dse.nl

Digitale Stad Eindhoven, opgericht in december 1994, is het eerste Internet-platform voor de regio Zuid-Oost Brabant.
Het is de start geweest voor veel Eindhovenaren om de digitale snelweg te verkennen. Leren hoe internet werkte of om een site te maken.
De DSE  leerde en leert Eindhoven surfen over de digitale golven.

Op zaterdag 31 december 1994 stond bovenstaande kop bij een artikel van journalist Jan van de Ven op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad. De dag hiervoor was DSE officieel opgericht en ging online via een computer bij de TU/e. Met een internetaansluiting kon je DSE bereiken en een paar maanden later was rechtstreeks inbellen met een modem mogelijk. Dankzij het DSE initiatief was dat via Jan van de Ven ook het eerste begin van ED online op de DSE server

Digitale Stad Eindhoven (DSE) is een non-profit initiatief in de regio Eindhoven, met de bedoeling enerzijds de inwoners van de regio Zuid-Oost Brabant gratis toegang te verschaffen tot allerlei publieke informatiebronnen en anderzijds verenigingen, stichtingen, onderwijsinstellingen, etc. op Internet gratis ruimte aan te bieden voor het presenteren van hun informatie.
Digitale Stad Eindhoven is in feite een computer met software, gekoppeld aan het wereldwijde netwerk van netwerken: Internet. aldus de DSE.


Hierboven een indruk van de eerste DSE website, start 31 december 1994, is deze schermafdruk uit eind 1997 bewaard gebleven.  In de wayback is het eerst vastgelegde scherm uit april 1997 terug te vinden
Ik ben nog op zoek naar een schermafdruk in de periode 1995 tot 1997. Waarschijnlijk is dit scherm al een doorontwikkeling van drie jaar internet. Ondanks dat het internet voor particulieren pas 30 jaar oud is, is er weinig bewaard gebleven van de begin jaren van het internet en de DSE.  
In januari 1994 waren er slechts driehonderd particulieren in Nederland die buiten de universiteit toegang hadden tot het internet. Dat liep via de in mei 1993 opgerichte stichting Hacktic Netwerk. Bedrijven als de PTT en NLnet verwachtten dat er helemaal geen vraag zou zijn bij particulieren naar toegang tot het internet.

Hardware DSE

In 1997: De software van DSE draait op een HP E45-server met FreeBSD bij Internet Access Eindhoven (IAE).
De server van Digitale Stad Eindhoven is op twee manieren te bereiken:
Direct inbellen via: 040 - 2 43 43 43
Op Internet via URL: http://www.dse.nl/
De DSE heeft een groot aantal modemlijnen beschikbaar via telefoonnummer 040-2434343 zodat iedereen in de regio gratis kan inbellen om in DSE rond te kijken. Hiervoor is een computer, een modem en communicatiesoftware nodig. Wanneer u via dit telefoonnummer bij DSE binnenkomt, kunt u slechts beperkt gebruik maken van Internet. Wilt u een totaal gebruik van Internet, dan heeft u een abonnement nodig bij een Internet provider, zoals bijvoorbeeld bij onze sponsor Internet Access Eindhoven.

In de toekomst zullen er op diverse plaatsten (b.v. in de bibliotheek) steeds meer publieke terminals verschijnen, zodat iedereen (ook die mensen die DSE nog niet van thuis uit kunnen bereiken) DSE kan bezoeken en gebruik kan maken van ons informatie-aanbod en andere faciliteiten.

Logo Digitale Stad Eindhoven

Het eerste logo van de DSE is treffend: een computerchip die met al zijn "poten" de digitale stad verbind met Eindhoven

2009 cijfers:
Hier zijn wat getallen ter illustratie (situatie december 2009):
Aantal accounts - 7.000 actieve gebruikersaccounts (in 2011 6000 accounts)
Bezoekers - 500.000 bezoekers per maand op het DSE-domein
- ruim 190 GB/maand dataverkeer (exclusief het e-mail verkeer)  (200 GB  data in 2011)
- homepage van DSE wordt 80.000 keer per maand bekeken
- ruim 300.000 pagina's in het DSE-domein
E-Mail verzenden - 100.000 e-mails per maand verzonden door DSE
E-Mail ontvangen - ruim 5.000.000 e-mails per maand! (3 miljoen in 2011)
In 2009:
- slechts 6% daarvan is normale mail
- 94% is spam & virus
Of anders gezegd: slechts 1 op de 15 mails is echt. De rest houden wij voor jou tegen, zodat je er geen last van hebt!
In 2011
 slechts 13% daarvan is normale mail
- 87% is spam & virus
Of anders gezegd: slechts 1 op de 8 mails is echt. De rest houden wij voor jou tegen, zodat je er geen last van hebt!Eindhovens dagblad

April 1997 verlaat het Eindhovens Dagblad de DSE.
Lees meer  op pagina over Eindhovens Dagblad

Digitale Stad Eindhoven vestigt zich bij de TUE


Artikel in: Cursor: Onafhankelijk weekblad van de Technische Universiteit Eindhoven / 15 mei 1997

De ruim dertig vrijwilligers hoeven de pagina's van de Digitale Stad Eindhoven (DSE) binnenkort niet meer in het weekend of 's avonds te onderhouden, al dan niet van achter de computer op het werk of thuis. Met subsidie van de TUE kan de DSE voor het eerst een eigen ruimte betrekken, en wel op de eerste verdieping van het multimedia-paviljoen van het TUE Bedrijvencentrum voor Startende Ondernemingen (TBSO) in het oude BTD-gebouw. Het TBSO zelf is één van de eerste bv's die in de commerciële holding van de TUE wordt opgenomen. 
Gisteren (mei 1997) tekenden de beide partijen het contract, waarmee de DSE voor het eerste jaar een huursubsidie van honderd procent krijgt. Dat komt neer op een bedrag van zo'n kleine achtduizend gulden. Is de subsidie voor het eerste jaar rond, die voor het tweede jaar wordt te zijner tijd vastgesteld. Na een evaluatie kan het contract met nog eens twee jaar verlengd worden als doorstarter. Uiterlijk twaalf maanden daarna moet een bedrijf echt bij het TBSO weg zijn. Het TBSO bestaat in zijn totaliteit uit het multimedia-paviljoen in het oude BTD-gebouw, het Alpha Paviljoen (voormalig paviljoen 0) en het MMS-gebouw aan de Celebeslaan. Dat laatste gebouw is grotendeels leeggekomen omdat OD 205, het bureau voor architectuur en stedenbouw dat daarin huisde, is ingekrompen. 

Past de vrijwilligersorganisatie DSE eigenlijk wel in het profiel van het TBSO? De DSE richt zich immers op non-profit bedrijven, verenigingen en bewoners van de DSE. Drs. Frans Slobbe, sinds april directeur van het TBSO, hierover: `Het is een beetje een buitenbeen-tje. Normaal komen hier bedrij-ven die gericht zijn op het maken van winst, die met commerciële bedrijven zaken doen en bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven. In dat opzicht is het nog geen 'echt' bedrijf, maar het gaat wel om hightech en innovatieve zaken, zodat het wel degelijk in ons profiel past. Bovendien werken ze al samen met een aantal bedrijven die hier zitten.'
Het TBSO zelf wordt als één van de eerste een onderdeel van de TUE Holding. De renovatie van het oude BTD-gebouw is bijna klaar en binnen afzienbare tijd krijgt ook de buitenkant een nieuwe verf-laag. Ook de bewegwijzering op het TUE-terrein wordt aangepast, zodat iedereen begin september de weg kan vinden als de heropening wordt gehouden. 

Internetzuilen
De DSE komt bij andere startende ondernemingen te zitten als Internet Access Eindhoven (IAE), Haesenbosch, Wetzels en Van der Heijden (die informatiepagina's voor Internet en programmatuur voor interactieve programma's maken) en Grafico de Poost (die onder andere voor IAE, de TUE en voor de cd-i-producties van Philips de structuur, het script en de vormgeving van user-interfaces maakt).

 Deze bedrijven ondersteunen mede de DSE, net zoals de TUE, die één van de sponsors is. Met de nieuwe ruimte krijgt de
DSE meer armslag en idem mogelijkheden. Sinds begin dit jaar is dr.ir. Ad van Berlo directeur van de stichting DSE, nadat de oprichter ervan, prof.dr.ir. Egbert-Jan Sol, zich terugtrok. Van Berlo studeerde in 1980 af bij Werktuigbouwkunde, promoveerde in 1986 bij Scheikunde en kreeg twee jaar geleden bekendheid met de modelwoning voor ouderen. Van Berlo: 'De vrijwilligers, waaronder ook een aan-tal TUE-studenten, kunnen voortaan in ieder geval gewoon overdag aan de slag in een eigen ruimte. De uitgebreide program-ma's met lagere en middelbare scholen kunnen we gewoon hand-haven. Maar we kunnen nu meer aandacht besteden aan ouderen en de grote middenmoot van de bevolking, bijvoorbeeld met extra internet-cursussen. Dat is nodig nu de exponentiële groei van de inter-net-pioniers stokt. Verder denken we aan internet-zuilen bij open-bare gebouwen in de stad, die iedereen kan gebruiken. Boven-dien willen we onder meer gaan experimenteren met het meesturen van beeld en geluid bij e-mail.' De doelgroep van de DSE groeit nog steeds en nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Ad van Berlo

Op maandag 17 februari 2003 werd de gemoderniseerde Digitale Stad Eindhoven “www.dse.nl” heropend door de heer Rein Welschen, burgemeester van Eindhoven.
Citaat: “DSE is een uniek initiatief in onze regio”.

10 jaar Digitale Stad Eindhoven

Op 27 december 1994 werd Digitale Stad Eindhoven (DSE) gesticht door een aantal enthousiaste ICT-specialisten. Zij waren van mening dat internet niet alleen voorbestemd moets zijn voor zakelijk gebruik, maar ook voor burgers en non-profitorganisaties.

Tienjarig bestaan DSE

Nu, tien jaar later, is DSE een bruisende virtuele stad met duizenden "burgers" en bezoekers, geholpen door een gedreven groep vrijwillers. Op vrijdag 18 febr. 2005 gaan we 10 jaar DSE samen met u vieren.  Op die dag presenteren we ons nadrukkelijk buiten onze digitale wereld. Dat doen we met het DSE-symposium " Internet ... een spiegel van de samenleving?"  en daaraan gekoppeld de uitreiking van Eindhoven Internet Award. De prijs ging toen naar ThinkQuest, de onderwijswebsite. ThinkQuest is een initiatief van Kennisnet dat scholieren, studenten en docenten uitdaagt om in teamverband websites te maken.

Het tienjarig bestaan in 2004 is gevierd met een groots Symposium, georganiseerd door Ben Waumans, met 350 bezoekers in het Auditorium van de TU/e. Sprekers waren onder meer Eckart Wintzen en Amandus Lundqvist. 's Avonds was er een gebruikersmarkt voor de DSE gemeenschap zelf waar DSE gebruikers zelf zorgden voor live muziek en tabletop presentaties. Ook hier waren meer dan 300 bezoekers.

Symposium

DSE-symposium " Internet ... een spiegel van de samenleving?"

Het 10 jarige bestaan is, eind 2004 de reden om ook de site DSE.nl te veranderen. Deze opzet zal tot 2017 blijven bestaan

"In 2014 zijn we nog steeds een gratis platform voor de regio Eindhoven waar je binnen 10 minuten als inwoner, vereniging of non-profit instelling uit onze regio online kunt zijn, daarbij krijg je 100MB webruimte, e-mail, fotoalbum, gastenboek en last but not least een geweldige helpdesk. Waar vindt je dat nog? " Schrijft Rien Valk op zondag 28 december 2014 over de 20 jarige Digitale Stad Eindhoven.

Screendump van DSE.nl op 1 augustus 2017. De homepage is steeds drukker en onoverzichtelijk geworden, de lay-out is ook al weer van 2005. Zo'n 12 jaar jaar een eeuwigheid volgens internetbegrippen. Op internet geldt het principe:  1 jaar internet staat gelijk aan drie jaar in echte tijd.

Bestuur

 Egbert-Jan Sol Voorzitter
Eric Ideler Secretaris
Wim Hendriksen Penningmeester
Han Matla Bestuurslid
Ron van den Dungen Bestuurslid
Doordat het bestuur al jaren dezelfde personen bevat is de continuïteit gewaarborgd en staan de idealen van 25 jaar geleden nog centraal.

Sinds begin 2017  is men aan het bouwen aan een nieuwe lay-out van de DSE.  De DSE heeft de afgelopen jaren een belangrijke en constante rol gehad in de ontwikkeling van digitalisering van Eindhoven