Parklaan 26 Eindhoven

De bijzondere geschiedenis van een herenhuis in het Villapark


Parklaan 26 en 28 Eindhoven zijn gebouwd in 1929, door architect J.W.Hanrath en Paul Briët, in opdracht van A.F. Philips.
De panden zijn gelegen in het Eindhovense Villapark en het zijn zeer ruime woningen. Parklaan 26 heeft een woonoppervlakte van 418 m² en bevindt zich op een ruim perceel met een oppervlakte van 1403 m².
Hieronder een korte geschiedenis van de bewoners.
Met dank aan oud-bewoonster 
Mw. M.J.C. (Margarete) van Dissel-van Riemsdijk 


Eerste Bewoners: 1930 – 1934 

Jetty Philips en Aad Knappert

Olieverf schilderij gemaakt door Anton Abraham van Anrooij 1934.
[Geboren Zaltbommel 11-1-18701 / Overleden Londen 13-2-1949] 
Tuintafereel met Ajef Knappert ongeveer 3 jaar.

Trouwfoto Henriëtte Anna (Jetty) Philips en ir. Adriaan Knappert ter gelegenheid van hun huwelijk, op 4 juni 1930

Jetty Philips en Aad Knappert

Henriette Anna van Riemsdijk-Philips (Jetty) (Eindhoven, 26 oktober 1906 - Waalre, 4 maart 2007) was de jongste dochter van Anton Philips en Anna Philips de Jongh. Zij trouwde in 1930 met Ir. Adriaan (Aad) Knappert (Menado, Ned.Indië 7 mei 1898 - Oegstgeest 29 april 1932), werktuigbouwkundig ingenieur bij Philips en een goede tennisspeler. In 1922 en 1923 was hij nationaal kampioen in het gemengd dubbel met Kea Bouman. Hij kwam om bij een auto-ongeluk in Oegstgeest. Aad liet een zoontje Ajef van 10 maanden na. Later is Ajef Knappert een actief golfer en hij werd vier keer Nederlands kampioen Golf.
Hierna trouwde Jetty Philips in 1934 met een vliegeniersheld: Jhr. Gijsbert Gerhard Sandberg. Ze verhuist naar Amerfoort. Een paar maanden na de geboorte van hun zoon overleed hij door een vliegtuigongeluk tijdens een demonstratievlucht van Fokker in Ankara op 5 september 1935. Gerhard Sandberg werd op 12 september 1935 met veel ceremonie begraven op de gemeentelijke begraafplaats Woensel, gemeente Eindhoven. De vlaggen op de Philips-fabrieken hingen halfstok.
Een paar jaar later, op de tennisclub ELTV, leerde Henk van Riemsdijk: Jetty Sandberg-Philips (1906-2007) kennen. In 1938 trouwt Henk van Riemsdijk (Jhr. Hendrik Abraham Cornelis van Riemsdijk) met haar en ze kregen samen nog drie dochters. Later wordt Henk van Riemsdijk bestuursvoorzitter van Philips. Jetty wordt 100 jaar, net als Frits. Tijdens haar leven heeft zij zich intensief ingezet voor het Nederlandse Rode Kruis, waarvan ze ook erelid was.

Parklaan 26 en 28 foto 1930 ©familie Briët

1934 – 1936

Annetje en Frans Otten-Philips

Frans Otten foto wikipedia periode 1925 -1930

Voorheen woonde de familie Otten op Parklaan 91, waar het huis “de Meidoorn” heette.
Zij namen de steen mee naar Parklaan 26…..

De tweede bewoner was Pieter Franciscus Sylvester (Frans) Otten (1895 - 1969) Hij is getrouwd Anna (Annetje) Philips (1899-1996). Otten was hiermee de schoonzoon van Anton Philips.
Ze wonen vanaf 1924 op Parklaan 91, in dat jaar ook ontworpen door architect J.W. Hanrath. Geboortehuis van hun zoontje Frans jr in 1934.
In 1924 trad hij in dienst van Philips' Gloeilampenfabriek NV en werd in 1927 onderdirecteur. Vanaf 1931 was hij acht jaar financieel en administratief directeur en in 1939 werd hij eindverantwoordelijke van Philips, wat hij 22 jaar zou blijven. In 1961 trad hij terug en nam Frits Philips zijn functie over. In 1971 werd Frits opgevolgd door Henk van Riemsdijk, de echtgenoot van de jongere zus van hem en Anna.
Door Otten kwam voetbal in hoger aanzien te staan binnen PSV en binnen Eindhoven. Het Ir. Ottenbad, zwembad in Eindhoven draagt zijn naam.

Parklaan 26 Eindhoven

Kleurpotloodtekening Parklaan 26 gemaakt door Mas Lubbers (destijds zelf woonachtig in Uiverlaan)

1937 – 1968

Dolf en Jo van Moorsel - van Moorsel
Wollen stoffenfabrikant
 Van 1937 tot 1986 woont de wollenstoffen fabrikant van D. van Moorsel in het pand. Zijn familie heeft diverse fabrieken in textiel gehad.

Interieur Parklaan 26 jaren veertig

Parklaan 26 Eindhoven 1940 - 1960

Foto: 50 jarige bruiloft in 1957. van links naar rechts
bovenste rij, Dolf (kleinzoon), Dolf jr , Willem, Lynn, Dolf (Beversen) en Els
onderste rij: Carla, Jo, Dolf sr, Jolanda.

Dolf en Jo van Moorsel

De familie Van Moorsel was vanaf het begin van de 19de eeuw actief in de textielnijverheid in Eindhoven. Amandus H. van Moorsel, apotheker en vele jaren burgemeester, richtte in 1815 een katoenen- en wollenstoffenfabriek op onder de naam: A. van Moorsel & Co.. Deze was gevestigd in Mariënhage. Na zijn dood, in 1822, werd deze voortgezet door zoon A.S. van Moorsel. In 1833 werd de fabriek overgenomen door Van Gennip. De fabriek had in 1852 95 arbeiders en 400 thuiswerkers in dienst. In 1866 werd de eerste stoommachine aangeschaft. In de 19e en 20e eeuw waren diverse familieleden van Moorsel zijn actief in de textiel, wol en flanellenstoffen industrie. De Wollenstoffenfabriek W. van Moorsel en Co. in Eindhoven sluit op 15 februari 1968 de poorten. Dit betekent ontslag voor ongeveer 150 man personeel. Met de vakbonden is een afvloeiingsregeling getroffen. Van Moorsel zal de lopende orders nog afwerken. De sluiting is een gevolg van de felle concurrentie op de binnen- en buitenlandse textielmarkt."

1968 – 1980

Knut Yran en zijn 2e vrouw Karin Holm
Hoofd van het Philips Concernbureau Vormgeving
Hij moderniseert Parklaan 26: alle houten lambriseringen weg.
Philips ontwerpen 1972

Het boek Frans van der Put : 40 jaar industriële vormgeving en Philips-designmanagement over vormgeving bij Philips is niet lovend over Knut Yran, hoofdstuk 6 begint met: Waarom de Raad van Bestuur Knut Yran tot hoofd van het Concernbureau Vormgeving benoemde is niet duidelijk. Zelf meende hij dat zijn fysiek krachtige uiterlijk een doorslaggevende rol had gespeeld. Als amateurbokser en -worstelaar, aldus Yran, leek hij meer op een bulldozer dan andere kandidaten die men wellicht had benaderd. Waarom Philips een bulldozer als afdelingshoofd nodig zou hebben gehad, blijft nochtans in het duister. Ervaring als industrieel ontwerper had hij niet. Wel genoot hij internationale bekendheid als grafisch ontwerper. "

Positief was men wel over:

Philips ontwerpen 1975

"Het was zonder twijfel een verdienste van Yran dat hij gedurende de veertien jaar dat hij bij Philips werkte het belang van een goede en consequente vormgeving voor het concern wist uit te dragen.
In de eerste jaren van zijn bewind werkte Yran aan een formalisering van het ontwerpproces. Hij ontwierp een procedure, de Design Track, waarin de verschillende fases in het gehele traject - van opdracht tot ontwerp - werden onderscheiden. 1 Rapportage over de voortgang van een project vond aan de hand van de positie in de Design Track plaats in de wekelijks gehouden vergaderingen van de Design Staff (Desta). De invoering van een Project Brief was een tweede instrument in zijn streven naar formalisering van het ontwerpproces. In dit document werden de doelstellingen van een project, de afspraken met de opdrachtgever en tal van andere gegevens vastgelegd."

Knut Yran (18 juni 1920 Oslo , overleden 17 juli 1998 in Mallorca )

Knut Otto Yran was een Noorse illustrator, ontwerper en auteur . Hij was een vooraanstaand beoefenaar van de Noorse reclame en boekkunst in de jaren vijftig en werkte 15 jaar als hoofdontwerper voor de elektronicafabrikant Philips.
Knut Yran was een tijdlang getrouwd met de ontwerpster Unn Søiland Dale (1926 - 2002). Ze kregen een dochter, ontwerper, zangeres en zakenvrouw Vigdis Yran Dale in 1956. Hij is later getrouwd met fotomodel Karin Holm (1933 - 2005) van 1963 tot haar dood in 1998. Hij adopteerde ook haar dochter Eva.

1980 – 1990

Rob en Annetien van Alphen de Veer-Paulen
en hun kinderen Marilies, Christine en Anne-Karien.
Hoofd-juridische zaken van Philips

Familie van Alphen de Veer-Paulen in de Parklaan 26

Mr. W.R. van Alphen de Veer

Mr. W.R. (Willem Robbert) van Alphen de Veer (1937-2003) werd in 1937 te Eindhoven geboren. In 1961 behaalde hij zijn meesterstitel aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn diensttijd keerde hij terug naar zijn geboortestad, alwaar hij bij Philips op de juridische afdeling kwam te werken. In 1983, werd hij hoofd-juridische zaken van Philips Nederland. Later werkzaam bij College van Beroep van de Stichting Reklame Code in Den Haag. Bron: Interview in Maandblad Arsaequi September 1993
Annetien van Alphen de Veer-Paulen was 11 jaar raadslid VVD in Eindhoven, periode: 1990-2002

1990 – 1992

Julien en Feikje van Rappard – van der Veen
met René, Olivier en Dominique
Brand in de tuin

Bewoner dr. J.H.A. ridder Van Rappard en familie.
Dr. Julien van Rappard (1951) is al zeer lang werkzaam als plastisch chirurg, een befaamde naam in zijn vak. Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij de opleiding plastische chirurgie in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen afronde.
In 1988 promoveerde Dr. Julien van Rappard aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
1990 werkzaam bij de Maatschap Plastische Chirurgie Zuidoost-Brabant. Vanaf 1994 betrokken bij Catharina Ziekenhuis, drie extra klinieken en twee ziekenhuizen.

Auto in de slip in de tuin van Parklaan 26


Later is er een brand in de tuin, door smeulende houtsnippers. Ontdekt door de achterburen, de famile van Rappard is met vakantie.
Commentaar van de omstanders: “Zie je wel, in het Villapark worden de tuinen door de brandweer gespoten…”

1993 – 2019

Jan en Margarete van Dissel-van Riemsdijk
met Jan-Willem, Sander en Frederike
foto © van Dissel-van Riemsdijk  1993
foto tuin Parklaan 26 in 1993

foto © van Dissel-van Riemsdijk, Afscheid van een mooie woonperiode in de Parklaan 26

2019 - heden

Karin Amelink en Dimitri de Vreeze,
Noud en Tijmen
Het huis is inmiddels 90 jaar oud

Sneeuw Parklaan 2019