Mobirise

Parklaan

Parklaan deel 1.
In dit eerste deel een verhaal over het ontstaan van de Parklaan en toelichting op de panden Parklaan 99 , 97, 95, 93, 91-89 en 87
Ook een overzicht van de oude en nieuwe huisnummers

develop own website

Ontstaan van de Parklaan

Landgoed Huize 'de Laak' op de voorgrond in aanbouw 1906 - 1907. Op de achtergrond wordt Villa Elsheim, gebouwd dat in 1907 voor fabrikant Brüning wordt opgeleverd. 

De Parklaan is in die tijd nog een zandpad, de "villaparkers" blijven hierover mopperen pas in 1924 wordt de gehele Parklaan verhard.

Mobirise

Ontstaan van het Villapark

Volgens de kadaster kaart van 1832 was het gebied dat nu villapark heet, weids en landelijk met langs de Dommel natte graslanden die door boeren als hooiland werden gebruikt. Verderop werden de weilanden afgewisseld door akkers en percelen hakhout. Dit alles werd doorsneden door een waterloop met de naam Laak of Lakerloop. De Laak vindt zijn oorsprong in Riel, op de grens van Stratum en Geldrop, vormde de natuurlijks grens tussen Stratum en Tongelre.


Rond 1874 kreeg de gemeente Eindhoven interesse voor het Tongelrese gebied, maar Tongelre hield Eindhoven op afstand. Toch bleef Eindhoven streven naar een verbindingsweg met Tongelre. Het dorp Tongelre torpedeerde dit plan met het argument dat de weg voor hen veel te duur uit zou vallen. Een nieuwe poging deed Eindhoven in 1894 om samen met Tongelre een weg aan te leggen vanaf de Dommel naar de provinciale weg (Tongelresestraat), maar tevergeefs. Het inventieve Eindhoven kocht echter al de grond voor de Verlengde of Dode Nieuwstraat, nu Dommelstraat.


Rond 1900 vestigde de Eindhovense lucifersfabrikant Mennen zich in de weilanden van Tongelre, waar nu het pand van Van Lanschot Bankiers staat. Anton Philips was de tweede die de landelijke rust van Tongelre opzocht. Hij bouwde er in 1907 huize De Laak. De derde bewoner van het Villapark in wording was sigarenkistjesfabrikant Bruning in villa Elsheim, het huidige verpleeghuis Dommelhoef. De steenfabrikant Glaudemans was de vierde industrieel die zich vestigde op de hoek Parklaan /Stationsstraat.


Rond 1907 werd duidelijk dat de ontwikkelingen anders gingen lopen dan Eindhoven en Tongelre hadden verwacht. Met de vestiging van dr. A.F. Philips en J.H.J. Bruning net over de Dommel, veranderde de financiële positie van Tongelre.


In 1907 werd door genoemde fabrikanten tezamen met de erven C.H.F. Mennen de Bouwgrondmaatschappij Stratum-Tongelre in het leven geroepen met tot doel grond aan te kopen, een wegenplan uit te zetten, bouwpercelen te verkopen en woningen te bouwen.Deze grondmaatschappij stelde Tongelre in 1909 voor de Parklaan over te nemen. Hiervoor hoefde Tongelre niets te betalen, maar diende als tegenprestatie de weg te verharden. Het gemeentebestuur van Tongelre ging hiermee akkoord en na de wegverharding begon de ontwikkeling van het villapark eerst goed.
Hoewel in 1922 de "Villaparkers" in het Eindhovens Dagblad klagende dat er geen riool en trottoir was in "schoon Villapark". Is er op 25 april 1924 een discussie over verharding van de Parklaan met asphalt (asfalt) deklaag " Zeer modern materiaal en pas drie jaar in Nederland beschikbaar is: "geruischlooze-stofvrije" bestrating en goedkoper dan bestrating.

Het waren fabrikanten en notabelen die zich als eersten vestigden in het villapark. Hun riante villa's werden veelal ontworpen door vermaarde architecten, maar ook de parkachtige tuinen werden vaak aangelegd door tuinarchitecten van naam. In opdracht van woningbouwvereniging R.K. Middenstand werden in 1920 de eerste woningen gebouwd, gevolgd door de bouw van Philips woningen voor stafpersoneel in de dertiger jaren. De huidige bebouwing kwam voornamelijk tot stand in de periode 1906-1935.

De huisnummering van de Parklaan is een "rommeltje", de eerste jaren hadden de villa's namen zoals; De Laak, Stroohuis of Villa Elsheim. Een tijdje is ook geweest villapark "nummer zoveel". Op het moment dat meer villa's bij kwamen zijn er in voorjaar 1922 huisnummers verstrekt. In 1930 [29-10-1930] heeft er totale een omnummering plaats gevonden omdat er veel nieuwe woningen waren bijgebouwd, echter wel met diverse "lege gaten" in de hernummering.

Maar in honderd jaar is de sfeer van de Parklaan langzaam veranderd. Lang verbood de gemeente het omzetten van woonbestemming in kantoorvestiging. Maar met gebruikmaking van sluiknamen van liefdadigheid zijn toch de eerste bedrijven zich in villa's gaan vestigen. 'De functiewijziging is huis na huis bevochten', zeggen oud-bewoners van de Parklaan. Nu rijgen zich de bekende namen van banken, adviseurs en makelaars aaneen. Sommige panden zijn zelf appartementen geworden, andere studentenhuizen. Maar gelukkig is het merendeel van de "kleinere" woningen nog gewoon bewoond waar de Parklaan voor bedoeld was.

Mobirise

Plattegrond Villapark Eindhoven omstreeks 1922. Parklaan heeft nog de "oude" vorm met rotonde en aansluiting met de Tongelreschestraat /Tongelresestraat

oneven huisnummers Parklaan Eindhoven

De huisnummers van de Parklaan zijn regelmatig aangepast. De eerste jaren hadden de villa's namen.
Tot 23-10-1920 was de aanduiding Villapark Noord- Zuidzijde of Villapark met een nummer in gebruik.
Vanaf 1920 tot 1930 kreeg ieder huis een huisnummer, hoewel die ook veranderde door nieuwbouw.
Na 29 oktober 1930 zijn alle bestaande panden in de Parklaan omgenummerd.
Toch zijn er door extra bebouwing weer a, b enz. nummers ontstaan.
In 2017-2018 komt zelfs de Parklaan 30 erbij.

Huidige huisnummer Parklaan oud  huisnr  bouwjaar eerste bewonerbeschreven in deel
9917 en 971907A.F. Philips-de Jongh1
97 (ingang was Nachtegaallaan 1) -1907J. Brüning1
95151916R.P.P.A.M. Mignot-Deurvorst1
93131916Mr. G.H. de Jongh-van Deventer1
9111c1924P F S (Frans) Otten 1
8911b1924Dr. van Anrooy1
8711a1924N. A. J. Voorhoeve 1
85111911Th.E.M. de Haes2
83-1928C.E.J. Haes  2
81 a c-(?) 1988Ch.E.J. de Haes-Brands2
8191915Rudolf Drucker-van Hasselt2
7971919F.J. Harterink-de Bruin2
7751919S. Wolf-Polak2
7531919H.M.H. Reufel-Grehs 2
7311919H. Filippo-Raske2
Parklaan 71 t/m 35  geen panden
33-1954-2
31-1954-2
29-1954-2
27-1954-2
25-1954-2
231 (1927)1924A.J. Zoetmulder2
Geen pand op 21    
19-1979-2
171 i1922Lorentz-lyceum2
151 H ?1922-2
131 F ?1922Mr. W. E. A. de Graaff2
111 E ?1930Ir. F. J. Philips2
111922J.B. Rodenburg2
Showing 6 entries

Even huisnummers Parklaan Eindhoven

Huidige huisnummer Parklaan oud nr. bouwjaareerste bewonerbeschreven in deel
66-1934A Hoppenbrouwers-Kievits3
64 a, b, c-1970Kantoorgebouw3
62301907J.H. Glaudemans-van Haaren3
60281911F. C. A. E. van Dissel-van Thiel3
60a-20??Kantoorgebouw3
58261911A C E P Bisdom - Ramondt3
56a-1934P. Hegener3
56241916(F. J.) C van Dijck-Huismans3
54221916J. Elias3
54a- kantoorgebouw3
52201920J.L. Wijers - Mennen 3
50181920C. J. de Haes 3
48161919J.L.M. Raupp-Meeuwissen4
46141914J. R. Bouten4
44121914P. G. Cath 4
42a-1926A. Mohr-Redelé4
42101908C.L.J. Schröder-van Gardinge4
4081919Jhr. W. Six.4
3861919Mr. H. F. van Walsem /? G. Holst-Dittlof Tjassens4
3641908G. Damman  / ? J.J. Klaassen-Herman4
3421916A.C.J.M. Schellens-van Wijks4
34 a21916Kantoorgebouw4
34 b-1950Kantoorgebouw4
32-1939W.N.J. Baekers4
30-2016/2018-4
28-1929 Jr. E. Hijmans4
26-1929Ir. Adriaan Knappert-Philips4
24 a-1930W. J. Waterman4
24-1930A. M. H. Thomann4
22 a-1930J. Boon 4
22 /22 -01929/Mr. Victor. G. G. M. Dubois  / J de Heas4
20-19544
18-1954-4
16-1954-4
14-1963Bonts-de Lint4
12-1992kantoorgebouw4
    

Parklaan 99

Villa De Laak is door architect J.W. Hanrath gebouwd in opdracht van Anton Philips.

Mobirise

Villa De Laak is door architect J.W. Hanrath gebouwd, 1905 - 1907 in opdracht van A.F. Philips. Deze fabrikantenvilla is gesitueerd op de hoek van de Parklaan en de Nachtegaallaan. De bijbehorende dienstgebouwen liggen aan de Nachtegaallaan. Ze zijn in dezelfde "Um 1800 stijl" maar soberder uitgevoerd.

Mobirise

Villa De Laak

De Laak is de eerste en daarna een van de vele fabrikantenvilla's die na 1906 in het Villapark van Eindhoven verschijnen. De Villa is tussen 1905 en 1907 gebouwd in opdracht van Dr. (Anton) A.F. Philips naar een ontwerp van architect J.W. Hanrath. In 1907 is Anton met zijn vrouw en zijn drie kinderen hier gaan wonen.
Zijn vrouw Philips-De Jongh is de laatste Philips die het pand woonde. Ze overleed in maart 1970 op 92-jarige leeftijd, Anton Philips is 7 oktober 1951 overleden.

De villa is in de "um 1800 stijl" gebouwd en omvat ook een koetshuis, orangerie, koetsierswoning, tuinmanswoning, huisknecht-chauffeurswoning
De villa werd ook gebruikt als verblijf voor hoge gasten van Philips, Koninklijke gasten, en voor hoge buitenlandse bezoekers aan de gemeente Eindhoven.
Tijdens het bombardement van 19 september 1944 is Huize de Laak zwaar beschadigd
In 1980 is het complex gerenoveerd en in 2014 is de gehele buitenkant opgeknapt. Bij deze laatste renovatie is het voegwerk compleet vernieuwd. Hiernaast zijn de dakgoten, het zink- en loodwerk, al het buitenhoutwerk zoals kozijnen en lijsten aangepakt. Ook het leistenendak is vernieuwd. Tot de renovatieklus behoort verder het opknappen van het koetshuis en de orchideeënkas. De tuinen rond Villa De Laak blijven bij deze opknapbeurt ongemoeid.

Mobirise

Parklaan

Villa De Laak, het koetshuis en de koetsierswoning zijn rijksmonument.
Een rijksmonument in Nederland is een gebouw of object dat van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor wetenschap of de historische waarde.
De Laak ligt op een groot terrein tussen Parklaan, Nachtegaallaan en de rivier de Dommel.
Landgoed Huize 'de Laak' wordt momenteel gebruikt voor o.a speciale tuin- en park-rondleidingen door de VVV en het geven van klassieke recitals en ontvangsten. Ook vinden er vergaderingen en diners plaats voor de Raad van Bestuur Philips en daaraan gerelateerde instanties. Uit cultuurhistorisch oogpunt is het van zeer groot belang dat dit stukje Philips historie behouden blijft. Uiteindelijk heeft dit begrip geresulteerd dat: medio 2012 de Raad van Bestuur besloten heeft het landgoed samen met het Philipsmuseum en het Evoluon op te nemen in de Philips Heritage group met als uiteindelijk doel het als Philips cultuur kunsthistorisch erfgoed te kunnen behouden voor de Eindhovense gemeenschap en waarbij de gemeenschap op gepaste wijze en op speciaal verzoek soms een inkijkje wordt gegund in het leven en werken van de ‘Grootindustrieel’ en icoon Anton Philips.

Mobirise

J.W. Hanrath & L. Springer

Aan de straatkant is het pad voorzien van vierkante bakstenen pijlers met natuursteen bekroning, hierop is de naam van het pand uitgehakt "De" en op de andere pijler "Laak". Tussen de pijlers is een smeedijzeren hek geplaatst waarachter zich een bruggetje bevindt over het water dat de tuin omgeeft. De tuin (oorspronkelijk ontwerp van L. Springer) heeft aan de straatzijde gazons, aan de achterzijde zijn diverse bomen en struiken zichtbaar. Haaks op het huis is tegen de linkergevel een kleine rechthoekige glazen kas, onder mansardedak met één bakstenen zijde, geplaatst.
Het pand staat en hangt vol met een uitgebreide maar strikt privé gehouden collectie peperdure kunst en antiek, met als toppers een paar grote doeken van Van Ruijsdael., ondank dat veel van de privé collectie is verkocht.
De erven Philips hebben in 2007 Anton's omvangrijke kunstcollectie bij Christie's te koop aangeboden, die heeft zo'n 3 miljoen euro opbracht.
In 2014 is er een inbraak in de villa geweest en er zijn diverse kunstobjecten gestolen, ondanks de camerabeveiliging, met een waarde van 2 miljoen euro, o.a. een werk van een leerling van Rembrandt met de Rembrandt 's zoon Titus. In 2015 is een Eindhovenaar voor heling veroordeeld maar de gestolen goederen zijn nog steeds niet terug gevonden.

Meer informatie:
http://rijksmonumenten.nl/monument/518761/de-laak/eindhoven/

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Laak_(villa)

Mobirise

Ingang De Laak aan de Parklaan met een groene PTT-brievenbus.
Sinds 6-10-1972 eiste PTT / Postnl dat een buitenbrievenbuis verplicht is, indien de voordeur verder dan tien meter van de straat is. Riant wonen had in de "postjaren" ook zo zijn nadelen.

Mobirise

Villa Elsheim

De villa na het bombardement op 19 september 1944. Na de bevrijding van Eindhoven raken de villa en het ziekenhuis zwaar beschadigd door rondvliegende Duitse bommen en granaten. Op 21 februari 1945 vielen er  Engelse bommen in het bevrijde Eindhoven: aantal in Stratum, gevolg zes doden en zes in de omgeving Parklaan 77-79 en hier vielen er vier doden.

Mobirise

Huize De Laak

Tijdens het bombardement van 19 september 1944 is Huize de Laak zwaar beschadigd.
Op 21 februari 1945 toen die "verdwaalde" (Engelse ?) bommen viel in de nabijheid van Diaconessenhuis en Parklaan 99, kwamen bij deze inslag vier personen om. Ook de 21-jarige dochter van dr. Raupp was een van de slachtoffers. Opvallend dat het Eindhovensdagblad van 21, 22 en 23 febr. 1945 niets schrijft over deze inslagen. De brugleuning van de Laak toont nog sporen van deze bom.

Parklaan 97

Villa Elsheim, gebouwd in 1907 door architect Salm voor J. Brüning sigarenkistenfabrikant - Houtindustrie Picus 
Het adres van deze villa was Nachtegaallaan 1. In 1935 is de ingang aan de Parklaan 97 komen liggen.

Mobirise
Mobirise

Parklaan 97 / Nachtegaallaan 1

De Amsterdamse architect A. Salm tekende Villa Elsheim, tegenwoordig Huize Dommelhoef naar voorbeeld van een Duits landhuis. De parkachtige tuin werd ontworpen door tuinarchitect Sanders uit Haarlem.
Architect A. Salm bouwde in 1906 - 1907 Villa Elsheim. Dit pand vormde samen met De Laak van de Philips de een van de eerste bewoning van de Parklaan.
Het inwendige is in modern genre afgewerkt. Vestibule en hal in marmer met teakhouten betimmeringen. De eetzaal in gebeitst eiken met intarsia's, waarnaast de serre met rietvlechtwerk en dito meubelen. De woonkamer in notenhout, de Kamer van den eigenaar wederom in teakhout, de salon ivoorwit geschilderd met satijnen behangsels in goud toon, palisander meubelen met bronzen versieringen, enz. De eerste- of slaapkamer-étage is over het geheel iets eenvoudiger uitgevoerd.

Haar naam dankt de villa aan Else von der Nahmer, dochter van de Eindhovense textiel fabrikant H. von der Nahmer, met wie Jean Bruning in 1893 in het huwelijk trad. J. Brüning gaf de villa de naam van zijn echtgenote "Elsheim".
Villa Elsheim is gebouwd in opdracht van fabrikant J. Brüning, oprichter van de NV Houtindustrie Picus, die het pand bewoonde tot zijn dood in 1934. Daarna werd hier in 1935 het Diaconessen- ziekenhuis gevestigd.

Mobirise

Jean Brüning foto ca. 1915

Johann Heinrich Jacob Brüning, houtfabrikant. Oprichter en eerste direkteur van de N.V.Picus - houtfabrieken.
De familie Bruning was afkomstig uit het Duitse Langendiebach, waar het reeds een sigarenkisten fabriek bezat. Voor hun zoon August stichtten zij medio 1880 een sigarenkisten fabriek in Eindhoven. Aanvankelijk trachtte Jean Bruning zijn geluk te beproeven in Amerika maar keerde van daaruit naar Eindhoven om in 1882 de leiding van zijn broer over te nemen. 
Tussen 1910 en 1913 breidde hij deze zaak uit met een "groote fabriek" van triplexplaten. Triplex was een totaal nieuw product en werd wereldwijd verkocht.
In 1911 volgde de N.V. Houtindustrie Picus de oude firma op. In normale tijden gaf dit bedrijf aan 700 arbeiders werk.  Hij was vanaf de stichting directeur, later president-directeur van het bedrijf tot zijn dood op 13 augustus 1934 te Eindhoven.

Zijn zoon J.R.H. Bruning volgde hem als directeur in 1915 op.
Hij werd in 1933 onderscheiden met het officierskruis der Oranje Nassau orde.

Mobirise

Parklaan met trambaan richting Nachtegaallaan

De villa in een eclectische stijl, heeft gepleisterde gevels onder een samengesteld schilddak met geglazuurde Romaanse pannen. De gevel aan de straatkant is gericht op de hoek van de Parklaan en de Nachtegaallaan. In het midden boven trappen en bordes komt een deel naar voren dat boven elkaar een erker, een balkon en een inpandig balkon bevat. De tweede verdieping ligt iets terug achter een borstwering. Het dak boven het middendeel lijkt hierdoor met een flinke overstek nog sterker naar voren te komen. De achtergevel heeft een terug liggend middendeel met een erker boven de ingang. Bloemmotieven zijn veelvuldig toegepast als decoratie. Gedetailleerd houtwerk, beschilderd cassette-plafond en glas in lood zijn in de hal met trappenhuis gaaf bewaard gebleven.
Brüning overleed in 1934; in januari 1935 gaat de villa over in eigendom van het Diaconessenhuis; het duurt echter nog tot januari 1940 voordat er, met nieuwbouw, het nieuwe Diaconessenziekenhuis kan worden geopend. In 1953 en 1956 wordt het verder uitgebreid. Eind 1966 kon worden verhuisd naar het nieuwe Diaconessenziekenhuis aan de rondweg, nu Maxima. Sinds 1967 is het oude Elsheim verpleeghuis Dommelhoef, later ook weer met een nieuwe vleugel flink vergroot.

Mobirise

Natuurlijk is de villa voorzien in 1907 van alle moderne gemakken als : centrale verwarming (heet water), elektrische verlichting met eigen bedrijf, koud en warmwaterverzorging, telefonen, stofzuigapparaat met leidingen voor alle vertrekken, gedreven door een elektromotor, enz. Op het terrein, in verband met den tuinaanleg, zijn nog verschillende gebouwen, oranjerie, broeikassen, auto-garage voor de 2 auto's met woning en verblijf voor den chauffeur, tuinman en bedienden.
Bron Bouwkundig Weekblad 2-1-1909

Eetkamer Villa Elsheim 1907

Werkkamer Villa Elsheim 1907

Mobirise

Eindhoven Diaconessenhuis 

In 1935 verhuist de Vereniging voor protestants-christelijke  Ziekenverpleging Eindhoven, voorheen gevestigd op Parklaan 81, zich in de Villa Elsheim en bracht er het zusterhuis onder. Eind 1939 kwam achter de villa een nieuw ziekenhuis tot stand dat op 13 januari 1940 geopend werd. Een deel van het ziekenhuis werd tijdens de tweede wereldoorlog gevorderd door de Duitse bezetter en werd Feldlazarett of wel een Veldhospitaal.
Een geheel nieuw ziekenhuis Diaconessenhuis opende in 1953 hier haar poorten en kwam er in 1956 een uitbreiding tot stand. Na de verhuizing in 1966 naar een volledig nieuw ziekenhuis aan de ds. Theodor Fliednerstraat, het huidige Máxima Medisch Centrum. Het complex aan de Parklaan werd een verpleegtehuis met revalidatie inrichting en kreeg het de naam 'Dommelhoef'.
Rond 1900 was er een boerderij in dit gebied met de naam Dommelhoef. Je ziet de villa's op de Parklaan en achter het spoor de lege vlakte van Woensel.

Parklaan 95 

Villa Gran Ville is gebouwd 1916 in opdracht van de tabaksfabrikant Remi P.P.A.M. Mignot door architect J.Th.J. Cuypers

Mobirise

Villa Gran Ville is gebouwd 1916 in opdracht van de tabaksfabrikant Remi P.P.A.M. Mignot  door architect J.Th.J. Cuypers

Mobirise

familie Mignot

De familie Mignot stamde oorspronkelijk uit Midden-Frankrijk, maar moest als gevolg van de Franse Revolutie vluchten en kwam terecht in het plaatsje Granville (een stad en kanton in het departement Manche, Normandië); vandaar de naam van de villa.
Vervolgens emigreerde de familie naar Charleston in Zuid-Carolina (Verenigde Staten).
De gefortuneerde Adolf Jan Mignot vestigde zich in 1851 in Eindhoven, en zijn familie volgde in 1857.
In 1858 stichtte hij een vennootschap met zijn zwager A A M de Block, hetgeen resulteerde in de stichting van een sigarenfabriek Mignot & De Block. In 1911 introduceerde de firma onder de naam Cresent Cie de sigarettenindustrie.
Tot 2004 is dit huis nog door hoogbejaarde nazaten van Mignot bewoond. Hierna is het tijdelijk verhuurd en in 2012 verbouwd tot een kantoorvilla.

Mobirise

Remi Pierre Paul Antoine Marie Mignot

Een van de vooraanstaande industriëlen van Eindhoven is op 74 jaar, op 20 januari 1953, is te zijnen huize aan de Parklaan te Eindhoven overleden.
De heer R. P. P. A. M. Mignot, in leven directeur van de N.V. Verenigde Tabaksindustrieën Mignot & De Block. De heer Mignot, was een van de meest vooraanstaande industriëlen van Eindhoven, die ook een belangrijke plaats innam in het maatschappelijk Eindhovens leven. Hij werd op 9 mei 1878 in Eindhoven geboren. Op 2 januari 1900 trad hij in functie bij de in 1858 opgerichte firma Mignot & De Block. De heer Mignot was o.a. benoemt als Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Zijn Echtgenoot van mevrouw
Lidwina Nathalia Helena Maria Mignot-Deurvorst is op 15 juni 1956 overleden op 75-jarige leeftijd.

Mobirise

Parlaan 95 

Villa Granville is een rijksmonument. In de architectuur zijn elementen van de chaletstijl verwerkt. De voorgevel heeft links en rechts naar voren komende topgevels die voorzien zijn van windveren. In de linkergevel zit een inpandig balkon. De ingang is geplaatst in een gebogen omlijsting die uitgevoerd is in metselwerk dat verticaal wordt afgebogen.
Het interieur met hal, trappartij en kamer en suite verkeert vrijwel nog in oorspronkelijke staat, zoals te zien is aan de lambriseringen, vloeren en plafonds. Achter het huis bevindt zich een betegeld terras met een trap naar de tuin. In de tuin staan nog bomen uit de tijd van de bouw.

Meer info over Mignot:
www.mignot-en-de-block.nl

Mobirise

Renovatie 2012

In 2014 heeft een grootschalige renovatie plaats gevonden Parklaan 95 te Eindhoven. Het monumentaal pand is omgebouwd tot hoogstaande kantoorvilla. De oorspronkelijke monumentale uitstraling werd deels in ere hersteld en op sommige plaatsen zelfs geheel teruggebracht. Bovendien werd het pand daar waar mogelijk verbeterd om een werkomgeving te creëren die aan de eisen van deze tijd kan voldoen. Ook bij de nieuwe invulling van de tuin is zorgvuldig te werk gegaan om de historische kwaliteit te behouden.
Opdrachtgever: Granville Monumenten BV
Architect: De Bever Arch./Wim Kitselar Arch.
Uitvoering: Aannemingsbedrijf Productiestroom BV.

Mobirise

ABN AMRO MeesPierson Eindhoven

ABN-Amro MeesPierson heeft sinds oktober 2012 een exclusieve dienstverlening gestart voor vermogende klanten. Wie  een (belegbaar) vermogen van minimaal een miljoen euro heeft  is welkom aan de Eindhovense Parklaan, in de monumentale patriciërsvilla van Mignot
Volgens de website is, in 2018, een vrij besteedbaar vermogen van € 500.000,- of meer... al voldoende om binnen te komen. 

Mobirise

12 luxe woningen in de tuin afgewezen

Een plan om in de tuin van Parklaan 95 twaalf luxe woningen te bouwen, is afgekeurd door de gemeente na druk van de omwonenden.
De Monumentencommissie van de gemeente Eindhoven, vindt de villa en de tuin als 'ensemble' te waardevol. Vanaf de bouw tot enkele jaren geleden werd het pand bewoond door de familie. Maar de familie woonde al jaren eigenlijk in Genève. De familie heeft wel in 2004 toestemming gevraagd – en gekregen – om het tijdelijk te bestemmen als kantoor. Sindsdien wordt het pand verhuurd [en in 2011/2012 verkocht.] Bron Eindhovens Dagblad 11 mei 2008

Glow Eindhoven 2014 - Parklaan 59 
Les Orpailleurs de Lumière gaven tijdens GLOW 2012 hun visitekaartje af met een indrukwekkende projectie op de Catharinakerk, Sleepless night in full light. Voor deze 2014 editie halen ze opnieuw "alles" uit de kast. Twee villa’s: Villa Wijers Parklaan 52 en Parklaan 95 deze  statige villa's  dienen als decor voor Parklaan Flashback.

De geschiedenis van Eindhoven en haar bewoners in het begin van de twintigste eeuw komt voorbij in een acht minuten durende projectie op Villa Granville (nu: ABN Amro) en Villa Wijers (nu: Van Lanschot) en hun aangrenzende tuinen. De panden liggen tegenover elkaar, ertussen is een soort plein gecreëerd waar het publiek simultaan de show kan bekijken. De 3D-lichteffecten zullen van het ene naar het andere pand bewegen zoals een tennisbal tijdens een wedstrijd. We zien verwijzingen naar het leven van de industriëlen uit de tabaks- en luciferindustrie die in de Parklaan de chique huizen bewoonden. Maar ook demonstrerende fabrieksarbeiders komen voorbij. Het geheel begeleid door de nodige geluidseffecten en passende muziek, van ragtime, piano, up-tempo tot wals. Parklaan Flashback is een adembenemend schouwspel.
Mobirise
Mobirise

Tuinhuisje / oranjerie / prieel

De tuin is ontworpen door J.T.B. Juchem, een tuinarchitect uit Woensel.

De tuin is ontworpen als een 'gemengde tuin', waarbij de typologie van de 'natuurlijke' landschapstuin werd gecombineerd met een geometrische aanleg nabij het huis (om zo een geleidelijke overgang van bebouwing naar groen te creëren) hoewel een aantal wijzigingen heeft plaatsgevonden. De is tuin in haar tegenwoordige uitstraling vrijwel identiek aan de oorspronkelijke situatie. De garage uit 1919 en de oranjerie uit de jaren twintig sluiten wat betreft typologie en locatie zeer goed aan bij het oorspronkelijke ontwerp.
Foto: Frans van Beers

Mobirise

Zijkant Parklaan 95

Waardering en ontwikkeling
De tuin van Granville wordt zowel op gemeentelijk (bestemmingsplan), provinciaal (Cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant) en landelijk niveau (beschermd stadsgezicht Villapark Tongelre) aangemerkt als hoogwaardig groen. Uit deze bescherming blijkt de waardering voor de Nederlandse tuinarchitectuur uit de periode 1850-1940. In de directe nabijheid van Granville is een aantal tuinen bebouwd en geasfalteerd, waardoor de intrinsieke waarden van het vroeg twintigste eeuwse ontwerp te weinig zijn erkend.
Foto: Frans van Beers

Mobirise

Garage in de tuin uit 1919

Bij een eventuele ontwikkeling van de tuin van Parklaan 95 is het van belang deze waarden wel te respecteren en te gebruiken als uitgangspunt. De voormalige tennisbaan, aangelegd in 1970/1972 is nu een parkeerplaats. De moestuin is volgens mij niet meer aanwezig. De gemengde tuin is aan het oog onttrokken, door de locatie van begroeiing en de plaatsing van een muur.
Foto: Frans van Beers

Parklaan 95 De gemengde tuin 
In de achttiende eeuw (1750-1800) ontwikkelde zich in Engeland de landschapsstijl. Deze typisch romantische kunstuiting heeft als belangrijkste kenmerken: afwisseling, geheimzinnigheid, verrassingseffecten, spanning, schilderachtigheid en continuïteit. De tuinen worden opgebouwd als een opeenvolging van taferelen, die zich voor het oog van de bezoeker ontvouwen. Ook in Nederland kwam deze landschapsstijl in zwang. 

De doorontwikkeling van de landschapstuin hangt samen met een aantal factoren. Naast de opmars van de natuurwetenschappen en de daarmee samenhangende introductie van exotische gewassen, speelt de industrialisatie een belangrijke rol. De industriële revolutie heeft tot indirect gevolg de opkomst van kleinere tuinen (stads- en villatuinen) en van het stedelijk groen. Door de snelle groei van 'suburbs', steeg daarmee het aantal kleine privé-tuinen. Een gevolg van het kleinere oppervlak was dat bepaalde principes uit de landschappelijke stijl niet meer verwezenlijkt konden worden. Zo was het vrijwel niet mogelijk de illusie dat een tuin als het ware onbegrensd in het omringende landschap overloopt, te handhaven. Andere aspecten kregen door de beperkte omvang noodzakelijkerwijs meer aandacht omdat deze een plaats op een beperkt terrein moesten krijgen (bijvoorbeeld een moestuin of boomgaard). 

Aangezien bij een kleine tuin de invloed van het huis op het landschap groter wordt, ging ook de symmetrie een belangrijke rol spelen. Geometrische elementen als architectonische ondersteuning van het gebouw, deden weer hun intrede in de tuinkunst (evenals in renaissance tuinen en Franse Lodewijk XIV tuinen). Veelal werden bloementuinen (met exotische bloemen) gebruikt in de geometrische elementen. 

Ook de tuin bij het door Joseph Cuypers ontworpen Huize Granville is aangelegd volgens de principes van de gemengde tuin. De algehele opzet van de tuin is behouden gebleven en met uitzondering van een aantal (relatief) kleine wijzigingen is er weinig veranderd. De nog aanwezige 'landschappelijke' elementen zijn herkenbaar in het meanderende padennet, de (in grootte en vorm) onregelmatige grasvelden en perkjes, de locatie van solitaire bomen en clusters begroeiing en de lichte glooiing. De nog aanwezige geometrische kenmerken zijn de tennisbaan (plattegrond en concept dateren uit 1916, de baan is echter pas in de tweede helft van de twintigste eeuw aangelegd) en de moestuin, visueel afgescheiden van de rest van de tuin door een bakstenen muur. Oorspronkelijk lag in de directe nabijheid van het huis een aantal geometrische bloemperken. 

De bebouwing in de tuin dateert deels uit 1916  het prieel bij de tennisbaan [= nu parkeerterrein). De overige gebouwen zijn van latere datum, maar sluiten wat betreft typologie en locatie aan bij het oorspronkelijke ontwerp en de typologie van de gemengde tuin. De garage is gebouwd in 1919, de oranjerie en het berghokje in de moestuin in de jaren twintig. 
Mobirise

Rechts zie je Parklaan 95 met Gran Ville van tabaksfabrikant R. Mignot uit 1916.
In het midden de H. Antonius van Paduakerk, gebouwd in 1918, afgebroken in 1991. 
Links Parklaan 93 met Villa De Meerle, gebouwd voor sigarenfabrikant G. de Jongh in 1917.
Parklaan is nog steeds een zandweg

Parklaan 93

Een ontwerp van de Hilversumse architect J.W.Hanrath.
Villa De Meerle is gebouwd door een zwager van Anton Philips, de uit Rotterdam afkomstige Gerrit Henri de Jongh. 

Mobirise

Villa 'De Meerle' Parklaan 93

Villa De Meerle aan de Parklaan 93 werd in 1916 in Tongelre gebouwd. In 1920 werden de randgemeenten bij Eindhoven gevoegd - waar Tongelre overigens als enige bezwaar tegen maakte - en kwam de Parklaan in Eindhoven te liggen. De Meerle was een ontwerp van de Hilversumse architect J.W.Hanrath. Deze had eveneens de villa De Laak in 1906-07 voor Anton Philips gebouwd. De opdracht om De Meerle te bouwen werd gegeven door een zwager van Anton Philips, de uit Rotterdam afkomstige Gerrit Henri de Jongh. De Jongh was mede-firmant geworden van de Gestelse sigarenfabriek van G.J. Aalfs. De familie De Jongh-van Deventer vestigde zich aan de Parklaan waar het gezin zich van twee tot vijf zonen uitbreidde. De heer en mevrouw De Jongh verhuisden in 1951 naar Wassenaar. Het Academisch Genootschap betrok de villa in 1953; in 1965 werd het gekocht. De vereniging heeft de villanaam "de Meerle" voortgezet in de naam van de grote zaal en haar genoemd "De Meerlezaal".  

Boeken:
Academisch Genootschap 1945-2010 ongekend veelzijdig : de periode 1995-2010
Auteur Red.: Liesbeth Schreuder, Ben Bolomey en Fred van Keulen
Uitgave s.n. : Eindhoven, 2010
Pagina's 82

Academisch Genootschap Eindhoven, 1945-1995
Uitgever: Lecturis - Eindhoven, 1995.
Hardcover boek met stofomslag, geïll., 119 pagina's.

Mobirise

Parklaan 93

Het pand met hoog schilddak heeft aan de Parklaan 93 een erker. Alle raampartijen hebben kleine roedeverdeling en dragen luiken. Helaas wordt de villa ontsierd door ongelukkige uitbreidingen aan de achterzijde van de villa. Ook de industriële schoorsteen ontsiert het pand. De voortuin is verpest door de parkeerplaatsen en de tuin achter de villa is geheel opgeofferd aan parkeergelegenheid en heeft zelfs via de Fazantlaan een eigen toegang.

Voor het ontstaan van het AG moeten we terug naar februari 1945, als Nederland ten zuiden van de grote rivieren is bevrijd. De donkere oorlogsjaren zijn voorbij, maar veel ligt in puin en er is gebrek aan alles. In Eindhoven, waar Philips voorzichtig overeind krabbelt, is op cultureel en wetenschappelijk gebied vrijwel niets te beleven. Jonge ingenieurs van het Philips Natuurkundig Laboratorium, afgesneden van hun familie in het westen, besluiten samen met anderen een vereniging op te richten om elkaar buiten het werk te ontmoeten en te vermaken met toneel, muziek en lezingen.
Vanaf medio jaren 1960 kunnen ook niet-academici lid worden. 
Meer over https://www.ag-eindhoven.nl/hetagParklaan 91 - 89

Door J.W. Hanrath voor N.V. Philips in 1924 gebouwde tweekapper.

Mobirise
Mobirise

Parklaan 89, Eindhoven Architect J.W. Hanrath

Dr. van Anrooy, bedrijfsarts bij Philips was de eerste bewoner van dit door J.W. Hanrath voor N.V. Philips in 1924 gebouwde tweekapper.
Dr. van Anrooy  later erelid van PSV, was na de oorlog de initiatiefnemer tot oprichting van de Oorlogsgravenstichting; zijn echtgenote H.G. van Anrooy-de Kempenaer was actief voor de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen.
Parklaan 89 is als een verblijfsobject in gebruik en heeft een woonfunctie met een oppervlakte van 359m2. De oppervlakte van de tuin is 131m2.
Later woonde er Dr L J Bosch.

Mobirise

Parklaan 91, Eindhoven Architect J.W. Hanrath

De eerste bewoner was Pieter Franciscus Sylvester (Frans) Otten (1895 - 1969)
In 1924 trad hij in dienst van Philips' Gloeilampenfabriek NV en werd in 1927 onderdirecteur. Vanaf 1931 was hij acht jaar financieel en administratief directeur en in 1939 werd hij eindverantwoordelijke van Philips, wat hij 22 jaar zou blijven. In 1961 trad hij terug en nam Frits Philips zijn functie over. Otten was de schoonzoon van Anton Philips,
Anton's dochter: Anna Philips (1899-1996), trouwt in 1925 met Frans Otten.
Door Otten kwam voetbal in hoger aanzien te staan binnen PSV en binnen Eindhoven.
Het Ir. Ottenbad, zwembad in Eindhoven draagt zijn naam.

Parklaan 87

 voor N.V. Philips in 1924 gebouwde twee-onder-een-kapwoning door J.W. Hanrath
De rechtervoordeur is ingedeeld bij de Parklaan 87 en de linkervoordeur bij Reigerlaan 2.

Mobirise

Reigerlaan 2


Op de hoek Parklaan 87 / Reigerlaan 2 staan weer twee Hanrath's woningen uit 1925, die ver naar achteren zijn uitgebouwd. De ene voordeur is ingedeeld bij de Parklaan 89 en de andere voordeur bij Reigerlaan 2. De voordeuren bevinden zich onder een sterk aflopend mansarde dak. Aan weerszijden van de voordeuren zien we erkers. De ramen van deze panden hebben kleine roedeverdeling en zijn op de benedenverdieping voorzien van luiken.
Ieder pand heeft ongeveer een oppervlakte van 194m² en een perceeloppervlakte van 548m². Ieder huis heeft zeven kamers (5 slaapkamers). De laatst bekende vraagprijs uit 2013 betreft € 695.000,- k.k
De eerste bewoner van Reigerstraat 2 was de scheikundige dr. Dirk Lely Jr. (1889 - 1955) Hij was al in 1914 bij Philips komen werken; hij had als eerste het element Zirconium in zuivere vorm geproduceerd.
foto: 1989 www.bhic.nl

Parklaan 87 

De eerste bewoner Parklaan 87 was ingenieur N. A. J. Voorhoeve werkte in 1920 (of eerder) bij Philips Natuurkundig Laboratorium. Hij was in de oorlog actief als bankier van het verzet; hij overleed in 1965, na 17 jaar hoofd van de Philips' Normalisatieafdeling te zijn geweest.

In Parklaan 87 is gevestigd, sinds 1994, de Consulaat van de Republiek Litouwen. De heer Herman Kasper Adriaan de Lange is Honorair Consul.
De panden Parklaan 87 en Reigerlaan 2 lijken veel op Havikaan 1-3 Hoewel deze woningen veel groter zijn.


Parklaan

Overzicht wanneer woningen gebouwd zijn in de Parklaan
huidige nummering

eind 1899

Parklaan 

Rond 1900 vestigde de Eindhovense lucifersfabrikant Mennen zich in de weilanden van Tongelre en bouwde daarop zijn buitenverblijf nu Parklaan 52. 

 1907                           

Parklaan 99, 97 en 62

Vanaf 1907 kreeg de Parklaan meer bebouwing. Als eerste vaste bewoner vestigde de gloeilampenfabrikant Anton Philips zich in de door hem gebouwde villa De Laak (Parklaan 99) en ook J. Brüning, de oprichter van de sigarenkistjesfabriek Picus. Hij liet villa Elsheim bouwen Parklaan 97. De steenfabrikant Glaudemans bouwde zijn villa aan de Parklaan 62

1908

Parklaan 36

G. Damman
procuratiehouder bouwt Parklaan 36 

1911

Parklaan 58, 60 en 85

In 1911 worden weer twee villa’s aan de Parklaan opgeleverd, nummer 58-60 en nummer 85. Parklaan 58-60 werd gebouwd. Op 60 door de linnenfabrikanten Van Dissel en op 58 A. Bisdom (Van den Briel & Verster) Parklaan 85 is gebouwd door  E. J. de Haes en Th. E. M. de Haes

Op Parklaan 85 bouwde sigarenfabrikant Meerstadt zijn woning. Nu bevindt onder andere makelaarskantoor Van Stekelenburg Rooijakkers B.V. zich in het pand.

1916

Parklaan 95, 56, 54, 34

Parklaan 95: Villa Gran Ville is  in opdracht van de tabaksfabrikant Remi P.P.A.M. Mignot
parklaan 56 "Het Stroohuis", gebouwd voor kistenfabrikant F.J. van Dijck en werd bewoond door de familie van zeepfabrikant Redelé.
Parklaan 54 "De Gooren", een enorme villa op dito perceel, door architect Hanrath voor Elias in 1916 gebouwd
Parklaan 34 villa de Driehoek voor de textielfabrikant A. C. J. M. Schellens
 

1917

Parklaan 93

De villa die tegenwoordig onderdak biedt aan het Academisch Genootschap op nummer 93 werd in 1917 opgetrokken door sigarenfabrikant De Jongh. De Jongh was een broer van de echtgenote van Anton Philips.

1920

Parklaan 50


Bijzonder mooi is dit blok van twee villa's die dateren uit het begin van de twintigste eeuw.
Hoek Parklaan / Merellaan

1922

Parklaan 52 en Parklaan 1 

Het buitenverblijf van C. Mennen uit 1899 is afgebroken en hiervoor kwam het monumentale pand dat in 1922 gebouwd werd door lucifersfabrikant J.L. Wijers - Mennen (luciferfabriek) In dit pand aan de Parklaan 52 zetelt nu Van Lanschot Bankiers.

Het enige huis dat in de Parklaan is afgebroken. Het huis is in 1973/1974 afgebroken in verband met bouwwerkzaamheden ten behoeve van de herstructurering van de rondweg en de bouw van de spoorwegtunnel.

1924

Parklaan 23, 89 en 91In 1924 liet A.J. Zoetmulder, hoofdredacteur van het Eindhovense Dagblad Huize "de Zandhoek" bouwen
 Philips, N.V. woonde 2 herenhuizen op Parklaan nummer 89 en 91

1928

Parklaan 83

 Parklaan 83 (1928) C.E.J. Haes 

1929

Parklaan 22,24,26 en 29

Parklaan 22 (1929) Haes, J. de B
Parklaan 24 (1929) Philips, N.V. B
Parklaan 24a (1929) Philips, N.V. B
Parklaan 26 (1929) Philips, N.V.
Parklaan 28 (1929) Jhr. Ir. R.E. Trip

1930

Parklaan 11, 13, 15, 17

Parklaan 11 (1930) Ir. F. J. Philips (Frits)
Parklaan 13 (1930) Mr. W. E. A. de Graaff
Parklaan 15 (1930) Lorentz Lyceum
Parklaan 17 (1930) Lorentz Lyceum