Parklaan

Parklaan deel 4.
In dit deel over "asfalt" op de Parklaan Informatie over de huizen: Parklaan 48-48a, 46, 44, 42a  42, 40, 38, 36, 34 -34 a /b,32, 30, 28, 26, 24a, 24, 22a, 22, 20,18,16,14 en 12


Plattegrond Villapark Eindhoven omstreeks 1937. 
Bij parklaan deel 1 Plattegrond 1922

Parklaan 48

Parklaan 48 is gebouwd in 1919 voor dokter Raupp door de Amsterdamse architect Jan Stuyt (1868-1934)

Parklaan 48

Parklaan 48 is gebouwd in 1919 voor dokter Raupp door de Amsterdamse architect Jan Stuyt (1868-1934). Huize Arad, zo werd dit stijlvolle herenhuis genoemd door dokter J.L. Raupp. Het mooi geproportioneerde pand kent traveen in baksteen op de hoeken en deuromlijsting. Timpanen sieren zowel voordeur als dakkapellen. De naam 'Arad' herinnerde aan het gelijknamige stadje op de grens van Hongarije en Roemenië vanwaar de familie Raupp oorspronkelijk stamt.  Dr. Liesker neemt in november 1927 de tijdelijk de praktijk over. 
Na het overlijden van dokter Raupp in 1927 vestigde dokter H. de Raad (vrouwenarts) zich in dit pand dat hij de naam 'Op Honk' gaf. In 1928 kwam er een serre aan het pand.
Hij en zijn vrouw B.J. de Raad-Sluyterman verloren hun dochter Ida Eke op 21 februari 1945 toen zes "verdwaalde" (Engelse ?) bommen viel in de nabijheid van Diaconessenhuis Parklaan 99 (nog negen andere  komen die dag in Eindhoven om, ook door een bom in Stratum). Opvallend is dat het Eindhovensdagblad niets hierover schreef, alleen op 23 febr. 1945 verschijnen aantal overlijdensadvertenties in de krant, die ook niets over dit bombardement vermelden.
Raupp's zoon: dr G.J.M. Raupp, start in 1939 een huisartspraktijk in de
Pelikaanlaan 6.

Van 1958 tot 1969 woonde hier de Fam. Ament. Dhr. Jan Ament en Anne-Marie Ament Boelens. Dhr. J. Ament was jarenlang verbonden aan het St. Jozefziekenhuis als kaakchirurg. Zijn zoon Dick is tandarts en runt in Eindhoven een groot tandheelkundig centrum "Al Dente" genaamd.


architect Jan Stuyt

Architect J. Stuyt geldt als een van de belangrijkste katholieke Nederlandse kerkenbouwers van de 20e eeuw.
Hij ontwierp niet alleen kerkgebouwen, maar ook scholen, stadhuizen, kloosters, ziekenhuizen, tientallen villa’s overal in Nederland.
Voor Ons Limburg, de door aalmoezenier van de arbeid mgr. Poels opgezette woningbouw-vereniging, heeft Stuyt een aantal mijnwerkerskoloniën ontworpen. Daarbij liet hij zich inspireren door de Engelse tuinstadbeweging. Op de Molenberg in Heerlen bouwde Stuyt een wijk met meer dan vierhonderd woningen en achttien winkels. Zijn maatschappijvisie was hiërarchisch en in lijn met de katholieke sociale filosofie. Kerken staan op de eerste plaats, dan openbare gebouwen en vervolgens villa’s, herenhuizen en middenstandswoningen. In de mijnwerkerskoloniën zijn de woningen voor grote gezinnen herkenbaar aan een boogje boven de ingang.
Jan Stuyt was ook de ontwerper van de Antonius van Paduakerk (Villapark Kerk) aan de Fazantlaan, gebouwd 1916-1918, gesloopt 1991. De pastorie van zijn hand bestaat nog wel.

Diverse boeken over het werk van Jan Stuyt:  
Jan Stuyt (1868-1934); een begenadigd en dienend architect, 2011;  236 pagina's

Jan Stuyt, een groot architect: Een overzicht in woord en beeld, van het werk van de Nederlandse architect (1868-1934). uitgave 2012
Archief en wikipedia en www.eindhovenfotos.nl/3/architecten_villapark.html

FOCUS REAL ESTATE NV

Op dit moment is in het pand gevestigd: Focus creëert tijdloze bouwconcepten gebaseerd op gedegen ontwerpkwaliteit die een toegevoegde waarde aan de omgeving bieden.

Van complete nieuwbouwwijken tot industriële complexen, altijd is het uitgangspunt dat de gebruikers er optimaal tot ontplooiing moeten komen.

We zijn een groep van enthousiaste professionals die zowel creëert als architecten aanstuurt op basis van visie: een duidelijk beeld geënt op optimalisering van woon- en werkvreugde op de gegeven locatie. De spraakmakende projecten die Focus heeft gerealiseerd onderstrepen dit.

Parklaan 46 - 44

Gemeentelijk monument.
Een van de oudste panden in het villapark


Kaart villapark Eindhoven 1907, bijgewerkt tot 1913. Bovenin een aantal huizen door Bazel ontworpen in de Uiverlaan. In het midden de witte villa's, Parklaan 46-44 tegenover de Reigerlaan. Verder een paar panden aan de Parklaan nummer 50 en hoek Merellaan 24, hoek Parklaan nu Koekoeklaan 21 en Parklaan 42 uit 1908. Aan de overkant staat al Parklaan 85 uit 1911  
De toekomstige straten zijn heel licht grijs ingekleurd.
Philips heeft nog geen panden gebouwd, behalve het blok Parklaan 36 door K.P.C. de Bazel
Zie ook de kaart hieronder met panden die rond 1910 aan de Parklaan stonden.

Parklaan 44 -46 

Parklaan 44-46 Eindhoven
Een blok van twee gespiegelde villa's met aan de straatzijde topgevels, erkers en balkons. De onderpuien zijn uitgevoerd in schoon metselwerk en de bovenverdiepingen in geschilderd stucwerk. De ramen hebben bovenlichten voorzien van glas-in-lood en dragen allen luiken. De panden zijn medio 1910 / 1915 gebouwd.
 
De huizen 44 en 46 zien er buiten hetzelfde uit, doch van binnen geheel anders. Philips heeft "nummer 44" destijds gerenoveerd met materiaal van het station!
Een leuk detail meldde dochter Annette Alers "als je bij ons in de kelder via een ondergrondse gang onder het huis kroop, kon je bij familie Donker in de kast van de zitkamer uitkomen!" 

Bouwjaar  tussen  1906-1913

Tweelaags dubbel woonhuis onder zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt.
Risalieten met een topgevel aan de uiteinden van de voorgevel, zijn voorzien van een dwarsgeplaatst
zadeldak met windveer. De topgevels zijn betimmerd. Het pand is uitgevoerd in baksteen waarbij de
bovenste helft van de gevel wit gepleisterd is. De ingangen zijn opzij onder een luifel geplaatst. Tegen de
risalieten bevinden zich erkers onder een lessenaarsdak. Erboven zijn kleine balkons met
smeedijzeren hekwerk aangebracht. De bovenlichten van de ramen zijn voorzien van glas -in-lood, de
onderlichten hebben luiken. De strekken boven de ramen op de begane grond zijn in steken als
schoon metselwerk af in het pleisterwerk. Het pand is voorzien van een voortuin, van de straat
gescheiden door middel van een ligusterhaag.

Bewoners

Parklaan 46
J. R. Bouten (geboren Amsterdam 1892) was ingenieur en  Philips-architect van o.m het Veemgebouw en het Klokgebouw. In november 1944 zoek mevr. Bouten een "net dagmeisje" een werkster is aanwezig, meldt zij.
Van 1950  (?) tot ?? heeft tandarts (Hans) H. Donker jarenlang een praktijk gehad in Parklaan 46

Parklaan 44
De eerste bewoner was P. G. Cath (geboren 1889 Deventer) Hij was
natuurkundige op Philips NatLab-man, en leerling van Kamerlingh Onnes.
Dr. J. van der Blink en daarna is het gekocht door internist Dr. Chr. J. Alers 
In 2017 is de onderneming Kinder- en jeugdpsychiatrische praktijk Vandenberghe is gevestigd op Parklaan 44 te Eindhoven

Parklaan 42a 

Gebouwd in 1925/1926 voor fabrikant Redelé, hoek Parklaan /Koekoeklaan (nu gedeeltelijk adres Parklaan 42A)
Architect  Johannes Jacobus Gort Jr.

Parklaan 42a 

De villa is tussen 1925-1926 gebouwd door de Haagse architect Johannes Jacobus Gort Jr., voor de zeepfabrikant Louis Redelé.  De eerste bewoner was zijn dochter Cecile Redelé die in september 1925 trouwde met de werktuigkundig ingenieur A. Mohr. Louis Redelé overleed in 1926. Architect Gort (1875 -1950) was in de periode 1909-1916 architect bij gemeentewerken in Den Haag.

Het oorspronkelijke adres is Koekoeklaan 22. In 1953 woont de familie Mohr-Redelé  nog in dit pand, volgens een overlijdensadvertentie van hun jongste zoon, die op 21 jarige leeftijd overlijd.

Hierna is het pand lang bewoond door A. C. J. M. Schellens en zijn vrouw D.R.M. van Wijck, na haar overlijden 13 juni 1969 is hier familielid P. A. M. G. Mignot gaan wonen. Zijn moeder was een broer van A. C. J. M. Schellens . Paul Mignot was directeur bij de Slavenburg Bank.

Een gepleisterde villa uit de twintiger jaren van de 20e eeuw met een gewelfd schilddak gedekt met leien. Aan de feitelijke achterzijde is een kleine serre gebouwd. Een erker met tuindeuren bevindt zich aan de Parklaan, deze tuindeuren zijn later omgebouwd tot voordeur aan de parklaan, staat deftiger. De oorspronkelijk voordeur met luifel is aan de Koekoeklaan 22

Het kapitale pand in de negentiger jaren aangekocht en gerenoveerd, maar helaas wit geschilderd door GE Artesia bank (voorheen Banque Paribas Nederland en opgeheven) Onbegrijpelijk dat gemeente heeft toegestaan dat deze en meer panden in het Villapark zijn wit geschilderd. Helaas is de tuin helemaal opgeofferd aan parkeerplaatsen. In 2014 (of eerder?) is Forza Asset Management hier met hun 2e kantoor gestart. Sinds half 2017 Is een deel van dit pand te huur. Dit pand, groot 236 m² heeft een kantoorfunctie bestemming en is in 2017 te huur voor € 45.000 per jaar. 

Over de architect Johannes Jacobus Gort Jr. verschijnt in de loop van 2018/2019 een boek in de serie Haagse bouwmeesters in de 19e eeuw geschreven door Peter van Dam. Parklaan 42

1908 (in 1936 verbouwd)

Koekoeklaan 21 / hoek Parklaan 

Hoekpand aan de Parklaan, villa gebouwd in 1910 voor N. Ammeraal, accountant. Architect F.Wolters.

In 2016 is de villa volledig en met veel stijl opgeknapt. 
Dit kapitale herenhuis staat niet op de Parklaan maar maakt veel deel uit van het gezicht van de parklaan.
Klik op bovenstaande foto voor een vergroting.

Deze woning wordt beschreven wanneer in dit villapark project de Koekoeklaan aan de beurt is. Vermeldingswaardig het is een van de oudste panden in het villapark die met zorg gerestaureerd is.

In de jaren 60 woonde de familie de Boer hier. Dr. de Boer was directeur van het Philips Nat lab. Aan hem werd de uitvinding van de stereophonie toegedicht
C. L. J. Schröder  (Carel) en Francisca van Gardinge,

Parklaan 42  

In 1908 bouwt C. L. J. Schröder  (Carel) linnenfabrikant, die trouwde met Francisca van Gardinge, een groot pand aan Parklaan 42. Zij was een zus van Frans van Gardinge en dochter van de sigarenfabrikant.
In oktober 1935 verkoopt hij de villa via een "publiek verkoopen".
De nieuwe kopers, familie Harterink, passen in 1936/1938 het pand aan.. 1936-1938 gebeurd. De oorspronkelijke binnenmuren zijn grotendeels blijven staan en daar omheen is het nieuwe huis gebouwd. Werkzaamheden worden door de architecten: Gerard Geenen en Ir, C, G. Geenen Bouwkundig Ing. uitgevoerd

Tot 5 november 1960 woonde Mr. Jean Charles van Heukelom op de Parklaan 42. Hij overleed op 42 jarige leeftijd en zijn weduwe 
B. van Heukelom-Stock bleef achter.
In de jaren 60 kwam de familie Solleveld hier te wonen. Solleveld is een van de grote gangmakers geweest van het Philips platenmerk Polydor/Phonogram.

In 2006 woont er Drs L Hornsveld in de woning.
In 2016 is de villa in de verkoop gegaan en december 2020 opnieuw verkocht. De vrijstaande karakteristieke villa heeft zeven kamers en onder architectuur aangelegde achtertuin met terrassen, borders, gazon en pergola.

Parklaan 42

Verbouwing Herenhuis

Dit bovenstaande witte pand, Parklaan 42 is  onherkenbaar verbouwd in periode 1936/1938.
Er is nog een stukje van de zijmuur te zien op de foto's bij de Parklaan 40 - 38.
Hieronder originele foto van het Parklaan 42, zoals de villa er in periode 1908 -1938 uitzag.
Het smeedijzeren hekwerk van het oude pand is altijd blijven staan.
De verbouwing in 1936 heeft voor die tijd een hele moderne woning opgeleverd.

Villa is in 2016 volledig opgeknapt. 
Alle vloeren op de begane grond zijn van beton, dak is vernieuwd, riolering, elektra cetera. Alleen de poort is nog van 1908. Onder leiding van B-covered is deze renovatie en het interieur gerealiseerd.


Foto van Parklaan 42 zoals het pand eruit zag in de periode 1908 - 1938.
Huisnummer was in 1920: Parklaan 10, zie omnummeringstabel

Parklaan 42a - Koekoeklaan 21 / hoek Parklaan en Parklaan 42 (witte torentje) in oude staat.
Ansichtkaart periode 1920 -1925.

Parklaan 42 voor de verbouwing. Witte villa op de ansichtkaart periode 1920 -1935. 

Parklaan 44 -46 en Parklaan 42 voor de verbouwing op de achtergrond.  Ansichtkaart periode 1910 -1920 
Parklaan 42a was nog niet gebouwd

Parklaan 40 - 38

1919
Architect Bazel 


 In 1919 door Philips, N.V. gewoond en onterecht aangeduid als "middenstandswoningen" 
Het zijn echter zeer ruime woningen met 377 m² woonruimte, 11 kamers en ligging van perceel is 682 m²
Een gespiegeld blok van twee ingenieurswoningen van de Bazel signatuur. Aan de straatzijde hebben de panden topgevels en tuindeuren die overkapt zijn door een laagdoorlopend zadeldak. De zijgevels dragen voordeuren met uitgebouwd portiek, waarboven kleine balkons.

Parklaan 40 en 38 en stukje muur van het  afgebroken pand 42

Parklaan 40 


Mr. H. F. van Walsem ging hier wonen toen hij net in dienst was bij Philips. Later zal hij secretaris N.V. Philips Gloeilampenfabrieken worden en verhuizen naar de 'Villa Wijers', Parklaan 52.  
In 1938 woonden hier de familie  C. M. Hesselink-Jelgersma.
Rond 1953 de Familie G. Vente. Deze familie is later verhuist naar Parklaan 36.
Oktober 1959 werd ir. Herman (H.B.J.)  Witte burgemeester in Eindhoven. Hij onderbrak zijn ambt kortstondig voor een half jaartje  toen hij minister werd in het kabinet-Zijlstra. Hij bleef burgemeester tot 30 mei 1973,  helaas overleden tijdens zijn ambt. Hij maakte werk van woningbouw en onteigende grote stukken grond. Onder zijn burgemeesterschap groeide het aantal woningen in Eindhoven van 37.059 naar 58.465. Witte haalde Duitse verkeersadviseurs naar Eindhoven om een verkeersplan te maken. Dankzij hem beschikt Eindhoven nu over brede ontsluitingswegen zoals de Montgomerylaan en Kennedylaan. Hij was ook voorzitter samenwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven. Hij woonde met zijn gezin van zomer 1960 tot de zomer van 1967 in Parklaan 40. Daarna verhuisde zijn gezin naar een nieuwbouw villa aan de Karpendonkse Plas.  De Parklaan woning was eigendom van Philips en tot 2006 in eigendom van Philips. In eerste instantie was Parklaan 83 hem aangeboden voor 300.000 gulden, maar zelfs voor een  burgemeester salaris niet te betalen. Hierna is de muziekschool in Parklaan 83 gevestigd.
In Eindhoven is er een Burgemeester Wittestraat en o.m. een scoutingclub naar hem vernoemd. Hij heeft het 'ereteken van de stad Eindhoven' gekregen. Lijst van Ereburgers van Eindhoven. 

Van ? tot 2020 is hier gevestigd Huidtherapiepraktijk Els Stijkel-Zeedijk. Voorjaar 2020 te koop voor een vraagprijs van € 1.550.000 k.k. De villa (circa 1100 m3) is goed onderhouden, kent veel authentieke details zoals paneeldeuren met lijst, plafond- en schilderijlijsten, een imposant  bordestrappenhuis, een dienstbode kamer en veel origineel tegelwerk.

Parklaan 38

Eerste bewoner was Jhr. W. Six In de oorlogsjaren actief in het verzet.

In de jaren 60 zetelde op 38  Philips-huisartsen met de praktijk aan huis. Eerst dokter Holst, die in het begin van de zestiger jaren naar Het Italiaanse Varese verhuisde om voor Euratom te gaan werken en werd opgevolgd door dokter van Doornink.

De villa Parklaan 40 - 38 is gebouwd in opdracht van Anton Philips in 1919 door K.P.C. (Karel Petrus Cornelis) de Bazel. De panden waren bedoeld voor de huisvesting van het hoog opgeleide kaderpersoneel van de NV Philips Gloeilampen Fabrieken. Het huis kent een rijke geschiedenis aan voorname bewoners en gasten. 
Zie ook Parklaan 56 of architecten villapark     

Parklaan 36  

Drie grote herenhuizen van medio 1908.
Hoek  Leeuweriklaan 9 / Lijsterlaan 40

Een ontwerp in opdracht van Philips door architect Karel P. C. De Bazel. Hierna ontwerpt de Bazel tot zijn overlijden diverse panden in het villapark zie "architecten van het villapark"


Complex  Philips panden voor  hoger personeel. 
Een van de eerste woningen aan de parklaan

Leeuweriklaan 9

Hier woonde J. C. Lokker
onderdirecteur N. V. Philips Gloeilampenfabrieken
De scheikundige Ir. Jan Lokker (1885-1970) was in 1908 bij Philips in dienst gekomen, hij was toen de eerste ingenieur die Philips in dienst nam.
In de jaren 60 werkte Bib van Lanschot, toen  voor Philips en later voor de familiebank. De van Lanschots hadden nauw contact met het Koninklijk Huis waardoor menigmaal een AA-nummerbord voor de deur stond. Dochter Monique, later echtgenote van Frank Houben die Commissaris van de Koningin in Brabant werd, was met name goed bevriend met prinses Christina. Monique was bruidsmeisje op het huwelijk van Beatrix en Claus.
 
Lean Amsterdam woonde als kind vlakbij hij vertelt aan ED: ,,In het linkerhuis op de foto woonde Willem van Lanschot. Een verzetsheld die na de Tweede Wereldoorlog tot Ridder in de Militaire Willems-Orde werd benoemd." Een vriend van prins Bernhard en die kwam er volgens Amsterdam regelmatig op bezoek. ,,Ook zijn dochter prinses Marijke bleef er weleens logeren. Die was van dezelfde leeftijd als ik en mijn vriendjes. Als ze kwam kregen we vooraf al instructies van mevrouw Van Lanschot. Dat we de prinses toch vooral als een normaal meisje moesten behandelen."

Op dit moment is op Leeuweriklaan 9 gevestigd "Rob van Gijzel B.V.", 
opgericht in februari 2017. Dit is een 
organisatie-adviesbureaus van de succesvolle voormalige Eindhovense PvdA burgermeester, 2008 -2016.
Sinds 2003 had hij al met zijn vrouw een adviesbureau: Politea.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rob_van_Gijzel

Parklaan 36

Een mooi complex van drie grote herenhuizen van 1908. ontworpen door architect Karel P. C. De Bazel.
De hoekhuizen dragen topgevels en erkers met balkon. Het rechter hoekpand heeft een houten beschot onder de kapen een luifeltje boven de voordeur. De tussenwoning heeft een inpandige voordeur. De ramen van dit complex hebben bovenlichten met kleine roedenverdeling. 
Eerste bewoner was Th. v.d. Hurk

G. Damman procuratiehouder, hun dochter Gerard Fernande wordt hier op 27 april 1924 geboren. Per 1 oktober 1930 zoekt mevr. Damman een "flinke dienstbode".
In 1926 woont hier ook de familie Bouten-de Lint en hun zoon Cornelis Jan wordt op 20 juni 1926 geboren.
Tussen 1955 /56 en 1968  woont de familie G. Vente op dit adres. Hij is directeur van de international salesprotion N.V. Philips. In 1968 wordt hij voorzitter van bestuur van de STER.

Van 1968 ? tot aan zijn overlijden op 12 aug. 1980 woont  Jan  Frederik Schouten (29 mei 1910) samen met zijn echtegenote Jeannetje A.M. Schouten- Noorduyn op dit adres. Hij was oud-hoogleraar aan de Technische Hogeschool Eindhoven.
Officier in de Orde van Oranje-Nassau., Lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.
Op dit moment is het deels bewoond en deels een hotel. (zie hieronder)

Lijsterlaan 40

H. W. Geiss
doctor in de natuurkunde

Tuin Parklaan 36

Wie het Parklaanwoongevoel wilt testen kan hier overnachten. Aan de buitenkant is nergens te zien dat dit een hotel is, ook de buren wisten van niets. Verder klaagt men over het dure ontbijt en delen van de badkamer. Volgens een andere bezoeker "de omschrijving Hotel past niet helemaal bij het etablissement. Een soort bed and breakfast without the breakfast lijkt er meer op, Neemt niet weg dat we hartelijk verwelkomd zijn en een uitstekend verblijf hebben gehad."

Parklaan 36 is een "soort" hotel

Boutique Hotel Sycamore Eindhoven met "Zero stars hotel" een vorm "Bed and Breakfast" waar je van € 79 tot € 124 een keer kan slapen op de Parklaan.. Maar apart betaalt voor het Breakfast.

Keuken Parklaan 36

Een van de commentaren; "Alles is geweldig. Het huis en de slaapkamers zijn echt mooi, ingericht met een zeer goede smaak en vol details. We voelden ons eigenlijk thuis. Het is in het groene en rustige gedeelte van Eindhoven, dicht bij het station en het stadscentrum. Maar het beste is de eigenaar, Jos, wie is vriendelijk en spontaan en wie heeft ons een geweldige tijd doorgebracht."

Parklaan 34

Architect Karel P. C. De Bazel, 1916, villa de Driehoek (het perceel ligt tussen de Parklaan, Uiverlaan en Lijsterlaan en vormt
een gelijkzijdige driehoek
Gemeentelijk monument


Woonhuis van Anton Schellens, hij was directeur van de wollenstoffenfabriek H. Eijcken & Zonen in Geldrop. Hij ging daar in 1911 aan de slag. Een jaar later trouwde hij met Dora van Wijck; steun en toeverlaat en heel belangrijk als het gaat om de kunstaankopen waarvoor hij later een passie ontwikkelt.  Dora en Anton Schellens zijn verzamelaars; werk van Isaac Israëls, Gerrit Breitner, Anton Mauve en Willem Maris siert de muren van de Parklaan 34 dat ook wel ‘het kunstpaleis van de Haagse School’ werd genoemd. Zijn betrokkenheid bij de kunst brengt hem tot de Raad van Toezicht bij het kersverse Van Abbemuseum. Later gaat hij er met ruzie weg; hij is het niet eens met het aankoop- en expositiebeleid van directeur Edy de Wilde.
Behalve allerlei bestuurlijke activiteiten op cultureel gebied, had hij één grote hobby die hem de mogelijkheid bood zich ook als scheppend kunstenaar te ontwikkelen: de fotografie.
Mei 2019 is er een boek over zijn leven, fotografie en kunstcollectie verschenen.

In de jaren 60/ 70 was het pand als Internationale School in gebruik. Later een vestiging van RSM. Dit kantoor maakt in Nederland deel uit van het wereldwijde RSM-netwerk. RSM is wereldwijd het zesde netwerk van zelfstandige accountancy en belastingadvies kantoren met ruim 750 kantoren in meer dan 116 landen en ruim 41.000 professionals. 

Anton Schellens (1887-1954)
Fotograaf van het ongerepte Brabantse plattelandsleven

Historicus Cor van der Heijden deed jarenlang onderzoek naar de persoon en het werk van Anton Schellens. Hierbij werden niet alleen de originele glasplaten, maar ook veel van Schellens naar internationale fototentoonstellingen ingezonden afdrukken teruggevonden. Voor het eerst zullen deze foto’s te zien zijn, evenals diverse van de kunstwerken uit de collectie van Schellens.
Vooral tussen 1910 en 1925 maakte hij, geïnspireerd door kunstschilders uit de Haagse School en hun navolgers, in de omgeving van Eindhoven een uitgebreide collectie foto’s.Een flink aantal van zijn opnamen werd in de Nederlandse fotovaktijdschriften en in prestigieuze internationale jaarboeken gepubliceerd.

Familie bijeenkomst

Familie bijeenkomst op een zondagmiddag in Villa De Driehoek, Parklaan 34.
V.l.n.r.: Richard van Wijck, Mies Schellens, mw. van Wijck-van der Loo, Til van Haaren-van Wijck, Dora Schellens-van Wijck, Stefan van Wijck, Thea Schellens, Anton Schellens.

wollenstoffenfabriek Eijcken en Zonen in Geldrop.

De heren zaten in besturen en de dames waren met sociale voorzieningen bezig in kader van de R.K. Vrouwenbond

COMITÉ STILLE ARMEN
Zendt ons Uwe GAVEN teneinde wegens deze barre koude extra uitdeelingen van warm Ondergoed en Beddegoed te kunnen doen.
GIFTE worden gaarne in ontvangst
genomen door,
Mevr. van Dijk Huysmans,
Presidente, Parklaan 24.
Mevr. Schellens-Van Wijck,
Secretaresse. Parklaan 2.

Helaas is door extra bewoning en de vele parkeerplaatsen weing nog over van de oorspronkelijke ligging van de villa in een groene omgeving. Gelukkig zijn een aantal momentale bomen behouden gebleven.


Parklaan 34 - Huize Driehoek

De naam van deze villa verwijst naar de vorm van het perceel waarop het gebouwd is. De villa wordt gedekt door een overstekend schilddak en is aan de rechterzijde uitgebouwd met een portiek waaronder zich de voordeur bevindt.

Aan de Parklaan kent de villa een vijfkantige erker met balkon en links daarvan een tuinkamer waarboven een groot balkon.

Deels zijn de vensters voorzien van kleine roedenverdeling en luiken. In een recent verleden werd de architectuur van de villa geweld gedaan door een storende vleugelaanbouw en de grote hoeveelheid parkeerplaatsen

Naar ontwerp van de vermaarde architect-ontwerper Karel P. C. De Bazel werd de villa in opdracht van textielfabrikant Anton A. C. J. M. Schellens gebouwd. 

10 juni 1954 verongelukt A. C. J. M. Schellens, op 66 jarige leeftijd, bij een botsing. Zijn auto wordt door een vrachtwagen met stenen in de flank aangereden en hij overleed ter plaatse. (NRC 11-6-1954) Hij woont dan nog steeds op de Parklaan 34.

Parklaan 34 (was parklaan 2)

Eindhovense ondernemers waren goed vertegenwoordig in bestuur:
NEDERL. R. K. VEREENIGING VAN
WERKGEVERS IN DE TEXTIELNIJ-
VERHEID.
Het bestuur van de Ned. R.K. Ver. van
Werkgevers in de Textielnijverheid is naar
wij in de R.K. Werkgever lezen als volgt
samengesteld: Mr. M. P. L. Steenberghe, Tilburgsche weg, Goirle, Voorzitter; Cl. Schellens, Augustijnendreef 4, Eindhoven, Onder-Voorzitter; P. Hegener, Poirterslaan 29, Eindhoven, penningmeester; W. van Asten, Wilhelminalaan 7, Helmond; Jozef Driessen, Aalten; Jos. de Haes, Parklaan, Eindhoven; H. Hellebrekers, Lage Oostzeedijk 117, Rotterdam;  A. L. M. v. d. Lande, Kanaaldijk 83, Helmond; Anton Schellens, Parklaan 2, Eind-
hoven; Th. de Wit, Oude Amersfoortsche-
weg 26a, Hilversum; Pastoor P. C. van Aken
Beek-Übbergen, Geest-Adviseur; Mr. B. J.
M. van Spaendonck, Willem II-straat 47—49
Tilburg, Secretaris. 

23-01-1932


Portret Anton Schellens (1887-1954) in 1948 geschilderd door Alexander van Traack Trakranen (1895-1969)

Parklaan 34 een gemeentelijk monument: Villa gebouwd in opdracht van de textielfabrikant A. Schellens. Het vrijstaande pand bestaande uit twee haaks op elkaar staand bouwvolumes van twee bouwlagen. Het geheel is uitgevoerd in baksteen onder een samengesteld schilddak met een overstek, gevormd door een geprofileerde goot. Aan de kant van de Parklaan is een bolle erker geplaatst. Erboven bevindt zich een balkon met een gesloten bakstenen balustrade. Aan de lange gevel is een portiek gebouwd, deze wordt gevormd door een tentdak op smalle houten pilaren. Tussen de begane grond en de verdieping is een bakstenen sierlijst aangebracht. De ramen en dakkapellen zijn voorzien van een kleine roedenverdeling. Bij de onderramen op de begane grond is deze is vervangen door een ongedeeld kozijn. Alle ramen zijn voorzien van luiken. In het interieur is in een aantal kamers op de begane grond de authentiek houten lambrisering nog aanwezig. In de hal bevindt zich een eikenhouten trap. Het pand is omringd door een tuin. De toegang aan de straatkant wordt geflankeerd door twee lage pilaren met natuurstenen afdekplaten geplaatst met in reliëf de naam DRIE HOEK. 

100 jarige Scharlaken eik (Quercus coccinea), in de voortuin van Villa "De Driehoek" Deze boom heeft een stamomtrek, gemeten op 1 m hoogte, van 2,86 m (8 nov 2014, Nardo Kaandorp). De hoogte meet ongeveer 25 m (8 nov 2014, schatting gebaseerd op ervaring, Nardo Kaandorp). De boom is aangeplant geweest omstreeks 1916 ± 10 en is bijgevolg ongeveer 101 ± 10 jaar oud (Nardo Kaandorp, 10 nov 2014).Parklaan 32 

“Villa Kempenheem” te koop in 2017
Gemeentelijke Monument
Bouwjaar 1939, opdrachtgever W.N.J. Baekers, voormalige fabrikant te Eindhoven. Architect: Jan Rebel
In de tuin wordt in 2018/19 een nieuwe villa gebouwd parklaan 30

Parklaan 32 

“Villa Kempenheem”
Bouwjaar 1939, opdrachtgever W.N.J. Baekers, Textielfabrikant te Eindhoven. Architect: Jan Rebel.
Inhoud: ± 1.484 m³. Het pand is een Gemeentelijk monument.
In 1939 werd dit landhuis even buiten de stadskern van Eindhoven aan de Parklaan gebouwd.

Het huis is opgetrokken uit baksteen met diepe, terugliggende voegen, daarna heel licht gesilicaat met zwart plint. De kap, die bijna zonder onderbreking over het gehele huis heen welft, is bedekt met genuanceerde leipannetjes. Buitenhoutwerken aan gevels, alsmede balken, stijlen, schoren, deuren, enz. zijn alle van geloogd eikenhout gemaakt; ramen en glasdeuren zijn van staal en gevat in blank gelakte, eiken kozijnen. Alleen de luiken, stalen ramen en deuren zijn in een blauw-groene kleur geschilderd. De houtwerken van woon- en eetkamer, zit-slaapkamer van de zoon, hall, zoals kozijnen met deuren, trappen, vloeren en balkbetimmeringen zijn alle van geloogd eikenhout, in de was geboend. De wanden en plafonds zijn, of geheel licht crème geplastiekt, of fijn gestokt.

Architect: J. Rebel

Bijna alle huizen in Villapark waren van Philips, op een paar na. De meeste panden waren tot aan de jaren zeventig "huurpanden".
Textielfabrikant W.N.J. Baekers, had een stukje grond op Anton Philips veroverd onder het mom - aldus de overlevering - dat Philips de wijk zo saai maakte. Het is direct te zien: de witte villa op Parklaan 32 van architect J. Rebel is van een heel andere stijl dan de sonore donkere baksteen die Philips voor zijn topkader had uitgekozen.

In jaren 1970 - 1985  woonde hier de familie Koerts. Leennard Koerts overleed  30 oktober 1982, 90 jarige leeftijd en zijn weduwe H.D.W. Koerts-Rupke  overlijd op 20 maart 1985 met de leeftijd 93 jaar.

De villa is in 2017 te koop voor 
€ 1.650.000 k.k  Terwijl in 2009 de vraagprijs nog € 1.950.000 was. 
De nieuwe kopers krijgen wel een nieuwe buurman en de tuin is een stuk kleiner. Men koopt een landelijke villa in de stijl van Jan Rebel en van moderne snuifjes voorzien.
Achtergrondinformatie in het boek: “Het bouwen van landhuizen, naar werken van Jan Rebel”  uit 1950 of bezoek http://www.janrebel.eu

Parklaan 30

De aanvraag betreft de kap van vier bomen op het perceel aan de Parklaan 32. Dit perceel wordt verkaveld waarna er een nieuwe woning wordt gebouwd. Voor de bouw moeten enkele bomen wijken.

Afweging
De bomen in de wijk “Villapark” genieten een bijzondere bescherming om de groene uitstraling van de wijk te behouden. In onderhavig geval zal – ondanks de kap – het groenbeeld niet aangetast worden. Het perceel kenmerkt zich door een omzoming met veel groen. Door dit groen wordt de woning aan het straatbeeld onttrokken. Voor de nieuwe woning is een plek gekozen waar geen bomen staan. Alleen voor de inrit en de garage moet het bestaande groen wijken. Een inpassing zoals de nota Niet Kappen Tenzij… nastreeft.
Voor de garage moeten boom 18 en 19 gekapt worden, respectievelijk een appelboom en een valse kers. De kers is nagenoeg dood, de appelboom is zeer slecht en nauwelijks te vinden tussen de belendende bomen. Kap met een groene reden is op zijn plaats. Voor de oprit staan een hulst en een taxus (nr 20 en 21) in de weg. De bomen staan elkaar duidelijk in de weg waarbij de taxus het beeld bepaalt. Deze bomen vallen duidelijk wel onder een rode reden.

Compensatie
Op de adviesaanvraag staat geen herplantplan. TGE wil het groen in de wijk behouden en stelt voor de bomen 20 en 21 met een waarde van € 1.600 te compenseren door twee bomen op het terrein te planten. Gelet op de hoeveelheid groen passen ‘slanke’ bomen enkel nog in de tuin. Hierin adviseren wij twee Taxus baccate fastigiata te planten met een minimale hoogte van 2,5 meter.

Nota bene. Tijdens het veldbezoek troffen we een Italiaanse populier aan van ongeveer 15 meter hoog. De stam is zeer zwaar aangetast door bruinrot, bij harde wind is er een grote kans dat deze boom op het huis van de buren valt. Meld dit aan de eigenaar!
www.trefpuntgroeneindhoven.nl


Mercedes-Benz 500K Spezial Roadster 1936 voor Parklaan 32. 
De huidige waarde van deze auto is nu zo'n 1,5 tot 2,5 miljoen euro, afhankelijk van conditie, uitvoering en historie. Hiermee even duur of duurder als de villa op de achtergrond.
In totaal zijn circa 350 auto’s van het type 500K gemaakt, de kans is klein dat deze auto de oorlog heeft overleefd.
foto 1950 https://deautovanmnopa.nl/kentekens/n-9990

Parklaan 30

Nieuwe villa was al in 2018 aangekondigd, is echter nog steeds niet gebouwd
(bouwplanning in de tuin van Parklaan 32)
Architect:  Manders Architecten BNA

nieuwbouw Parklaan 30

De nieuwbouw wordt
gesitueerd op het rechthoekige perceel dat gelegen is op de hoek van Parklaan en Pluvierlaan.
De buitenmuur van de bestaande garage van het woonhuis komt te liggen op de nieuwe grens die de twee percelen scheidt. De rooilijn van de nieuwbouw is gelijk aan de huidige woning aan Parklaan 32.

Onderhavig plan voorziet in de nieuwbouw van een vrijstaande woning met een oppervlakte
van circa 159 m2. De bruto vloeroppervlakte bedraagt circa 426 m2 en de inhoud van de
vrijstaande woning bedraagt circa 1.113 m3. Het hoofdgebouw is circa 15 m lang en 8,5 m
breed. Achter de vrijstaande woning is een bijgebouw voorzien met een lengte van circa 7,5 m
bij 4,5 m breedte. 

Stedenbouwkundige afweging

Ten aanzien van het stedenbouwkundig ontwerp en de bouwmassa is aansluiting gezocht bij de bestaande woning aan Parklaan 32. Deze aansluiting is vooral gezocht met betrekking tot
de hoog oplopende dakhelling, fraaie houtafwerking in de punt van de gevel en versieringen in het metselwerk. De nokrichting van het zadeldak van het hoofdgebouw en het bijgebouw is haaks georiënteerd op de Parklaan. Daarnaast is in navolging van Parklaan 32 een (gas)haard voorzien in de woonkamer met hoge schoorsteen.
Aan de zijde van de bestaande vrijstaande woning is de goothoogte wat lager, om zo aan te sluiten bij Parklaan 32. Omdat de nieuwbouw op het scharnierpunt komt te staan van de Parklaan en de Pluvierlaan is in massaverdeling ook aansluiting gezocht bij de bebouwing aan
de Pluvierlaan. Dit wordt bewerkstelligd door een deel van de gevel aan de zijde van de Pluvierlaan een hogere goothoogte te geven en zo te refereren aan de goothoogte van het middendeel van de bouwblokken in laatstgenoemde straat.

Historische details

De voorgevel is gericht op de Parklaan. De rechterzijgevel is vanzelfsprekend gericht op de
Pluvierlaan. De hal is zelfstandig voorzien van een zadeldak - die in tegenstelling tot het zadeldak van het hoofdgebouw - evenwijdig georiënteerd is op de wegas van Parklaan. Op deze wijze wordt er afwisseling gezocht in het stedenbouwkundig beeld en krijgt het pand meer karakter. Omdat de Parklaan van oudsher is voorzien van veel karakteristieke monumentale panden past bovenstaand architectonisch vooroorlogs ontwerp goed in het straatbeeld. Alhoewel het een nieuwbouwproject betreft bevat het ontwerp historische details, zoals de eerdergenoemde schoorsteen en de houtafwerking aan de gevel.

Parklaan 28-26 

 Philips woningbouw uit 1929 van architect J.W. Hanrath
uitgevoerd door architect Paul Briët
Gemeentelijke Monument
De woning heeft een woonoppervlakte van 495 m²
 en bevindt zich op een ruim perceel met een oppervlakte van 1111 m²


Een blok van twee enorm grote Hanrath/Briët woningen. Het langgerekte schilddak is voorzien van opvallend hoge schoorstenen. Aan de Parklaanzijde voorzien van erkers. Het huis op nr. 26 draagt de naam 'Meidoorn' en is aan de linkerzijde uitgebouwd met een serre, waarboven een balkon. Het belendende perceel heeft aan de rechtergevel een inpandig terras. Een groot van de tuin van Parklaan 26 was eens het voetbalveld van voetbalvereniging Eindhoven.


 Parklaan 26 en 28 foto 1930 foto: ©familie Briët

Parklaan 28 

Eerste bewoner: Jr. E. Hijmans, werktuigkundig en elektrotechnisch ingenieur bij Philips

1930 Familie van Dissel

1941 -1953? Jonkheer en Mevrouw Laman Trip—van Andrlnga de Kempenaer [Jkvr. Henriette Francina van Andringa de Kempenaer]
Hun zoon Diederik wordt op  7 nov. 1946 geboren.
jhr. ir. Rutger Egbert Laman Trip (1905-1985) was o.a. directeur bij de N.V.Philips tot 1953?

1953 - tot 1974? Familie Hartong-Landré ( H. J. R. G. Hartong [1904 -1992] vice-predident Philips  en later commissaris N.V. Philips. De familie Hartong-Landré heeft ook gewoond in de Goorstraat en Pauwlaan.  Ook bestuursvoorzitter van Het Brabants Orkest.

Mr. J.J. (Jaap) van der Lee, PvdA burgemeester van Eindhoven woonde van 1974 tot 1979 op de Parklaan 28.
Zijn benoeming, als eerste sociaaldemocraat, tot burgemeester van Eindhoven door het kabinet-Den Uyl werd in de gemeenteraad van Eindhoven fel bekritiseerd. Maar al gauw kreeg de jurist Van der Lee de cynici op zijn hand. Hij bleek een erudiete, hoffelijke man en een handig diplomaat, die erin slaagde ook met Philips een goede verstandhouding op te bouwen. Hij representeerde Eindhoven op voortreffelijke wijze en promootte de stad waar hij kon. Met name ook in Den Haag: de stad die in zijn ogen een totaal verkeerd en achterhaald beeld van Eindhoven had.
www.parlement.com

2008  F L v d Brand
Dit huis is voor het laatst verkocht in 2008. 


Bewoners Parklaan 26


Lees volledige verhaal over de bewoners van Parklaan 26, samengesteld door mw. Margarete van Dissel-van Riemsdijk
.
1930 – 1934
: De eerste bewoners waren Henriëtte Anna Philips en haar man Ir. Adriaan Knappert
1934 – 1936: Annetje en Frans Otten-Philips
1937 – 1968: Dolf en Jo van Moorsel - van Moorsel

1968 – 1980
:  Knut Yran en gezin
1980 – 1990
:  Rob en Annetien van Alphen de Veer-Paulen

1990 – 1992
:  Julien en Feikje van Rappard – van der Veen

1993 - 2019: Jan en Margarete van Dissel-van Riemsdijk

2019 - heden: Karin Amelink en Dimitri de Vreeze,


Geschiedenis van de bewoners van Parklaan 26 
Olieverf schilderij gemaakt door Anton Abraham van Anrooij 1934.
[Geboren Zaltbommel 11-1-18701 / Overleden Londen 13-2-1949] 
Tuintafereel met Ajef Knappert ongeveer 3 jaar.

Parklaan 24a, 24, 22a

Blok van drie Herenhuizen voor Philips gebouwd door architect J.W.Hanrath/ Paul Briët in 1929


Panden 24a en 22a hebben hun voordeur verplaatst van Kievitlaan en Goorstraat naar de Parklaan. Hierdoor ontstonden de "a"-nummers. De aparte raamvorm is later een voordeur geworden.
© Foto familie Briët in 1929.

Parklaan 24 a

Het huidige hoekpand 24A had in 1934 nog adres aan de Kievitlaan 15-A. De eerste bewoner was W. J. Waterman, onderdirecteur N.V. Philips. Hij wordt in 1939 directeur Philips te Sydney.

Pand 22A heeft aan de linkerzijde een erker. Ook hier weer zijn alle raampartijen voorzien van kleine roedenverdeling.

Parklaan 24

Een prachtig blok van drie gebouwd door architect Hanrath. Het zijn woningen uit 1929 met de nodige allure. 
Nr. 24 heeft erkers op zowel de boven- als benedenverdieping. De erkers op de benedenverdieping zijn voorzien van openslaande deuren. 

Familie Thomann-Visser komt hier wonen. (Arnold) A. M. H. Thomann, algemeen procuratiehouder van N.V. Philips, is 16 jaar in dienst, als hij vrij plotseling komt te overlijden op 51 jarige leeftijd, op 11 november 1939.

Zijn overlijden is groot nieuws voor veel landelijke kranten. Op zijn begrafenis spreekt ir. P.F.S. Otten, president van N.V. Philips. Anton Philips plaatst een grote advertentie.
Zijn zoon Boy Thomann (Eindhoven, 2 oktober 1924 - Leusden, 22 juni 1994) was een  Engelandvaarder.

Parklaan 22 a

Het huidige hoekpand 22A had in 1934 nog adres aan de Goorstraat 12,
Eerste bewoner was J. Boon procuratiehouder.


Parklaan 22-22-0,  20 (1954)

Parklaan 22 - Villa  zuid 'zuid-west',
1929 / 1930  architect B.J. Koldewey
Witte pand: Parklaan 20 uit 1954

Parklaan 22-22-0 Villa 'zuid-west'

Markant is deze villa uit 1929 zeker te noemen, die gebouwd werd in opdracht van twee personen: V.G. G. M.. Dubois, directeur van de Boerenleenbank en Ignace Th. De Haes, firmant van textielfabriek de Haes. In 2018 is het pand omgeschreven als "stijlvolle vooroorlogse "Koppelvilla". Nummer 22 is momenteel te koop voor € 1.150.000 k.k. 
Verwarrend is dat in het verleden deze dubbel-villa Parklaan 22 was. Dubois op 22 (adres in overlijdensadvertentie) en De Haes op 22-0. (aanvraag bouwvergunning)  Nu is het huisnummer 22 aan de Parklaan en het andere pand is nummer 9 aan de Goorstraat.

De L-vormige dubbel-villa werd getekend door architect B.J. Koldewey en gebouwd in gele baksteen met ornamenten in tufsteen. Het perceel aan de Parklaan kent op de eerste verdieping een inpandig balkon met een halfronde boog. Beide panden hebben nog de originele stalen ramen. 

Parklaan 22 (toen 22-0) werd door de Haes "Wevershof" genoemd. In later jaren (1970) werd dit pand bewoond door zijn nichtje Jo de Haes, dochter van de familie Joseph de Haes-van der Venne die gehuwd was met zenuwarts Bastiaan de Regt. Boven de ingang van de voordeur staat Zuid Zuid.West.  

Het belendende perceel (nu Goorstraat 9) werd later bewoond door apotheker W. Batenburg die het huis "Vijzelhof" noemde.

oud-Bewoner 1990/2017 ?
Mr H J M v d Putt
Advocaten en Juridische Adviseur,

V.J. Dubois

19-11-1921 Verloofd: Riet Raupp (dochter van dokter Raupp, parklaan 48) en Mr. Victor. G. G. M. Dubois.
Op 10 maart 1935 overlijd Mr. Victor Dubois Directeur der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank, in den ouderdom van 39 jaar. 

Nieuwe Venlosche courant schrijft hierover op 13 maart 1935: Zondagavond is te Utrecht in de neurologische kliniek, alwaar hij een zware hersenoperatie had ondergaan, overleden mr. V. G. G. M. Dubois, directeur van de Centrale Coöperatieve Boerenleenbank te Eindhoven.
Mr. Dubois werd te Venlo geboren en
studeerde aan de universiteit te Utrecht rechten, waar hij in 1920 "den titel van meester in de rechten" behaalde. Na een jaar te Amsterdam in de advocatuur werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1921 benoemd
tot rechtskundig secretaris van de Centrale Boerenleenbank, bij welke instelling hij in 1926 tot mede-directeur werd aangesteld. De overledene was een harde werker, een begaafd jurist, die nauwgezet en gewetensvol zijn taak vervulde.
De overledene was tevens secretaris van het bestuur van de boerenhypotheekbank te Eindhoven, directeur van de boerenborgmaatschappij, lid der commissie van Toezicht van den Brabantschen Zuivelbond en van den Centralen Accountantsdienst en van den R. K. Ned. Boerenbond, secretaris van den Eindhovenschen Bond van den geld- en effectenhandel, voorzitter van het college voor medisch tuchtrecht te Eindhoven, commissaris der H. A. V. bank te Schiedam en bestuurslid van den Noord-Brabantschen Bond voor den effectenhandel. De begrafenis was in de parochie kerk van den H. Antonius te Eindhoven.


boven: Foto Parklaan 22 uit 1930/1931
Onder foto's Parklaan 22 in 2018
Stijlvolle vooroorlogse "Koppelvilla" gelegen aan een van de mooiste lanen van Eindhoven " de Parklaan". 
Wonen 371 m² Overige inpandige ruimte 54 m² Gebouwgebonden buitenruimte 14 m²
Perceel 830 m² Inhoud 1.050 m³ Totaal 9 kamers (6 slaapkamers)

Parklaan 20

Bouwjaar 1954, Dit pand heeft jaren achter veel bomen verscholen gestaan. In 2014 is de tuin totaal opnieuw aangelegd en is het pand van binnen en van buiten totaal gerenoveerd door "Van Kaathoven bouw".
In 2020 te koop aangeboden voor € 2.950.000 kosten koper.
hiervoor krijgt men Met recht een huis met 7 slaapkamers, 3 badkamers, een overdekt tuinhuis en 2 garages. Op de 1e verdieping een zeer royale suite met design badkamer en inloopgarderobe. Voorts twee slaapkamers waarvan een met badkamer en-suite en de eerder genoemde t.v.-/speel-/slaapkamer. Op de 2e verdieping vier zeer royale en sfeervolle slaapkamers en de 3e badkamer.
369 m² wonen en 1.619 m² perceel 

Parklaan 18 - 16

Gebouwd in 1954 (nr. 16 is totaal verrassend verbouwd in 2016)

Parklaan 18 

Het pand Is in 1954 gebouwd, heeft 8 kamers en een woon oppervlakte  van 246m  Het is in juli 2014 verkocht voor € 585.000 euro (volgens website) De ruime tweekapper was al sinds 2013 te koop voor € 685.000. Het pand had nogal wat achterstallige onderhoud (zie website). De nieuwe bewoners hebben het huis ruim naar achteren uitgebouwd en van binnen gerenoveerd. De tuin is ook aangepakt.

Parklaan 16

In 2016 is Parklaan 26 zeer opmerkelijk verbouwd, aan de voorkant is het nog het "saaie" jaren 1954 uitstralling maar de achterkant heeft het mooie moderne vormgeving gekregen. Een geslaagde verbouwing die de bewoners een zeer veel licht geven. Architectuur:   KOVOS architecten en 
Interieurontwerp AOZ interieur

Parklaan 14

Bouwjaar  1962
Op de foto zie je een stukje van de nieuwbouw bij Parklaan 16

Parklaan 14 Eindhoven
Bouwjaar ± 1962, 8 kamers met een : 269 m² woon woon oppervlakte en 784 m² perceel grond. Oorspronkelijk had het herenhuis de naam "de Haven". Van 2008 tot 2011 te koop gestaan voor voor € 1.250.000 k.k, uiteindelijk verkocht voor € 995.000 (of minder) De nieuwe bewoners hebben het pand volledig gerenoveerd. Onder het balkon, aan de voorzijde, is een erker gekomen. Aan de linkerzijde is een uitbouw gekomen. De tuin is flink aangepakt en een nieuw tuinhek, met zuiltjes en men heeft de buxus heg vervangen o.l.v. B-Covered.

In oktober 2020 te koop voor: € 1.975.000 k.k

Fraai aangelegde tuin rondom met gazon, borders en terrassen (waaronder 1 overdekt terras) en ruime overkapping oa te gebruiken als fietsenstalling. De tuin is voorzien van een automatische beregeningsinstallatie en exclusieve tuinverlichting.

2008

2011

Parklaan 12

1992
Dit pand valt buiten het beschermdstadsgezicht van het Villapark

Parklaan 12 
Huisartsencentrum Parklaan-Maartens, gebouwd in 1992. Voorheen werkzaam: P. Wouda, M Fajla,  Dr L W F Maartens en Dr. P H M J Schaffer.
In 2018 werken er de artsen: L. Maartens, I. Muskens, LC Maartens en D Titulaer (AIOS).
Meer op https://maartens.dohnet.nl/

Mobirise is een van de gemakkelijkst tools voor het ontwikkelen van websites. Het laat u ook toe om zoveel websites te ontwikkelen als je wilt daar het een desktop-app is.