Hoog Spoor Eindhoven

De vele voordelen van het hoge spoor

Eindhoven werd een geheel, kreeg een recreatieplas en een nieuw station.
De overlast van de Woenselse overgang was weg maar soms stonden de tunnels onderwater. 

7 tunnels
Eindhoven bouwt zeven tunnels
Het driftige tempo van Eindhovens dynamische industrieën duldt geen vertraging, geen verkeersopstopping bij gesloten overwegen. De Eindhovense industrieën vragen een snel vervoer door de stad, naar Noord, naar Zuid, naar West en Oost, door Europa en de gehele wereld... In deze stijl passen geen halve maatregelen. Eindhoven bouwt dus, bouwt zeven verkeerstunnels, die het moderne grote-stadsverkeer ruim baan geven en een eind maken
aan alle verkeersbelemmeringen.
Kijk, dat is Eindhoven! Fantasie, kracht! PHILIPS sticht grote nieuwe fabriekscomplexen voor zijn 1001 kwaliteitsproducten; voortdurende vernieuwing en verbetering van het productie-apparaat stellen BARA in staat, met steeds nieuwe fabrikaten-reeksen uit te komen; DAF vrachtwagens gaan de wereld over en de toenemende productie ervan dwingt tot de bouw van nieuwe fabrieken; ELIAS benut zijn uiterste capaciteit om aan alle aanvragen naar zijn producten te voldoen; de VEREENIGDE HOLLANDSCHE LUCIFERSFABRIEKEN voeren de kwaliteit van haar producten op en werken op volle kracht!

Eindhoven, het dynamische hart van Nederland, deelt zijn sterke hartslag mee aan het leven van alle landen der aarde.

Het Parool 06-10-1951  (Iedereen in Nederland kreeg via deze advertentie te lezen hoe goed Eindhoven was en dat aan het hoogspoor met zeven tunnels gewerkt werd)
optocht hoogspoor

Hoogspoor Eindhoven 

Zaterdag 28 November 1953 zal het, hoogspoor in Eindhoven in gebruik worden genomen voor het personenvervoer. Het tweede
en derde perron zullen dan gereed zijn, waarna het eerste perron zal worden afgebouwd. In 1954 zal de volledige overkluizing van de Dommel onder het verhoogde
spoorwegemplacement gereed komen, zodat dan alle personen- en goederenverkeer over het hoogspoor zal kunnen worden geleid.
In 1937 zijn al de voorbereidingen genomen 

Hoogspoor bestaat uit ruim zeven kilometer zand en bestaat uit zeven tunnels die Eindhoven met Woensel verbind. De Vestdijktunnel verbinding met de snelweg naar Woensel en Helmond. De Boschdijktunnel (Demertunnel of de Piazzatunnel) zal het winkelcentrum in de city tot in de Kruisstraat in Woensel voortzetten. De Emmasingeltunnel gaat het grote verkeer naar Den Bosch verwerken. De tunnel bij de Elisabethlaan geeft aansluiting op de komende wegverbinding met Helmond. De drie resterende tunnels (Glaslaan, Beukenlaan, Bezuidenhoutseweg die langs de voormalige Philipscomplexen liggen, verbinden Woensel en Strijp voor het locale verkeer, en geven een verbinding met de rondweg in de lichtstad. Bij de eerste tunnel Achtseweg / Bezuidenhoutseweg staat een klein monument om te herdenken dat ongeveer daar op 3 december 1947 de eerste spade in de grond is gestoken voor het hoogspoor. De feesttrein met de NS-Directie en andere autoriteiten onthulde daar een monument op 28 nov. 1953.

Feest bij opening hoogspoor 

De opening van het Eindhovense hoogspoor 1953, dat de Woenselse kant van de stad uit een hopeloos isolement verlost, belooft een grandioos stadsfestijn te worden. Naast een officiële ingebruikneming met oude en nieuwe treinstellen met treur- en feestmuziek van alle harmonieën en fanfares, heeft zich een „burgerfeestcomité hoogspoor" gevormd, dat de bloemetjes zal buitenzetten.
De feesttrein met de NS-Directie en
andere autoriteiten, die 28 nov. 1953 om half elf uit Boxtel naar Eindhoven vertrekt, zal al aan de eerste tunnel van het hoogspoor aan het Groenewoud stoppen voor de onthulling van een gedenksteen. Op de Elisabethlaan en bij de Demertunnel zullen de industriëlen en middenstanders van de Demer hun duit in het feestzakje doen. Tunnels en overwegen worden versierd en verlicht. Op het stationsemplacement zullen
Nelleke van Eindhoven en Tieske van
Woensel een originele „Thomasvaer"
houden. Het hoogtepunt wordt een op-tocht door Woensel en het centrum der stad. Zie video en foto's hieronder.

euro strand

Eurostrand en IJzerman

Het Eurostrand is gegrift in het Eindhovense geheugen. De naam geeft een prefect beeld wat men kan verwachten: euro = groot en strand. In 1960 zelfs bestempeld als de "Rivièra van Brabant".  De huidige naam "De Kempervennen" spreekt veel minder tot de verbeelding. Het Eurostrand is tot stand gekomen door het afgraven van het zand dat nodig was voor het hoogspoor richting Den Bosch.
De zandafgravingen zorgde voor flinke waterplassen. Oorspronkelijk was het alleen een zandafgraving in Westerhoven, onder Valkenswaard, die steeds meer een recreatiefunctie kreeg. 
Meint Folkert Eigenberg  verneemt in 1948 dat in Eindhoven op korte termijn een partij van 100.000 m³ zand nodig is en vind dit zand in Westerhoven. Uiteindelijk wordt 230.000 m³ zand aan het ‘Hoogspoor’ in Eindhoven levert. Dat zijn ruim 32.000 vrachtwagenritten van Westerhoven naar Eindhoven.

In de jaren zestig groeide deze "afgraving" uit tot het eurostrand met de "grootste speeltuin van Europa". In 1983 is het overgenomen en een bungalowpark van Center Parcs  geworden. De oprichter van Center Parcs, Piet Derksen, heeft hier tot zijn dood gewoond.  Meer info

De IJzeren Man is een kunstmatige plas in het Eindhovense stadsdeel Tongelre. De IJzeren Man werd omstreeks 1910 gegraven voor zandwinning ten behoeve van onder meer de aanleg van het nieuwe Station Eindhoven dat in 1912 werd geopend, en de spoorlijn Eindhoven-Weert, die in 1913 tot stand kwam. De naam is een verwijzing naar de graafmachine gebruikt voor de zandwinning. Deze werd in de volksmond de IJzeren Man genoemd. Wikipedia

Eindelijk Hoogspoor en tunnels

Met plannen om de schade van de bombardementen te herstellen was direct na het Britse bombardement van december 1942 een begin gemaakt. De Leidse architect J.A. van der Laan, die in Eindhoven goed bekend was vanwege zijn ontwerp voor een nieuw stadhuis, kreeg de opdracht. In zijn Wederopbouwplan stonden twee zaken centraal. In de eerste plaats het scheppen van een stadscentrum van allure dat paste bij de zeer snel groeiende stad. Daarnaast ging het om de aanleg van een hoogspoor, dat de overlast van de door de stad lopende spoorlijn ongedaan moest maken. Hieraan was overigens al voor de oorlog gewerkt in het kader van verschillende uitbreidings- en verkeersplannen. Door de slechte economische situatie in de jaren dertig echter was van dat dure voornemen niets gekomen. Beide plannen waren nauw met elkaar verbonden. Een oplossing van de spoorwegproblemen zou uitbreiding van de stad naar dit voordien wat geïsoleerde Woensel mogelijk maken.


In 1946 werd het Wederopbouwplan door de gemeenteraad aanvaard. De 'noodlottige bombardementen' boden de kans om Eindhoven een meer grootstedelijk en aantrekkelijk aanzien te geven, schreef het Eindhovens Dagblad. Een mening die waarschijnlijk door velen werd gedeeld.

Eerste punt op de reconstructie-agenda was de aanleg van een Hoogspoor. . Eind 1947 werd een begin gemaakt met de aanleg van een hulpspoor voor de omleiding van het treinverkeer. Hierna volgde de bouw van de verhoogde baan met zeven daarbij behorende tunnels. Te beginnen met de tunnel naar de Emmasingel kwamen die in periode van mei 1950 tot medio 1953 gereed. Het hoogspoor, dat wat noordelijker lag dan de oude spoorbaan, kon in november 1953 in gebruik worden genomen.
bron: https://www.ed.nl/overig/11-het-radio-station-en-de-naoorlogse-wederopbouw~a4ff1f4d/

Onderstaande Ansichtkaart: Eindhoven 1953 /1954

tunnel eindhoven

Zeven tunnels in 7 kilometer zand in Eindhoven doorbreekt isolement.
Feestelijke opening op 28 november 1953 


Verslag in de De Volkskrant 04-11-1953

Met vrolijk blazende harmonieën gaat de Éindhovense bevolking op Zaterdag 28 November het nieuwe hoogspoor feestelijk in gebruik nemen. Dit betekent, dat zes jaar na de eerste spade twee derde van het gigantische project van 50 miljoen precies volgens werkschema is uitgevoerd. Door zeven grote verkeerstunnels, die de hopeloze overwegmisère al grotendeels oplossen, zullen die historische dag ruim 40.000 lichtstadbewoners (in Woensel) uit hun jarenlange isolement worden verlost. Door de omschakeling van „laag-" op „hoogspoor" kan 90 percent van het treinverkeer, waaronder alle personenvervoer, al over het nieuwe emplacement worden geleid. Hierdoor wordt ook het grote plaatselijke en interlokale wegverkeer, dat tot nog toe vijf uur per dag voor een gesloten overweg stond te mopperen, van een hinderlijke barricade bevrijd. 

Wie in Eindhoven maar Woenselse overweg zegt, heeft gevloekt. Dat kan men niemand kwalijk nemen. Van de 12 uren zijn de bomen vijf uur dicht. Volgens een beruchte gemeentelijke enquête staan er in die vijf uur in totaal 14.000 fietsers, 10.000 voetgangers (er klauteren er duizenden over de brug) en 4000 motorrijtuigen voor de bomen te wachten. De bedrijfseconomische schade voor al die honderdduizenden mopperaars moet in de miljoenen lopen. Is het wonder, dat 50 miljoen gulden zijn uitgetrokken om Eindhoven uit het keurslijf van de gehate spoorstaven te verlossen? 
Dat zijn dan: 30 miljoen spoorwegplan en 20 miljoen stadssanering en verkeersdoorbraken, die een gelukkig gevolg van de spoorwegwerken zijn. Óver de kostenverdeling van de spoorwegwerken, die strikt genomen uitsluitend de ontwikkeling van de lichtstad ten goede komen, is tussen Rijk, gemeente en N.S. nog geen akkoord getroffen. 
hoogspoor eindhoven praalwagen
Tunnels

De totale lengte van het verhoogde spoorwegtracé, dat als een hoge wal door de stadsdelen Woensel, Strijp en het centrum snijdt, is ruim zeven kilometer. In deze kolossale hoop 230.000 m³ zand, die in, 32.000 vrachtwagenladingen is aangevoerd, zijn de zeven fraaie tunnels gebouwd. Alleen de Vestdijktunnel, die op de doorbraak voor de snelweg naar Nijmegen wacht, is nog niet in gebruik. De Demertunnel zal het winkelcentrum in de city tot in de Kruisstraat in Woensel voortzetten. De Emmasingeltunnel gaat het grote verkeer naar Den Bosch verwerken. De tunnel bij de Elisabethlaan geeft aansluiting op de komende wegverbinding met Helmond. De drie resterende tunnels, die langs de Philipscomplexen liggen, verbinden Woensel en Strijp voor het locale verkeer, en geven een verbinding met de rondweg in de lichtstad.

Met de voltooiing van het hoogspoorplan krijgt Eindhoven een passend maatpak aangemeten. Het laagspoor is het knellend confectiepakkie, dat voorlopig tot 1955 nog als reserve in de kast blijft hangen. In de komende twee jaar zal nog tien percent van het treinverkeer (vooral goederenvervoer) over de Woenselse overweg komen. De spoorwegmannen zullen er echter een „hobby" van maken waar mogelijk de treinen „hoog" te laten rijden. 

Krachttoer 

Als zaterdagmiddag 28 November 1953 het eerste officiële treinstel met de hoge autoriteiten vanuit Boxtel met feestmutsen op het hoogspoor binnenrolt, moet het moeilijkste karwei voor de spoormannen nog komen. Vanaf drie uur in de middag tot zondagmorgen, als het nieuwe emplacement in de dienstregeling wordt opgenomen, moeten vier sporen naar Helmond en Weert aan de Oostzijde van het station op het hoogspoor worden aangesloten. Tegelijkertijd moet ook het nieuwe beveiligingssysteem, dat een bedrijf apart is, in werking worden gesteld. 
[...]
„Eén ding is vreselijk jammer," zegt iedereen. „Met de opening van het hoogspoor hadden we de bomen en het seinhuis van de Woenselse overweg op de brandstapel moeten kunnen gooien." Die vreugde is de lichtstad pas in 1955 beschoren, als ook het nieuwe stationsgebouw met goederenemplacementen gereed komt.

Beelden Joop Hekman 

Creëer je volgende webproject met een helder ontwerp en verfijnde codemogelijkheden

De Nederlandse Spoorwegen gaven in 1949 aan de Utrechtse beeldhouwer Joop Hekman (1921-2013) de opdracht om voor de drie in het centrum gelegen tunnels acht "hoogspoorbeelden" te maken, die de opbloei van het Eindhovense bedrijfsleven moesten symboliseren. De drie meter hoge beelden zijn van kalksteen vervaardigd en door de N.S. aan de stad Eindhoven geschonken. 
De beelden refereren naar de textiel- en sigarenindustrie, lampen en radio-industrie van Philips met namen als: De Textiel (vrouw met doek), De Tabak (man), Het Licht, Het Geluid (vrouw met schelp), De Handel (man met gevleugde helm en caducus, Mercurius), Het Verkeer (vrouw met wiel), Het jonge bloeiende Eindhoven (vrouw met twee kinderen) en Het Moderne Industriële Eindhoven. De beelden werden in de periode 1950-1953 boven de tunnels geplaatst en bleven staan tot 1991. De kalkstenen beelden waren door luchtvervuiling zo aangetast dat zij een gevaar voor de omgeving en het verkeer vormden, daarom zijn ze verwijderd. De NS liet kunststofreplica's maken door Anton (Toon) Grassens, beeldhouwer uit Gemert. In 1997 en 1998 werden zes polyester replica's teruggeplaatst, alle zes op de Vestdijktunnel. Niet  teruggekomen zijn: "Het Moderne Industriële Eindhoven of De Elementen" en "Het Licht".  Het beeld ‘Het Licht’ is In juli 1986 spontaan van zijn voetstuk "gevallen".  De overgebleven originelen staan nu in het Utrechtse spoorwegmuseum. Hieronder een aantal unieke foto's ®fransdekkers.nl van de plaatsing van het Textiel beeld.Beelden Joop Hekman
Beelden Joop Hekman 2
boschdijk tunnel

Doorrijhoogte Demertunnel of Boschdijktunnel was in 1953 nog 3,10 meter.
Later kregen de tunnels een doorrijhoogte van 4 meter.
Het uitdiepen van de tunnels is wel de oorzaak dat ze regelmatig onder water lopen.
Van dit wateroverlast heeft Eindhoven regelmatig last.

wateroverlast

Wateroverlast 2014

Overstroming in Eindhoven. Boschdijktunnel staat blank. Tweet van @VLAM_88 gemaakt op 8 aug. 2014, Ook op 13 juni 2016 staan de tunnels weer onder water. Zie filmpje hieronder

strip

Zondvloed of zomer in Eindhoven

John Heijink 's strip
De zondvloed mensen, De zondvloed verzamel alle dieren (roept Arnol)
Nee Arnol, dat noemen wij zomer in Eindhoven!! (Zegt Fred taxi chauffeur)

Wateroverlast 1978 in Eindhovense tunnels

Wateroverlast 1978 Boschdijktunnel

Het uitdiepen van de tunnels en geen goede afwatering zorgen regelmatig voor overstromingen in de Eindhovense tunnels en omgeving.
Foto Eindhoveninbeeld.com

dynamische hart van Nederland
Eindhoven, het dynamische hart van Nederland

Advertentie in alle landelijke en regionale kranten in 1960 met o.a. aandacht voor het hoogspoor
Eindhoven, door zijn uitzonderlijk snelle industrialisatie binnenkort uitgroeiende tot de
vijfde stad van Nederland, heeft in de loop der jaren zijn stedebouwkundige problemen
radicaal en- grootscheeps aangepakt.

Zo ontstonden gedurfde bouwprojecten en een hoogspoor dwars door de stad. Grootse
plannen waohten op uitvoering zéér binnenkort.
Uit het met energie geladen Eindhoven stromen onophoudelijk produkten naar miljoenen
consumenten in de gehele wereld, kwaliteitsproducten, waar niet alleen met hoofd en hand,
maar ook met het hart aan is gewerkt!
Eindhoven trekt leven aan en bezielt op zijn beurt zèlf. Het is er goed werken en goed wonen.
Het is een stad, die mensen voor zich inneemt. Een kruispunt van vele wegen, een centrum
van welvaart scheppende bedrijvigheid ...

Eindhoven, het dynamische hart van Nederland, wenst u allen een gelukkig Kerstfeest en een goed Nieuw Jaar! 

 Publicatie van: 
Baekers Textielfabrieken N.V.
van Doorne's Automobielfabriek N.V. 
J. Elias Textielfabrieken N.V. 
Karei I Sigarenfabrieken N.V
Koninklijke Vereenigde Tabaksindustrieën Mignot & De Block 
N.V. N.V. Philips Gloeilampenfabrieken

André van Duin - Doorgaan

Dit "doorzetlied" en parodie op Ramses Shaffy 's "We zullen doorgaan" begint met beelden van ondergelopen Eindhovense tunnel en de eigenwijsheid van een Volkswagenbestuurder om toch door te gaan, door het diepe water.  "We zullen doorgaan" slaat ook wel op de Eindhovense mentaliteit (en rest van NL)

Andre Van Duin - Doorgaan
En ik zal doorgaan als water uit de kraan
Ja, ik zal doorgaan
De kip zei tot de haan
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot het een hit zal zijn

We zullen doorgaan
Ik wil in Losse Groeven staan
Dus moet ik doorgaan
Het graan heeft de orkaan doorstaan
Door door te gaan
Dus wil ik doorgaan
Tot het een hit zal zijn

Ja, ik zal doorgaan
Ik wil dwars door iedere beeldbuis gaan
En doorgaan
Ik heb Duys achter me staan
Dus ik kan doorgaan
Ja, ik kan doorgaan
Tot het een hit zal zijn

We willen doorgaan
Het heeft geen zin om terug te gaan
Nee, we moeten doorgaan
Ook als we dwars door 't bed heen gaan
Moeten we doorgaan
We moeten doorgaan
Tot het een hit zal zijn

We zullen doorgaan
Ik zing naakt als een sopraan
We willen doorgaan
Gooi er een zangkoor tegenaan
Willen we doorgaan
Dan kunnen we doorgaan
Tot we in Toppop zijn
Tot we in Toppop zijn

Ho ho, ho ho ho ho ho
Ho ho, ho ho ho ho ho
Ho ho, ho ho ho ho ho


Tot we in Toppop zijn
Doorgaan, 'k heb me regenjas weer aan
Kunnen we doorgaan
Ik ben gek op levertraan
Laten we doorgaan
Laten we doorgaan
Tot we aan 't gaatje zijn

Ja, we zullen doorgaan
U wordt bedankt, u kunt wel gaan
We zullen doorgaan
Met z'n allen naar de Zaan
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we aan 't gaatje zijn

Ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha ha
Ho ho, ho ho ho ho ho
Ho HO ho, ho HO ho
Hooooo, hooooo

We zullen doorgaan
Laat de leeuw niet in z'n hempie staan
Maar doorgaan
Tante Leen, Johnny Jordaan
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we aan 't gaatje zijn

We zullen doorgaan
Waar komt die rotzooi toch vandaan
Laten we doorgaan
'k Ga met me sambaballen slaan
Laten we doorgaan
Ja, ik wil doorgaan
Ik wil doorgaan
Tot we aan 't gaatje zijn

Kotsende vulkaan
Een banaan in 't cellofaan
Drie duiten, kleed je aan
Als golven op de oceaan
Me broer heeft een hijskraan
Kunt u mij verstaan

Eurostrand

Hoogspoor zorgde voor de totstandkoming van het Eurostrand. 

kaart Eurostrand
kaart Eurostrand
kaart Eurostrand