Stoom-Snuif-Carrotten en sigarenfabriek de blauwe pijp F. van Gardinge & C, Eindhoven


Tijdschrift Eigenhaard, 11 april 1914, 40e jaargang no. 15 Met artikel over
F. van Gardinge & Comp. sigarenfabrikanten Eindhoven:
 


F. van Gardinge & Comp. sigarenfabrikanten Eindhoven: braziliaantjes, La Celesta, Semper Melior, Paulus Potter, William Pitt, Hors Concours


van Gardinge Zigarren catalogus 25 pagina's voor de Duitse markt


Stoom Snuif- en Sigaren fabriek de blaauwe pijp F. van Gardinge & Comp. Eindhoven


Snuif- en sigaren fabriek de blaauwe pijp F. van Gardinge & Co Eindhoven

 


Strijp (Eindhoven)  Huis van Hendrikus Adrianus Franciscus van Gardinge (circa 1890)
 


Villa van Frans van Gardinge in Villapark Eindhoven


Franciscus Hendrikus Adrianus van Gardinge
Geboren Eindhoven. 11-04-1837 - overleden Strijp 22-04-1896
 

Het geslacht "F.H.A.van GARDINGE"
oprichter Sigaren fabriek 1861

Hendrikus van Gardinge: Kerkelijke Edelsmid te Eindhoven (fotograaf Arn. van der Heijden)

 

Van Hendrikus (Driek) van Gardinge, Eindhoven burger en gemeente juwelier. Verschillende van zijn werken zijn nog steeds aanwezig in sommige kerken in Nederland. Henricus was een populaire juwelier, die Vincent Van Gogh bezocht tijdens zijn thuiskomst.

Hendrikus is geboren in Eindhoven op 22-07-1840 en overleden op 23-11-1930 Eindhoven-Stratum.

waarschijnlijk getrouwd in Eindhoven in 1874 met Hendrika Christina Christina zei BRAMS

geboren in Eindhoven 10 januari 1843 en overleden in Eindhoven 7 juli 1903.

 

 Huwelijk op Strijp in 1908:
Francisca (Cis) Constantia Johanna van Gardinge met Carel Louis Jozef Schröder
(Strijp 20 augustus 1877 - Aalst 7 maart 1949) (Eindhoven 22 oktober 1874 - Aalst 9 oktober 1954)

De Schröder had een textiel bedrijf in Eindhoven had de oudste hieronder voortgezet. 

kinderen:
1 - Carel Frans Jozef Schröder. Anna Maria (Anne-Marie) Theresia PARO
(. Eindhoven 26-11-1940)

(Eindhoven 28-10-1909 - Aalst-Waalre 28-11-1996) (Eindhoven 1911/05/02 - Aalst-Waalre 28-08-2003)

2 - Maria (Mies) Eduarda Schröder 1911-1925

3 - Ida Francisca Schröder (.). G. Donkersloot (.)

4 - Bernard (Ben) Louis Schröder. Anne Marie Theresia FRANKEN

[(Eindhoven 17-09-1918 -) (. 16-10-1954 Charleston USA) (Tilburg 1926 -)]

De Hendrikus (Driek) van Gardinge, citoyen d’Eindhoven et joaillier d’église. Plusieurs de ses œuvres sont encore présentes dans quelques églises des Pays-Bas. Henricus était un joaillier apprécié, auquel Van Gogh rendait visite à l’occasion de ses retours au pays (voir sources).  

Hendrikus est né à Eindhoven le 22-07-1840 et est décédé à Eindhoven-Stratum le 23-11-1930. 

marié vraisemblablement à Eindhoven en 1874 avec  Hendrika Christina dite Christina BRAMS,  

née à Eindhoven le 10 janvier 1843 et décédée à Eindhoven le 7 juillet 1903.

 

 

 

Henricus P J van Gardinge te Kaldenkirchen in 1916
Cigarrenfabrik J.W.Swane & Zonen im Kriegsjahr 1916


Henricus Joannes van Gardinge 1802-1857


Francina Paulina van Gardinge - Spelthaan 1802-1888van Gardinge Franciscus Henricus Adrianus Sophia Esser 1883


Frans van Gardinge in Rome op 5-09-1912 aan de voet van de St Pieters Kerk


5 september 1912:  Rome. Van links naar rechts:  Petrus Custers,  Jules van Wessem en  Frans van Gardinge
 La photo de détail à Rome respectivement de gauche à droite : Petrus Custers, Jules van Wessem et Frans van Gardinge. 

 

Op 46 jarigen leeftijd is te Eindhoven overleden, de heer F.J.C.M. van Gardinge, commandeur in de orde van den Heiligen Gregorius den Groote; een figuur die zeer bemind en geacht was in de sigarenindustrie, en op maatschappelijk gebied veel goeds verricht heeft.


Overleden hartverlamming


De Telegraaf  22-03-1921
 


Rijksbureau voor tabak
In het bestuur van toezicht zitten de grote tabak industrieën uit Eindhoven zoals Mignot & De Block en F.J.C.M/ van Gardinge en J.Kok

 


Francina P. Spelthaan  foto L.Stollenwerk, 's Bosch  ('s-Hertogenbosch)

1871 Gertruda van Gardinge-van AGT met Hendrikus P J

1870 Gertruda van Gardinge-van AGT   foto: H. Seipgens, Arnhem, Steenstraat 83b

1869 Gertruda van Gardinge - van AGT

 


Gertruda van Gardinge - van AGT

FRANCISCA van GARDINGE- CAREL SCHRÖDER


1908 FRANCISCA van GARDINGE- CAREL SCHRÖDER

 


In 1923 komt het enorme fabriekscomplex leeg te staan en de vernieling slaat toe zoals deze foto van 1927 laat zien.
 

Beschrijving
De sigarenfabriek van F. van Gardinge & Comp bestond uit een langgerekt fabriekscomplex,waarvan het oudste gedeelte tot stand kwam tussen 1875 en 1886. De oorspronkelijke ligging direct aan het spoor sloot aan bij de industriële functie. Onder architectuur van L.J.P. Kooken werd deze fabriek tussen 1898 en 1920 uitgebreid met een bouwlichaam van vier lagen en uiteindelijk 31 traveeën. Daarachter een stookhuis en een gebouw met sheddaken. Het fabrieksgebouw van L.J.P. Kooken betreft een typisch 19e eeuwse zware baksteen architectuur op een stalen geraamte. Tussen een verticale geleding met penanten in voor- en achtergevel zaten op regelmatige afstanden raampartijen.
Nadat het bedrijf van Van Gardinge in 1923 failliet was gegaan, werd het gebouw in 1927
verworven door de NV Exploitiemaatschappij Ventose uit Amsterdam. In opdracht van Ventose werd de fabriek verbouwd tot een appartementencomplex, waarbij werd uitgegaan van het bestaande grondplan en volume. Bij de verbouwing werd het oostelijk gedeelte gesloopt. Voorgevel, fundering, fabrieksvloer en staalskelet van de uitbreiding vanaf 1898 zijn in het huidige gebouw opgenomen.


Mathildelaan, Eindhoven  1930

 

 

 

W.   van Gardinge (n)      ¥     Alida  Krebbers

( V vóór 21-04-1799)          ß          

Henricus                 ¥      Catharina  van Geel    

(È Heusden 04-02-1777 - 's Bosch 10-01-1823)      ('s Bosch 21-04-1799)          (È 's Bosch 14-07-1767 - id. 14-08-1814)

 Henricus Joannes                     ¥        Francina Paulina  Spelthaan

        (È 's Bosch 24-06-1802 - ....... 04-06-1857)           (Eindh. 10-06-1837)           (Kleef 15-11-1802 - Eindh. 25-01-1888)

     (naar Eindhoven 15-11-1834)                  ß          

   Geertruida Francisca  van Agt  1)    (1°)   ¥       Franciscus Henricus Adrianus        ¥    (2°)     Sophia Maria Helena Francisca Esser

  (Eindh. 01-07-1841 - id. 22-01-1872)    (Eindh. 13-01-1870)   (Eindh. 11-04-1837 - Strijp 22-04-1896) (‘s Herthogenbosch18-06-1874)      (Boxmeer  08-06-1844 – Eindh. 07-02-1882)

         ß                 

   Hendricus Petrus Josephus     Nellie 2) Maria (Miet) Fr. H.  Frans J. C. M.  Francisca (Cis) C. J.   Antoinette (Net) M. S.  Eugène 3)       Anna . .   

(Eindh. 19-10-1870 - id. 11-05-1920) (Eindh. 2-01-1872)  (Strijp 04-08-1875   (Strijp 04-09-1876)  (Strijp 20-08-1877   (Strijp 18-09-1878    (Strijp 12-08-1879     (Strijp. . . . .   

  ¥   Eindh. 23-07-1898       ¥   Eindh.   -  -     Eindh. 26-10-1920)  Eindh. 12-12-1922)   Aalst 07-03-1949)   Venlo 04-11-1944)       ..........06-11-1961)       

Charlotte Colman        Jos  van Dijck                  ¥.06-10-1908  ¥ Eindh. 24-08-1909    (Novice des Frères    ¥............ ..-..-....

(Izegem 16-09-1868 - Gent 30-09-1962)  ß                Carel L. Joh. Schröder   Jules M. H. van Wessem    de la Charité de       Rudolf A. de Wal

     ß         1) Nelly               ß         ß        saint Jean de Dieu)         ß        

1) Marie-Josèphe       2) Mary            1) Carel Jozef Frans S.(Eindh.1909       1) Isabella v.W.(1910-1994)             Elly

    (Strijp 26-07-1901 - Gent 07-05-1971) 3) Lotje               Aalst-Waalre 28-11-96)           æ Joep Kreykamp(1936),...           July

            4) Jules             æ Joris S.(1941, priester)      2) Johanna C. v.W.(1912-1944)

 2) Gertrude                       2) Maria Eduarda S.(Mies) (Tongelre        3) Johan J.M.v.W.(1915-1992)

    (Strijp 11-02-1903 - Wondelgem 10-05-2000)           09-04-1911 – Eindh. 18-04-1925)         æ Dominique G.J.M. v.W (1947)

                            3) Ida Francisca S.(Eindh. 20-08-1916 -  4) Franciscus R.v.W.(1923-1944)

 3) Hubert (O. S. Aug. = R.P. Aurèle)                  ….

    (Neerpelt 15-02-1904 - Contich 24-02-1948)            4) Ben Louis S. (Eindh. 17-09-1919)

                            

 4)  Henry     ¥ ( -  -  1935 ? )    Mariette Daumers            

    (Neerpelt 05-11-1905 - Gent 06-06-1971)

         ß

     Francine (1936)

 5) Germaine (Cistercienne hospitalière = Sr Rita)

    (Eindhoven 05-04-1914 - Gent 14-07-1982)