Stationsplein Eindhoven 

De komende jaren gaat het stationsplein in Eindhoven  totaal veranderen.  
Alleen het NS-station en het standbeeld van Anton Philips blijven staan. 
Eindhoven blijft veranderen en je verbazen. 

Stationsplein 1960 -  2018

Aan de linkerkant de hotels 't Silveren Seepaerd, Schimmelpenninck en Royal.
Aan de rechterkant: het Oranjehotel, Hotel Suisse, Hotel du Commerce met rijwielstalling , snack bar Trocadero en bar Bagatella.
Opvallend zijn de torens van de Catharinakerk die met een fotografisch bewerking in de ansichtkaart zijn geplaatst.
Onder een foto van Stationsplein in 2016, in 60 jaar totaal veranderd.
De hotelfunctie is  lang weg geweest van het Stationsplein, na het afbranden van t Silveren Seepaerd, omdat Philips geen nieuw hotel hier wilde hebben. Het pensioenfonds van Philips had veel geld in toenmalige Cocagne hotel geïnvesteerd en dat moest rendabel blijven.  In 2018 is de hotelfunctie weer terug gekomen met "The Student Hotel" waar de bovenste etages als hotel te boeken zijn. 

Uitzicht  op  het Stationsplein Eindhoven vanuit het appartementencomplex

De oudste panden aan het Stationsplein zijn nummer 4 en 9

Ondanks dat "nummer 9" eenzaam tussen nieuwbouw staat "heeft het als zodanig cultuurhistorisch waarde" staat bij het gemeentelijk monumentenrapport. Helaas zijn veel authentieke elementen verloren gegaan. De huidige eigenaar zou hier meer aandacht aan mogen besteden. Ook nummer 4 is een gemeentelijk monument
Het oudste pand aan Stationsplein is nummer 4, gebouwd in 1880 (volgens de Eindhovense Moumentenkaart). 

Van hotel naar Sopranos 

Een van de weinige panden op het stationsplein die bijna alle de veranderingen heeft overleefd is: Stationsplein nr. 9. Dit pand is rond 1889 gebouwd en heeft op dit moment de status van gemeentelijk monument . Het pand is typerend voor de bebouwing zoals die rond 1900 in de nabijheid van een station tot stand kwam.  De oorspronkelijke veranda (zie rechter foto) op de eerste verdieping is in 1903 gewijzigd in een gevelbrede erker. Ook de gevel op de begane grond is later gewijzigd.  De latere bebouwing links en rechts, uit de jaren 1930, wordt bij de bescherming buiten beschouwing gelaten en zijn inmiddels verdwenen. 
Op de eerste verdieping was de Sociëteit Amicitia  gevestigd. Deze nog steeds bestaande Sociëteit uit 1864 heeft  dit pand lang als vergaderruimte gebruikt. De statutaire doelstelling van het sociëteitsleven is: “het bevorderen van het gezellig onderling verkeer”. Door de jaren heen heeft de sociëteit zich ontwikkeld met een duidelijke binding met het zakelijke, culturele en politieke leven in de regio. 

Veel namen voor dit pand

Dit pand op nummer negen heeft  veel eigenaren, namen en huisnummers gehad: ?- 1903 Eindhoven - Stationsplein - "Hotel Noord-Brabant" - brasserie - charrette, daarna 'Hotel Suisse rond 1921 -1942?, 'Hotel Bristol rond 1947 -1954' en  'Hotel van Thiel' 1969-? Hierna Le Berry in 2009, Momenteel (2018) is hier er gevestigd: Restaurant Sopranos met adres Stationsplein 9. Het huisnummer van dit pand is diverse keren aangepast voor 1920  was het Stationsplein 6 , daarna  Stationsplein 8 en nu dus nummer 9.

Stationsplein 4 van woonhuis naar winkel

Stationsplein 4 is een gemeentelijk monument  en heeft diverse bestemmingen gehad. In 1880 gebouwd door luciferfabrikant C.H.F. Mennen. In 1891 in gebruik als wooonhuis en kantoor van de textiel en luciferfabrikant Wijers. ( Jr. J.L. Wijers en M.J.H. Mennen trouwen in juni 1890, het samengaan van twee luciferfabrikantenfamailies )   Gezin Wijers verhuist in 1920/1921 naar de Parklaan 52. Hierna vestigde zich de N.V. Incassobank uit Amsterdam zich hier. In 1951 werd het pand aan Stationsplein 4 betrokken door Tapijthandel Lebesque.  

De eigenaar W. Lebesque reisde meermalen naar de Oriënt om handgeknoopte tapijten in te kopen. In 1965, toen een tweede zaak in Tilburg werd geopend, was de Iraanse zaakgelastigde aanwezig. Na 1980 ontwikkelde het bedrijf zich van meubel- en tapijtenzaak tot een interieurontwerpbedrijf.
In 1993 verhuisde het bedrijf naar het pand Hoogstraat 301, de voormalige pastorie van de Sint-Lambertuskerk te Gestel. Hier werd onder meer een showroom gevestigd. In 2007 werd nog het 100-jarig jubileum gevierd en aldus verkreeg het bedrijf in 2008 het predicaat Hofleverancier.
Ondanks alle feestelijkheden ging het gaandeweg slechter met het bedrijf: Het aantal personeelsleden liep terug van 12 naar 4 en in 2013 ging het bedrijf failliet. Als oorzaak werd door de bedrijfsleiding -die nog steeds in handen van de familie Lebesque is- de aanhoudende economische crisis opgegeven. Niettemin werd naar een doorstart toegewerkt en in 2014 werd een nieuwe structuur van het bedrijf bekendgemaakt, waarbij het in twee takken werd opgedeeld: interieurprojecten en pop-up stores. Het bedrijf is tegenwoordig gevestigd aan Mathildelaan 9 te Eindhoven.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lebesque

Van De Danssalon naar de Drie gezusters Eindhoven

De Danssalon, sinds 1993  gevestigd in het pand, was een blikvanger voor geheel dansend Nederland en was zelfs een tijdje " de iT " van het Zuiden. Op 31 juli 2006 "nam" Kooistra horeca-onderneming De Danssalon in Eindhoven over. De "stenen" bleven van Heineken.Het pand onderging na de verkoop een ingrijpende verbouwing. Kooistra trok in totaal 4 miljoen euro uit om de eens zo extravagante discotheek in de stad om te toveren tot een vestiging van Café-restaurant De Drie Gezusters.  De opening was op 9 oktober 2008.
 Sjoerd Kooistra, "verkocht =door verhuren"  de zaak alweer in 2009. Zijn "ijsbar [foto]" in de kelder, waar klanten bij een temperatuur van min zeven een biertje kunnen  drinken was een  energieslurpende ijslounge. Ook zijn druipsteengrot met duizenden led-lampjes trok niet echt publiek.  Eindhovenaren noemde het al snel het "Eindhovense filaal van de Efteling". De omzet kelderde en Kooistra was  blij dat hij het weer kon doorverhuren.
Vanaf 1 juli 2009 is Drie Gezusters in handen van de Amsterdammers Casper van Hooren en Richard Rieske. Het pand blijft eigenlijk eigendom van Heineken. Eigenaar Richard Rieske van de Drie Gezusters in Eindhoven zegt hierover in 2010 in de Volkskrant: ‘Maar ik betaalde huur aan Kooistra, en die gaf kennelijk de laatste tijd dat geld niet door.’  De rechter besloot 29-06-2010 dat de zaken van Rieske ontruimd kunnen worden, als de brouwer niet binnen twee weken zijn geld kreeg.  De Gezusters gaat failliet en krijgt een nieuwe eigenaar.  Wolfgang Meidl, eigenaar van nog vijf andere restaurants in Eindhoven, zet de zaak per maart 2011 verder onder de naam café-restaurant Bolle. Later het wordt weer club Bermuda en sinds 2013 is Grand Cafe Plein 4 er gevestigd. (Zie verhaal hiernaast)

De omstreden Sjoerd Kooistra komt tragisch om het leven, faillissement en zelfmoord,  hierover hebben Joost van Kleef, en Henk Willem Smits, in 2011, een 'spannende', 'onthullende en ongelooflijke' bestseller geschreven:  "De zaak Kooistra. Opkomst en ondergang van een horecamagnaat". De herziene versie geeft nog meer details.   Het boek geeft een duidelijk beeld van de keiharde zakenwereld en de macht van de brouwerijen van de horeca. Het uitgaansleven heeft soms meer kanten, dat bedenk je niet altijd als je een biertje drinkt.
Van club Bermuda naar Plein 4

Sinds eind oktober 2013 is Grand Cafe Plein 4 er gevestigd op stationsplein 4. Het pand beschikt naast de monumentale karakteristieke gevel, over hoge plafonds, diverse verdiepingen en verschillende ruimten met ieder hun eigen sfeer en uitstraling.
“De uitendelijke keuze voor de ommezwaai van club Bermuda naar Grand Café was niet gemakkelijk”, legt Jordi Valk, één van de exploitanten van Bermuda Eindhoven BV, in 2013 uit. “Wij hebben de afgelopen jaren samen met al onze medewerkers er alles aan gedaan om Bermuda tot een succes te maken en dat is grotendeels gelukt, getuige het uitroepen tot “beste club van Zuid-Nederland” en de aantrekkingskracht die Bermuda tot op heden uitoefent op het uitgaanspubliek van Eindhoven en ver daarbuiten. Er zijn echter twee factoren die ons toch hebben doen besluiten het roer om te gooien, te weten: de veranderingen in de clubscene enerzijds en de lokatie in combinatie met de uitstraling van het pand anderzijds. 
De huidige exploitatie, hoewel niet verlieslatend, is niet meer wat het geweest is; De club-scène verandert al jaren onder invloed van oa de gewijzigde uitgaansbehoeften en de festivals, maar het afgelopen jaar lijkt dit in een stroomversnelling geraakt. Bovendien zijn clubs steeds meer in een spagaat beland door de alsmaar toenemende kosten voor programmering en de lagere bereidheid van bezoekers om entrée te betalen. Op korte termijn valt dit door “slim programmeren” wel op te lossen maar op lange termijn lijkt dit niet houdbaar. Bovendien maakt de karakteristieke monumentale gevel, de hoge plafonds en de zeer gunstige ligging tussen het Stationsplein en de Dommelstraat dit pand uitermate geschikt voor deze nieuwe invulling. 
Op 1 september 2013 zal Bermuda definitief haar deuren sluiten en na een grootscheepse verbouwing zal Plein 4 eind oktober haar deuren openen. Bermuda Eindhoven BV heeft ook belangen in Eindhovense NS Stations Retailbedrijven op diverse perons en Japans Restaurant Yokohama stationsplein 11.


Van Postkantoor naar The Student Hotel, 2005 - 2015 - 2016 - 2017

Er gaat veel veranderen op het Stationsplein in Eindhoven. Wie links kijkt vanuit het station ziet nu  The Student Hotel. Tot 2015 stond hier het oude hoofdpostkantoor, dat al in 2006 buiten gebruik was.  In plaats van het postkantoor staat hier nu het   'Lichthoven complex '.  Dit complex bestaat uit een hoofdgebouw: The Student Hotel en nog te bouwen kantoren. Deze studententoren  is  76 meterhoog. Hiermee staat deze "flat"  in de top 10 van hoogste gebouw van Eindhoven. Met de vestiging van dit studentenhotel wordt er ingespeeld op het groeiende aantal buitenlandse studenten die zich inschrijven aan met name de Technische Universiteit Eindhoven. Achter het hoofdgebouw komen er nog zeven  lagere kantoorgebouwen op het terrein met een verwachte oplevering in 2018/2019.

Stationsplein 2022 met wolkenkrabbers en Gender

De komende jaren gaat er veel veranderen aan het Stationsplein, in 2017 is "the Student Hotel" verrezen en zal het 'Lichthoven complex 'nog verder groeien.
Het riviertje de Gender gaat weer door de Stationsweg stromen en aan rechterkant (vanuit Station bekeken) komt zo'n beetje de hoogste wolkenkrabber van Nederland te staan met tweetal andere torens in het plan District E(indhoven)

Gender plannen

Op het Stationsplein komt het stadsloopje de Gender ook boven de grond, net als straks in het Emmasingelkwadrant achter Philips Lighting. Dat is niet alleen mooi, maar heeft ook een functie. De Gender moet het 'schone' regenwater opvangen, ook bij flinke hoosbuien. Het (vernieuwde) riool krijgt alleen het afvalwater te verwerken. In het nieuwe ontwerp voor de Stationsweg is nu een bijna tien meter brede waterloop van zo'n 1 tot 1,50 diep ingetekend met groene eilandjes. Omdat de weg een rol blijft spelen in de aan- en afvoer van verkeer naar het centrum, is in het ontwerp rekening gehouden met twee rijbanen. Die liggen aan de stoep aan de zuidkant, voor de woningen. Dan komt een dubbel fietspad en daarna het water, zeg maar aan de kant van het spoor.
De gemeente gaat nu het ontwerp uitwerken en komt dan begin volgend jaar terug naar de bewoners. Uiteindelijk zou er tussen maart en oktober 2019 gewerkt moeten worden.  Bron: https://www.ad.nl/eindhoven/stationweg-eindhoven-in-2019-toe-aan-herinrichting~a162b1fd/

In 2022 moet hij er staan. Een wolkenkrabber van liefst 170 meter meter hoog, wordt daarmee de hoogste toren van Brabant en de op één na hoogste van Nederland.  Naast deze "reus"  komen nog wee kleinere zusjes van 76 en 100 meter hoog te staan.  Het college van B en W koos donderdag 15 juni 2017 voor het plan District E voor de ontwikkeling van het Stationsplein in Eindhoven. Hiermee verandert het Stationsplein in Eindhoven totaal.
Wat is het effect van alle deze torens op het Stationsplein? De zonlichtinval en de wind krijgt in deze omgeving een totaal andere beleving. 

Architect, Nanne de Ru over nieuw plan met toren van 170 meter op het Stationsplein Eindhoven. Het plan is ontworpen door architectenbureau Powerhouse Company in samenwerking met ZUS (Zones Urbaines Sensible).
De toren wordt 12 meter hoger dan de oorspronkelijke plannen, 158 meter.
De verdiepingsvloeren van de woontoren moeten volgens nieuwe berekeningen dikker uitgevoerd worden. Ook worden de eerste bouwlagen iets hoger. En bovenop komt er een nepverdieping: een opstaande rand om de op het dak geplaatste installaties te verbergen. Dit alles maakt de toren straks nog eens twaalf meter hoger. Dat zei architect Paul Stavert van Powerhouse Company tijdens een informatieavond 20 november 2018 over District E in het voormalige V&D-pand in Eindhoven.

District E’ omvat circa 450 woningen

‘District E’ omvat circa 450 woningen. Ongeveer 20 procent daarvan betreft sociale huurwoningen waarvoor de Eindhovense corporatie Woonbedrijf de beoogde eigenaar is. De overige woningen komen in hoofdzaak in de vrije sector.
Van het totaal vloeroppervlak is circa een derde bestemd voor publieke en commerciële functies (niet-wonen). In de ene toren komt een debat- en ontmoetingscentrum. In de andere een exporuimte. En de derde krijgt een stadslobby met hotel. Voorts zijn er winkeltjes, horeca en werk- en studeerplekken. 

Tinker spaces

De jongste Eindhovenaren krijgen een straat met zogenaamde tinker spaces, technische knutsel- en experimenteerruimtes voor de jeugd.
District E biedt zo volop ruimte en kansen voor een echt Eindhovens programma dat techniek, design en kennis ademt. Met verschillende instellingen en ondernemingen bereidde Amvest de programmering van de publieke ruimtes voor.
De drie torens zijn tussen de 76 en 170 meter hoog. In de torens komen naast woningen ook lobby’s en dakterrassen voor werk, uitzicht en ontspanning.

Anton Philips als middelpunt

Op de lagere verdiepingen sluit de bebouwing aan op de hoogtes van de omliggende gebouwen, zoals de ‘radio’, het karakteristieke stationsgebouw dat met tal van zichtlijnen volop zichtbaar blijft.
Onder de gebouwen komt een eenlaagse parkeerkelder. Er is plek voor deelauto’s en fietsparkeren. Onder het voorplein voor het station komt bovendien de al geplande fietskelder. Een fietsrotonde met lichtwaterval biedt toegang, met het standbeeld van Anton Philips als middelpunt.
In de openbare ruimte is plek voor een grote diversiteit aan bomen en planten. Dat zorgt voor biodiversiteit en windbescherming. Technologische toepassingen zijn onder andere led-lichtlijnen in de bestrating die het verkeer en voetgangersstromen geleiden.

Standbeeld van Anton Philips in 2022

De toegang tot District E loopt - begeleid door ledverlichting - via een fietsrotonde met lichtwaterval waar het standbeeld van Anton Philips een plaats krijgt. Het gebied krijgt ook veel groen.

Geschiedenis Stationsplein

Hieronder een aantal foto's die op de oude Stationsplein pagina stonden..het is allemaal geschiedenis

't Silveren Seepaerd voor de brand, met uitbouw 

Stukje historie Stationsplein

De omgeving van het Stationsplein lag oorspronkelijk in een stille, wat drassige uithoek van Woensel. Er kwam op die plek pas echt leven in de brouwerij nadat steeds meer spoorlijnen in gebruik werden genomen. Het centraal station is in 1866 geopend en acht jaar later werd het gebied aan de centrumzijde door de gemeente Eindhoven geannexeerd.

Al snel verrezen aan het Stationsplein enkele horecabedrijven. Een daarvan was het koffiehuis van E. Stoot, de eerste boekhouder van Philips & Co, die ook een bekend tekenaar was. Later deed hij zijn koffiehuis over aan F. Schimmelpenninck, die het voortzette als hotel-café-restaurant ‘De La Station’. Later stond deze zaak beter bekend als ‘Schimmelpennick’.

Naast het pand van Stoot stond een klein cafeetje dat achtereenvolgens ‘Du Nord’, ‘Diligentia’ en ‘Royal’ heette. Vroeger werd er de boterveiling gehouden. Later werd het kleine cafeetje doorverkocht aan J. Nijpels die er hotel-café-restaurant ‘Du Commerce’ startte. Na enkele ingrijpende uitbreidingen kreeg het bekende etablissement na WO II als hotel de naam ‘T Silveren Seepaerd’. In 1957 werd het hotel aanzienlijk vergroot door een geheel nieuwe vleugel aan de zijde van de Stationsweg.

De brand die zich voltrok in 29 september 1971 verwoeste hotel ‘T Silveren Seepaerd en er vielen vele doden.  In 1977 verrijst op die plek het appartementen-complex Residentie Seepaerdstad. De officiele opening vond plaats op 7 maart 1978 door Burgemeester van der Lee.
"Seepaerdstad maakt wonen mogelijk op de duurste grond van Eindhoven.” En: “Residentie Seepaerdstad nieuwe parel in binnenstad”, kopte het Eindhovens Dagblad bij de opening in 1977. 
bron: http://www.seepaerdstad.nl/geschiedenis-1.html

't Silveren Seepaerd voor de brand, zonder uitbouw
De bewegende lichtreclame `Heineken ..Het meest getapt` waarbij het bierglas  "lamp per lamp" vol liep. Heineken was ook eigenaar van het hotel.

Het "gouden gat " dat het Silveren Seepaerd naliet na de brand in september 1971 (Eindhovens dagblad 4 maart 1978) 
Lees de krant
Een  Heineken reclame  op de appartementen nieuwbouw. Eindhovens dagblad 4 maart 1978
Eindhoven, Stationsplein, met Bar Trocadero . Uitgave: N.V. HEMA. 1958 
EINDHOVEN interieur van Bar Trocadero de bar van het zuiden 
Huidige stationsplein mei 2005, alleen het "Hotel Suisse" met uitbouw is nog herkenbaar. Internet Isle is nog aanwezig op de de Groene Toren  foto 2005.

Bewoners stationplein 1921

Peildatum 1-1-1921 STATIONPLEIN (bewoners-/huurderslijst):
Foto: 1900 /1905
Tram Eindhoven  rond 1900 kwam er een fijn vertakt stelsel van tramwegen tot stand. De stoomtram verbond de kleinste dorpen met elkaar en met de buitenwereld. Tussen 1934 en 1938 verdwenen nagenoeg alle tramlijnen van de Brabantse wegen, door opkomst bussen, vrachtauto
huisnr. 1 J.H. Nijpels-Meulendijks (Hotel) tel 524
huisnr. 2 F.J. Schimmelpennink-Reinermann
huisnr. 3 CM de Haan - de Weert (Caspar )
huisnr. 4 G.H. Kempen-Kastelijns
--------J.L. Wijers-Mennen
huisnr. 5 A.A.L.M. Mignot-Arnouts

huisnr. 6 J.M.H. Keunen-Kerssemakers / Hotel Suisse
huisnr. 7 W.E.Th. Dullemond-Stronkman
huisnr. 8 E.W. Verhoeven-de Jong
huisnr. 9 Hof van Holland
huisnr. 10  Station