Protest, aktie en verzet in Eindhoven

Ergens voor of  tegen zijn is van alle tijden ook in Eindhoven.  Honderdtien  jaar geleden in 1907 protesteerden zo'n 5000 boeren  op de Eindhovense markt. Vele protesten zullen nog volgen van solidariteit met landen en volkeren, tegen bommen, voor een beter milieu, voor behoud van banen  of tegen onderbetaling. Alle vormen  van protest trekken  voorbij  en zullen de komende jaren nog volgen. Soms hebben ze succes, soms lost de tijd het op en soms komt het terug in een andere vorm.
Bronnen o.a.  Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Delpher.nl  en geheugenvannederland.nl
Heb jij andere Actie Affichjes uit Eindhoven?  Graag een digitale  kopie.

Eindhoven Neen! tegen kruisraketten

Tijdens de Vredesweek 18 tot 25 september 1983 Eindhoven in protest tegen de kruisraketten. Op de poster een aantal kenmerkende gebouwen in Eindhoven zoals de Watertoren bollen, Het Postkantoor, Evoluon en de kerken.  Aantal handtekeningen (waarschijnlijk van bekende Eindhovenaren) en heel veel mensen.

Stop apartheid Stop Philips

Voor en tijdens de aandeelhoudersvergadering op 8 april 1987 werd door leden van het Eindhovense Vredesburo [ Vredeswinkel] gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van Philips in Zuid-Afrika.

Eindhoven 1907

Albert Hahn over Eindhoven 1907 [ prent gepubliceeerd in  De Notenkraker op 26 mei  1907 ] "Alweer het loon verlaagd. Gelukkig dat nou net de jongste dood is. Dat is weer een mond minder te vullen."

Hand in hand voor diversiteit

Zaterdag  8 april 2017 17.00 uur vanaf 18 septemberplein was in Eindhoven protest tegen homogeweld "een hand in hand protestmars gehouden tegen homogeweld." Aanleiding is de mishandeling van homo’s in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven. ‘We hopen dat zoveel mogelijk mensen regenboogvlaggen meenemen. Het moet één grote, bonte stoet worden’, vertelt Luud Peeters, een van de initiatiefnemers, aan Omroep Brabant.  Het COC Eindhoven, de regionale belangenvereniging voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, steunt de protestmars.

Eindhoven helpt Vietnam

Komite Eindhoven voor Vietnam houden in de Effenaar in 1973  een rommelmarkt en aantal pop optredens zoals Shaken Chill, Tasteful, Danger Kees Lemaire & Piet-Hein de Vos (folk) Joost Nuissl en Aliby.
Was ook een alternatief winkeltje en makro-biotisch restauant aanwezig. 

Eindhoven tegen de neutronenbom

Op donderdag 8 februari  1979 vindt in Eindhoven een demonstratie en Fakkeloptocht met aansluitend een manifestatie plaats tegen invoering van de neutronenbom. De demonstratie, met fakkels, vertrekt om 19.00 uur vanaf de Markt en trekt door het centrum naar gebouw Esplanada op het Stadhuisplein. Daar begint om acht uur ' s avonds een meeting. Het woord zal worden gevoerd door de polemoloog dr. CV. Lafeber namens het IKV en drs. Jan Blok van het samenwerkingsverband Stop de N-bom, stop de kernwapenwedloop. Kaarten voor de manifestatie (die een rijksdaalder per stuk kosten) zijn bij boekhandel de Mol en de wereldwinkel in Eindhoven.  [bron De waarheid
05-02-1979, Delpher.nl] Meer, achtergrond en discussie over: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stop_de_Neutronenbom

Vrouwenhuis Eindhoven 1978

Het Vrouwenhuis Eindhoven, Tramstraat 7a, waar vrouwen kunnen deelnemen aan vrouwencafe, praatgroepen, kursussen (cursussen),  bibliotheek, lees- en studiegroepen. Het Vrouwenhuis herbergt tevens een bibliotheek en een vrouwencafé, vermoedelijk eind jaren zeventig. Iedere dinsdag vanaf 11 april 1978.

Vrouwen benefiet weekend

24 en 25 september 1983: Vrouwen benefiet weekend met het thema " vrouwen vriendschap" organisatie o.a. vrouwenboekwinkel BoekenNel, aktiegroep vrouwenvuist en vrouwenkafé Vrommens. Optredens van Wammes, Mamamia, vrouwenband. Voetbaltoernooi.

Internationaal vrouwen theaterfestival 1981

Aankondiging van een vrouwentheaterfestival, georganiseerd door Toneelwerkgroep Proloog in het jongerencentrum De Effenaar en de Stadsschouwburg te Eindhoven. Met optredens van vrouwentheatergezelschappen uit :
San Francisco Verenigde Staten,: Lilith A Women's Theatre
Londen  Groot-Brittannië: Monstrous Regiment en Women's Theatre Group
Hannover Duitsland: Schedderhecks
Frankfurt: Mobile Rhein Man Theater GmbH
Antwerpen België: Het Trojaanse Paard
Eindhoven: Toneelwerkgroep Proloog

Bakoenin Congres 

6 & & november 1976 op de Sociale Academie Den Elzent over geschiedenis anarchiseme door Thom Holterman, konsekwenties van de anarchistiese ideeën door Prof: Wim van Dooren

Erotiek

Effenaar cyclus mei 1979: Erotiek en sexualiteit, Erotiek en pornografie,  Erotiek, een ruimer begrip en het tederheids-taboe

Vervreemding

Effenaar oktober 1979 Vervreemding van ons lichaam door Eef Smits, Vervreemding van onze geest door Theo Schuurmans, Vervreemding van onze omgeving door Nic Tummers en theatergroep Wate of time met Triple Sec

Vrouwenspektakel

20-21 november 1976 Effenaar

Muze Marie vrouwenweek

23 tot en met 29 april 1978 Effenaar

Scholieren kafee

Maart 1978 Effenaar

1 mei de straat op 1979

Internationale strijddag. Demonstratie 19.00 uur vanaf Mimosaplein Eindhoven. Manifestatie 20.00 uur  zaal Cyntha /Cintha Biesterdwarsweg Eindhoven. M.M.V. o.a.Proloog

Proloog moet blijven

Nationale demonstratie en manifestatie in Eindhoven 27 april 1974. Tegen politieke censuur, voor politieke vorming en aktie. Demonstratie 14.30 uur vanaf de Markt, manifestatie 17.00 uur in Stadschouwburg.

Vrouwen als het aan ons ligt

Aankondiging van de voorstelling 'Vrouwen, als het aan ons ligt' door Toneelwerkgroep Proloog. 1977
Willemstraat 72 Eindhoven. 040-510236
www.toneelwerkgroepproloog.nl

Maak van je hand een vuist 

1974: Een satirisch en agitatorisch realistisch toneelstuk bestemd voor scholieren die binnenkort met de militaire dienstplicht te maken krijgen en voor hen die in het leger dienen.

De maatschappelijke discussie onder de dienstplichtigen en de opkomende roep om een "betrouwbaar" beroepsleger in de Navo-top , waren voor een Proloog-collectief de aanleiding om in samenwerking met de VVDM (Vereniging Voor Dienstplichtige Militairen) en de BVD (Bond Voor Dienstplichtigen) een toneelstuk te maken over de functie van het leger.

Met voorbeelden uit de geschiedenis van andere landen (Griekenland) en uit eigen land. Een programma met veel muziek en humor.
http://www.toneelwerkgroepproloog.nl

Strijdkultuur

De Stichting Toneelwerkgroep Proloog werd op 17 september 1964 te Eindhoven opgericht door de Stichting Het Zuidelijk Toneel en de Stichting tot Bevordering van Goed Toneel.
De facto werd de stichting per 1 september 1983 opgeheven.
De doelstelling van Proloog was gericht op de vorming van een nieuw toneelpubliek.
Dit moest bereikt worden door middel van het verrichten van vormingswerk, het geven van kunstinleidende lessen, instructie-programma's, voordrachten en lezingen, het brengen van jeugdtoneel en het opvoeren van toneel voor jongeren en volwassenen op plaatsen waar weinig of geen gevormd toneelpubliek aanwezig was of waar geen accommodatie was voor het brengen van toneel door de grote beroepsgezelschappen (wijkgebouwen, gemeenschapshuizen, fabriekshallen en dergelijke). In deze periode speelde het gezelschap hoofdzakelijk 'kwaliteitsstukken' -stukken van bekende toneelschrijvers- in Noord-brabant en directe omgeving. In deze producties lag de nadruk nog niet zo op het politieke engagement als in de tweede fase van het optreden van Proloog.
Na enkele jaren bleek, dat het publiek zich meer interesseerde voor programma's, die zich, meer dan de gewone schouwburg-producties, toespitsten op de eigen maatschappelijke realiteit. Vanaf 1968 ging Proloog zich daarom steeds meer toeleggen op het zelf ontwikkelen van toneelproducties, die veelal in wisselwerking met het publiek tot stand kwamen.

Proloog heeft, vanaf 1970 tot seizoen 1981/82, naast een politieke doelstelling geen artistieke doelstelling geformuleerd. . Met de statutenwijziging van 8 december 1976, welke de weerslag was van de groeiende interne democratisering, werd de algehele leiding omgedoopt tot koördinatie komitee. Daarvan vormde een 'kerngroep' het dagelijks bestuur.

Het einde Manifestatie 27 aug.  1983

Proloog werd door de overheid gesubsidieerd. Het rijk, verschillende provincies en gemeentes traden op als subsidiënt. Begin 1974 kwam Proloog voor het eerst in conflict met een aan haar subsidie verstrekkende instantie. Wat begon met onenigheid binnen het bestuur van de stichting over de te volgen doelstelling, eindigde met een rechtszaak tegen de gemeente Eindhoven, die een toegezegde subsidiëring van het seizoen 1974-1975 introk. Proloog won deze zaak, maar na 1974 bleef de subsidieverwerving, gekoppeld aan de doelstelling, een heet hangijzer. Inzet van deze en volgende conflicten was hoofdzakelijk het feit dat de subsidiënten het veelal niet eens waren met de 'linkse teneur' van de toneelproducties. Deze tendens kreeg een extra aanzet door de geheel ten onrechte door DS'70 tweede-kamerlid Van Veenendaal en dagblad De Telegraaf geventileerde beschuldigingen dat Proloog een 'rode mantelorganisatie' zou zijn.
Deze conflicten hadden tot gevolg, dat Proloog zich meer dan voorheen op het gehele land ging richten: enerzijds op zoek naar subsidiënten, anderzijds op zoek naar afzetgebied voor haar toneelproducties. 
De Stichting Toneelwerkgroep Proloog uiteindelijk de genadeklap toegediend door haar belangrijkste geldschieter:
het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). In de pogingen van de rijksoverheid om de staatsuitgaven te beperken viel Toneelwerkgroep Proloog, samen met het theatergezelschap De Nieuwe Komedie, ten prooi aan de bezuinigingen (Bestek `81) van de vroege jaren tachtig.
In de zomer van 1983 werd met een slotmanifestatie, in en rond het Proloog-Gebouw, afscheid genomen van het publiek.
http://www.toneelwerkgroepproloog.nl/proloog2.html

Bestrijd het!

Bestrijd het! fascistisch ongedierte. Steunposter  AFA Eindhoven Jaren  80

Bolivia Manifestatie 1980

n De Effenaar te Eindhoven wordt een manifestatie ten bate Bolivia georganiseerd, met als gastspreekster Domitila.
donderdag 28 aug in Eindhoven Effenaar en  vrijdag 29 aug 1980 in Amsterdam

Chili-collecte tegen de honger voor de kinderen van vermisten

6 t/ m 11 maart 1976 (?)
Op 11 september 1973 brachten militairen de democratisch gekozen president van Chili, Salvador Allende, ten val. In Nederland werd het Chili-comité actief. Inmiddels is Chili weer een democratie, daarom is op 11 september 1993 het landelijke Chili-comité opgeheven.

1 mei feest 1981

"Variété van de strijd" PSP en CPN organiserende in 1981 samen deze 1-mei manifestatie op de Markt en in Zaal den Elzent. Opbrengt voor de bevrijdingsbeweging El Salvador

1 mei viering 2017

Spoelhuis Dommelstraat 2a eindhoven vanaf 16.00 tot 20.00 uur. You bring & share, We All Eat & Drink& Care

1 mei 2016

Spoelhuis Dommelstraat 2a Eindhoven vanaf 15.00 
You bring & share, We All Eat & Drink& Care

1 mei 2015 

Vanaf 15.00 uur Traditionele Borrel Dommelstraat 2a
Dit programma wordt u aangeboden door alle officiele erfgenamen van Aktiviteitencentrum 2B

1 Mei Viering 2012 : 10 jaar afbraak underground cultuur

dinsdag 1 Mei 2012. Het is al weer 10 jaar geleden dat activiteitencentrum 2B moet wijken voor de huidige Effenaar kolos en moerastuin. Traditioneel komen we al meer dan 25 jaar samen op deze locatie, we drinken een borrel en wellicht gooien we wat op de barbique.
Van 17.00 tot 19.00 is iedereen welkom  op het voormalige 2B terrein:  Dommelstraat 2A 5611 CB Eindhoven  

1 mei 2014

Viering 30 jaar 1984 -2014 Zesde Kolonne. Vanaf 15.00 uur BBQen Wodka zegening bij Spoelhuis Dommelstraat 2a Eindhoven. Bron http://www.kolonne.nl/update/update_txt2011.htm

Ik wil een bruisend Eindhoven 24/7

"En nu voouit D66 " Verkiezingsaffiche uit 2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen met lijsttrekker  Chris de Zeeuw Hij vindt waarschijnlijk dat Eindhoven niet "bruizend genoeg" is en dit 24 uur per dag wil laten zijn.  De kreet leverde een extra afvaardiging op, D66 ging  in de raad van zes naar zeven zetels.
Op affiche sky-line van Eindhoven zonder de kerken.

Viva Chili

Chili Komitee Eindhoven 1974.  Vele affiches over steun aan het verzet in Chili zijn verschenen tusen 1973 en 1990.
Op 11 september 1973 zette generaal Augusto Pinochet de socialistische president Salvador Allende via een militaire staatsgreep af. Salvador Allende kwam bij het verzet daartegen om het leven. De daarop volgende 17 jaar ging het land gebukt onder een harde militaire dictatuur. In 1990 keerde de democratie terug.

Chili Manifestatie

Brede Chili Beweging, Chili Front Eindhoven  1983

Fakkels in de Nacht : Eindhoven tegen racisme 1993 

Traditioneel wordt in Eindhoven op 24 december (kerstavond) de Fakkeltocht voor verdraagzaamheid en vrede gelopen. De Fakkeltocht werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid.
Elk jaar verzamelen zich weer vele duizenden mensen op het Wilhelminaplein om de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving. De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben. Meer info: https://www.facebook.com/fakkeltochteindhoven of http://www.fakkeltochteindhoven.nl/  
Datum affiche is onduidelijk of vrijdag 1993, 2000 of 2005
Sinds 1946 was er al een fakkeltocht vanuit Bayeux naar Eindhoven om de bevrijding te vieren met een herdenkingsvuur in 1946, deze is gestopt in 1988.

Bunker blijft G.V.D

Na 24 jaar is het doek gevallen voor het gekraakte woon/werkpand de Bunker, aan de Sint Jorisstraat 92a in Eindhoven. De laatste 24 jaar vonden er verschillende activiteiten plaats, zoals concerten (gemiddeld 100 bezoekers per week), een zeefdrukkerij, oefenruimte, ateliers, informatie-avonden, etc.

Verslag hierover op de site doorbraak.eu"Maar nu heeft de Bunker moeten wijken voor het zoveelste luxe appartementen gebouw. Het blijkt zonneklaar dat de gemeente Eindhoven veel liever luxe te dure gebouwen heeft voor mensen met veel geld, dan een bruisend activiteitencentrum van en voor jongeren met weinig geld. De gemeente verkoos dan ook om actief steun te verlenen aan de aannemer bij diens pogingen de krakers uit de Bunker te krijgen, in plaats van actief meehelpen bij het zoeken naar vervangende ruimte voor de Bunker. Hieronder een verslag van de ontruiming:

Niet helemaal regionaal, maar gezien de grote vertegenwoordiging van Invalhoekers, is een verslagje wel op z'n plaats. Toen we aankwamen was er al flink begonnen met het graven van greppels en het barricaderen van de Bunker. Er had een politievoorlichter gebeld om er achter te komen wat we van plan waren (bang voor een herhaling van Groningen natuurlijk!) Die voorlichter had laten doorschemeren dat de ontruiming wel eens op donderdag zou kunnen zijn, zodat wij nog twee dagen hadden om te knutselen. De sfeer was goed, hoewel er niet zo veel mensen waren (stuk of 45) werd er flink gewerkt en 's avonds werd er veganistisch gekookt."
Delen uit verslag op: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/00009p01.htm

Bunker Jorislaan 92a

Op 22 augustus 1990 werd de gekraakte Bunker aan de Sint Jorislaan in Eindhoven ontruimd. Het pand was 24 jaar gekraakt geweest. Bij de ontruiming werd geen verzet gepleegd door de krakers. Er was een flinke politiemacht op de been. Tegenwoordig staat op deze plek een appartementengebouw. 
Verslag hierover op de site doorbraak.eu:
"Dinsdagavond werd er vanaf het dak zelfs een spontane vuurspuug-show gegeven. Vanaf het begin werd er de nadruk op gelegd dat de actie vreedzaam en ludiek zou worden. Wat ook gelukt is. De overkill aan ME-ers (zeker 20 busjes plus een hoop paarden) stond behoorlijk voor lul tegenover een kleine groep mensen slechts bewapend met water- en klapper pistooltjes, in verf gedoopt schuimrubber, wat meel en veren. Zelfs de buurvrouw vond het mooi. Met de shovel werd het hek en vervolgens het krottenkamp in de tuin vernield en de bomen die daar zo mooi stonden werden nutteloos om gewalst G.V.D.

De ingehaakte buitenploeg werd met veel meer geweld dan nodig was van het terrein afgesleept Vanaf het dak werden heel wat uniformpjes opgefleurd, met excuses aan de ploegers die in ons enthousiasme ook geraakt zijn. Toen was de dakploeg aan de beurt. Met de hoogwerker hesen ze een container op het dak waarmee ook de dakploeg afgevoerd werd. Zelfs het waterkanon werd nog even ingezet om het kampvuur uit te spuiten. Het kostte ze nog 4 uur om de binnenploeg te vinden, de barricades binnen werden steeds verplaatst, maar om een uur of 1 was het toch afgelopen met de Bunker. In een demonstratieve optocht liepen we naar het stadhuis, maar het gesprek met de wethouders leverde natuurlijk niks op."

Er werd gezegd dat wij geen bestaande cultuur zijn en daardoor niet in aanmerking komen voor een nieuw onderkomen.
Delen uit verslag op: http://www.doorbraak.eu/gebladerte/00009p01.htm

20 juli 1990 het laatste feest?

De Bunker aan de Sint Jorisstraat 92a in Eindhoven is in 1939 gebouwd door defensie als kommunikatiecentrum in tijd van oorlog. Deze liet niet lang op zich wachten. Tijdens de oorlog bezetten de Duitsers de bunker. Daarna werd hij weer door defensie gebruikt tot 1985. Na twee jaar leegt stand besloot een groep mensen de bunker te kraken.

Verslag hierover op de site avagedigitaal.org: "In de afgelopen drie jaar is de Bunker uitgegroeid tot een niet meer weg te denken vrijplaats voor autonoom Eindhoven. Er is voor vijf mensen woonruimte gekreëerd plus atelier ruimte op de bovenverdieping, terwijl op de begane grond een drukkerij, een kraakkroeg met konsertruimte plus oefenruimte gerealiseerd is. In het kafee zijn de afgelopen drie jaar bijna wekelijks aktiviteiten geweest, zoals info-avonden, konserten, benefiets en aktievergaderingen. Daarnaast was het kafee drie avonden per week open als ontmoetingsplaats voor en door ons.

Drie jaar geleden toen de Bunker gekraakt werd, bestond er in Eindhovén een kleine zij het aktieve groep mensen. Nu is deze groep meermalen verdubbeld. De bunker heeft als motor gefungeerd voor deze positieve ontwikkeling die geleid heeft tot een groeiende aktieve kraakbeweging in Eindhoven. Het mag dan ook duidelijk zijn dat wij het niet pikken dat de Bunker zomaar verdwijnt. ...
Ook het voorbeeld van de Bunker spreekt boekdelen. Aangezien de Bunker binnen het centrum ligt nabij een belangrijk verkeerskruispunt is de grond waarop zij staat een geliefde prooi voor projektontwikkelaars. In januari '89 verkocht defensie het perceel plus grond voor f.500.000,- aan van Diessen, spekulant te Maarheze.

Deze verkocht het in december '89 voor f.750.000,- aan Smulders & Graft. Deze aannemer heeft zijn plan voor bebouwing gestoken in het wel bekende yuppie-jasje van luxe appartementen met ondergrondse parkeergarage. Op de plek waar nu de Bunker staat wordt echter niet gebouwd. Erger nog. Er komt een parkeerplaats voor het bezoek. De Bunker moet wijken voor een parkeerplaats!"
Delen uit het verslag op: http://www.ravagedigitaal.org/1990/55/15.htm

Krakers verhuizen van de Bunker naar Burgers

Het nieuwe kraakpand heet Burgers omdat daar  NV. Burgers Verwarmingsindustrie was gevestigd. Op dit moment (2017) 
zit in dit pand  de boekwinkel Books 4 Life Eindhoven onder andere een kringloopwinkel, fietsenmaker, ateliers, studio en lessen T'ai Chi.

Manifestival

Vrijdag 30 en 31  augustus 1991 Manifestival 1 jaar Bunker ontruimd en 1 jaar burgers gekraakt. Hertogstraat 2c Eindhoven 
Optreden: merzky ded, 2000 D.S., had headed soul, Mushroom attack, incredible softies, quir fresh phobia, blind. A' Polok, maximum bob, polska malca ...

2 jaar burgers gekraakt! - 2 jaar bunker ontruimd! 

Zaterdag 29 augustus 1992 vindt het tweejarig bestaansfeest plaats van Burgers, Hertogstraat 2c te Eindhoven. Ook dit jaar wordt het feest gekoppeld aan het verdwijnen van De Bunker, het pand waar in het verleden een aantal aktiviteiten zijn opgestart die nu hun vervolg hebben gekregen in Burgers.

Daarom zal een gedeelte van het programma plaatsvinden op het Bunkerterrein. Ook zal teruggegrepen worden op de toch wel erg stuitende manier waarop de beslissing om te ontruimen is genomen. Het spoedeisende karakter van toen laat zich moeilijk rijmen met het nog steeds braakliggende terrein.

De speculatie heeft weer gewonnen van het recht om te wonen en te werken. We zullen daarom 's middags het terrein een aantal funkties geven die wij nuttig vinden:speelterrein, ontmoetingsplaats, volkstuin, enz. Voor een middag zal het terrein weer leven.

Om te protesteren tegen het huisvestingsbeleid zal er een klein driedaags krotten-/tentenkampje gehouden worden op het Bunkerterrein. (zie boven) 's Avonds is er een maaltijd bij Burgers die het avondprogramma inleidt. Zoals het een feest betaamt, zal er muziek, dans en theater zijn en natuurlijk de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van 'het reilen en zeilen van het pand'.

Dit mede omdat er vergaande plannen zijn om het pand aan te kopen, om zodoende woon- en werkplaatsen te behouden voor de toekomst. We hopen dat erg veel mensen onze tweejarige verjaardag met ons willen vieren en ons in de toekomst willen (blijven) bezoeken en ondersteunen. Burgers, Hertogstraat 2 Eindhoven 
bron:  http://www.ravagedigitaal.org/1992/116/Burgers_2_jaar_116.htm

Bouw je eigen Krottenkamp

wij bouwen deze luxe woningen zelf! Bunker zaterdam 21 juli 1990

Bunker  3 jaar 1989

Programma om het 3 jarig bestaan van de Bunker te vieren in Eindhoven

Infoavond in de bunker McDonald's 1989

Zaterdag 14 oktober 1989
oct. 16 World Food Day : Worldwide Protests Against
Vredesburo / Jorislaan 92a Eindhoven

Tongelresestraat nr. 17 en Havenstraat

Foto van de gekraakte panden. Voorheen was dit een winkeltje in antiek en curiosa 't Haventje gelegen op de hoek Tongelresestraat nr. 17 en Havenstraat. De panden stonden leeg omdat er nieuwbouw ging komen. De panden stonden in de buurt van de Karel 1 sigarenfabriek
bron: http://www.eindhoveninbeeld.com/foto.php?foto=4511&sel=wijk

Aller aller laatste feest kraakpanden 

Vrijdag 1 maart 1996 Aller aller laatste feest kraakpanden Tongelresestraat 17 -19 -21 Eindhoven
De sloop van de panden is te zien op:
http://www.eindhoveninbeeld.com/video.php?video=528

Tongelresestraat en Havenstraat

Nieuwbouw  op de hoek Tongelresestraat  en  Havenstraat.   Het historische beeld is volledig weg en vervangen door fantasieloze blokken, waarschijnlijk met een beter wooncomfort maar geen gezichtsbepalend element.

Geen E-9 door de Strabrechtse heide

Een "Nee"  tegen de aanleg van de E9. Een protest in 1971 van de werkgroep voor natuurbehoud en milieubeheer in Stadsgewest Eindhoven.   De NRC van 16 maart 1971 schrijft in omvangrijk artikel: Opnieuw dreigt een natuurgebied ten offer te vallen aan de merkdrang in Nederland ongerepte bossen, vennen, venen en heiden te vervormen tot keurig rechte kazonder fantasie en het liefst doorkruist met asfaltwegen, zodat de recreant vooral geen stap te veel moet doen om aan frisse lucht te komen.  Ditmaal betreft het de Sonse heide op het grondgebied van de gemeenten Son en Best in het stadsgewest Eindhoven. 
Actie geslaagd: Uiteindelijk is de E9 (nu A2) meer westelijk aangelegd. De Strabrechtse Heide is hierdoor gespaard gebleven en niet middendoor gedeeld door een snelweg.

Philips

De neergang van het Nederlandsche kapitalisme

Stop de kernwapens

Hollanditis 14 november 1981 Eindhoven en 21 november Amsterdam [300.000 mensen aanwezig] De Amerikaanse hoogleraar Walter Laceur, medewerker van het Londense instituut voor hedendaagse geschiedenis, introduceerde in augustus '81 het begrip Hollanditis; Laceur legde in het conservatieve maandblad Commentary omstandig uit dat „Hollandse ziekte" stond voor hang naar neutralisme en een afnemende bereidheid om vrede en vrijheid met de (nucleaire) wapens te verdedigen.  Dat Laceur Nederland uitkoos had alles te maken met het voorbehoud dat het kabinet-Van Agt in december '79 bij de bondgenoten maakte: er werd ingestemd met de „modernisering" van het NAVO-kernwapenarsenaal, maar plaatsing van de nieuwe wapens op Nederlands grondgebied werd (voorlopig) van de hand gewezen.  In de daarop volgende jaren groeide de oppositie tegen het NAVO-dubbelbesluit in de vijf „plaatsingslanden" (Nederland, Engeland, West-Duitsland, Italië en België). In de Verenigde Staten kwam, mede onder invloed van de vredesgolf in Europa,' de freeze-(bevriezings) beweging op. En al zei Laceur destijds in deze krant dat hij ook voor een Engelse, Deense, Belgische of Duitse variant had kunnen kiezen, de verzamelnaam voor het vredesprotest ging de hele wereld over: „Hollanditis". Bron Nieuwsblad van het Noorden
21-10-1983

Jan Timmer  & Philips

Afbraak van Philips door Jan Dirk Timmer in beeld gebracht door Opland in De Volkskrant van  26 oktober 1990. Timmer was president-directeur van Philips van 1990 tot 1996. Timmer is vooral bekend wegens het doorvoeren van een grootscheepse reorganisatie van het Philipsconcern, Operatie Centurion genoemd. 
Opland heeft  niet direct over Eindhoven een cartoon gemaakt maar vele over Philips, Daf  en Proloog

Exit arrogantie

9 januari 1992 De Volkskrant  Philips / Klant Opland

Opland [ Pseudoniem Rob Wout, 8 juli 1928 - 19 juli 2001] Rob is een veelzijdig tekenaar, zijn werk  ging veel verder dan zijn dagelijkse cartoon in de Volkskrant en wekelijks in de Groene Amsterdam.  Over hem zijn diverse boeken verschenen. Overzichtswerk is "De wereld (1947 -2001) volgens Opland", 2004 isbn 90-400-9036-X

Een multinational

 Philips gooit na uitpersing de Nederlandse arbeidskrachten weg, visie volgens Opland.
Ruim 10.000 afbeeldingen en foto's van Opland zijn te zien bij: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
https://search.socialhistory.org

Weiger militaire dienst

Het inlichtingen informatiecentrum dienstweigeren gaf elke 1e en 3 e dinsdag van de maand voorlichting over  hoe je niet in militaire dienst hoefde te gaan.

Eindhoven

In de Notenkraker 19 mei 1907 een prent van Albert Hahn, met de ondertitel " Zelfs in het duister kiemt nieuw leven!
Albert Pieter Hahn (1877 - 1918) was een Nederlands politiek tekenaar, grafisch- en boekbandontwerper.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_Hahn

Jongeren huisvesting

In de Effenaar organiseerde de werkgroep huisvesting Eindhoven een avond te weinig woonruimte in Eindhoven voor jongeren. Donderdag 27 januari 1983 

Protest op Oirschotse hei.

 „Verboden voor rupsvoertuigen" staat er op dit bordje op de Oirschotse hei. Zo moet het blijven, vinden de middelbare scholieren van Eindhoven ook. Uit protest tegen het ingebruiknemen van de hei als oefenterrein voor tanks hielden de jongelui gisteren een grootscheepse protestactie. Ze bezetten de hei en zongen protestliederen. Ook werd een demonstratieve picknick gehouden. In de stad Eindhoven hebben gistermorgen ongeveer 2500 mensen een protestoptocht gehouden tegen het voornemen van Defensie de hei als oefenterrein te gebruiken.
Nieuwsblad van het Noorden 10-09-1969

Tegen uitbreiding oefenterrein

Vierduizend scholieren bezetten Oirschotse hei.
De massale scholierendemonstratie van gisteren was georganiseerd door de groep „Actie 999", ontstaan
op de katholieke academie voor onderwijzers en onderwijzeressen te Eindhoven. De demonstratie in Eindhoven was begonnen door ongeveer 2000 scholieren. Onderweg groeide de toch al omvangrijke stoet steeds
meer aan, ondanks de tegenwerking van sommige schooldirecties. Bij het Van Maerlantlyceum sprongen de leerlingen zelfs uit de ramen toen bleek dat de schooldeuren op slot waren gedaan. Ook op andere scholen waren de poorten en zelfs klassedeuren gesloten. Sommige schooldirecties hebben echter slecht. formeel verboden aan
de demonstratie mee te doen, terwijl van andere ook de leraren mee gingen met de demonstratie, waar zij het roerend mee eens waren. Ook leerlingen van scholen in
Oirschot waren van de partij zoals de leerlingen van de kweekschool en de MTS die en bloc van school wegbleven. 
 Uittocht

Op allerlei wijze lieten de scholieren hun afkeuring blijken van het vernielen van recreatiegronden.
Op een kruispunt van reeds door militaire voertuigen omwoelde zandwegen werden symbolische tankwallen opgeworpen, versierd met heidestruiken en takken. Rood,
witte miitaire afbakeningspalen werden uit de grond getrokken en midden op deze wegen geplaatst, het liet allemaal aan duidelijkheid niets te wensen over.
De hele middag door stroomden scholieren uit Eindhoven naar de hei en toen na verloop van tijd de eerste bezetters al weer naar huis gingen arriveerden er nog steeds nieuwe demonstranten, die de flinke afstand vanuit het Eindhovense
stadscentrum op brommer of fiets hadden afgelegd, en voerde de buspendeldienst weer nieuwe groepen aan. ...
De Waarheid 10-09-1969 (Ook de krantenkop werd bepaald door de CPN achtergrond van de krant)

Massale kruistocht naar de hei

De kruistocht Oirschotse hei", die dinsdag begon met een massale mars door de Eindhovense binnenstad en een heikranslegging bij het bevrijdingsmonument op het stadhuisplein, is 's middags geëindigd in een massale happening op de hei zelf. Met bussen, brommers en fietsen waren naar schatting 3 a 4.000 kweekschoolleerlingen en middelbare scholieren naar het omstreden terrein gekomen, waar de reeds aanwezige militaire rijbanen door kleine
zanddammetjes met bosjes hei werden versperd. Verder moest er gediscussieerd worden over democratie en zo...
De tijd : 10-09-1969 (RK achtergrond van de krant is bepalend voor de krantenkop)

Daar stond de "Rode Jeugd" in 1968  de te protesteren in een standje in de 
Hermanus Boexstraat, met teksten zoals "USA out Vietnam" en  "Ondersteun de Vietnamese eisen in Parijs"
In de stand staan: Evert/ Eef van de Berg, Theo Reniers "de Bolle" en Henk Wubben.   Een tijdje hierna staan ze met hetzelfde standje op de markt, daar zijn ze toen door een aantal Amerikaanse soldaten, ex-vietnamgangers, in elkaar geslagen. De radicalisering is ingang gezet en het leidt tot " 'n Hollandse  stadsguerrilla" in Eindhoven.
 Frans Dekkers en Daan Dijksman beschrijven in" 'n Hollandse stadsguerrilla " een  uitgebreide "Terugblik op de Rode Jeugd".
In een ander boek over de Rode Jeugd is deze beweging ook wel de ‘Zaterdagmiddagrevolutie’ genoemd.  Na 1968 radikaliseert een  deel van de Rode Jeugd  en zorgen in Eindhoven voor veel ophef.
Meer foto's en achtergrond informatie http://www.gemeentepolitieeindhoven.nl/gebeurtenissen-die-indruk-maakten?showall=&start=5 
Eef van der Berg is jaren jaren later actief als raadslid voor PSP-PPR-CPN en veel later voor Senioren 2000, Ouderen Appèl Eindhoven  en De grijze panters in Eindhoven.
fotograaf Hans-Joachim Schröter( © foto ID 50205764)

Repressie & Verzet

Een veelheid van bladen verscheen in die jaren.
Meer in:
'n Hollandse stadsguerrilla: terugblik op de Rode Jeugd, F. Dekkers en D. Dijksman. Balans/Amsterdam, 1988,
ISBN 9789050180597
Tien rode jaren; links radicalisme in Nederland, 1970-1980, Antoine Verbij. Ambo/Amsterdam, 2005,
ISBN 90 263 1748 4
Zaterdagmiddagrevolutie – Portret van de Rode jeugd, Maarten van Riel. Uitgeverij Boom, Amsterdam 2010,
ISBN 978 94 6105113 4

Publikatie Aktiegroep Rode * Jeugd Eindhoven

Het plaatsen van een krans met prikkeldraad en hakenkruis bij het Standbeeld van Anton Philips werd door Philipspolitie hardhandig verkomen. Later is de krans alsnog geplaatst en snel deze foto  gemaakt. Nr. 3 1969

Rode Hulp

Postbus 24 eindhoven werd voor veel bladen gebruikt.
1975

Eindhoven " geef ons heden het dagelijksch  brood, ..... behalve aan mijn uitgesloten sigarenmakers. Laat hen hongeren, o Heer, opdat ik overwin."
Deze spotprent van Albert Hahn  is een verwijzing naar het  katholieken Zuiden met  het "onzevader" gebed: Geef ons heden ons dagelijks brood: en vergeef ons onze schulden,: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,: en breng ons niet in beproeving, enz.  Cartoon ging ook  over de totale werkuitsluiting  van arbeiders door de sigarenfabrikanten. Aanleiding was een  loonsverlaging bij sigarenfabrikant Aalfs & De Jongh in Woensel die leidt in 1907 tot een protestactie.

De kwestie escaleert met uiteindelijk uitsluiting van 2800 werklieden bij alle sigarenfabrieken in de regio. Niet alleen de gezinnen van de sigarenmakers, ook de middenstand heeft zwaar te lijden van het feit dat de arbeiders wekenlang geen loon krijgen uitbetaald. Zes weken later is de uitsluiting van werk opgeheven. De werkgevers verliezen. Het Nieuwsblad van het Noorden meldt op 25-06-1907: Staking geëindigd. De uitsluiting en staking in de sigaren- en tabaksindustrie te Eindhoven is opgeheven. De eischen der werklieden zijn nagenoeg ingewilligd. Een nieuwe loonregeling wordt opgesteld. Het merk in quaestie, model no. 41,der firma Aalfs en De Jong, wordt met 50 per 100 stuks betaald, volgens den eisch der werklieden. heden zou het werk worden hervat. Daar de tabak nog niet gevocht is, zullen de werklieden geleidelijk aan het werk komen. [lees op meer op sigarenpagina "1907 staking en uitsluiting".]