Op 3 maart 1941 werd de gashouder op het terrein van de gemeentebedrijven aan de Nachtegaallaan getroffen door een vliegtuigbom.

"De brand van de Klönne gashouder, naast het Havenhoofd, staande op het terrein van de gasfabriek aan de Nachtegaallaan, in de nacht van 3 maart 1941, na een Engels bombardement met staafbrandbommen.  De in 1930 gebouwde grote gashouder ‘Goliath’ vormt met zijn 84 meter een richtpunt voor piloten.
In de nacht van 3 op 4 maart 1941 word deze door een bombardement van de Britse RAF. De gashouder brandt geheel uit, door adequaat ingrijpen, kan een grote ramp gelukkig worden voorkomen. Op een gegeven ogenblik raakte het gas in brand en door de uitschietende steekvlam werd heel Eindhoven fel verlicht. Achter in Woensel kon men op straat de krant lezen, niettegenstaande het voor het bombardement volslagen donker was en de straatverlichting volledig was gedoofd. [zie foto vier hieronder]

extra info van : http://www.eindhoveninbeeld.com/foto.php?foto=17395&sel=gashouder#sthash.JfjjzCIC.dpuf
Mijn vader was in die Stoker-machinist van de Gasbedrijven Eindhoven. Hij had van de Duitsers een Sonderausweiss en kon ook in de spertijd naar buiten, omdat hij verschillende diensten draaide en dat alle dagen van de week, incl. week-end. (foto van de sonderausweis stuur ik nog in). Hij had die nacht geen dienst. Hij woonde in de Stuiverstraat, niet ver van de gashouder af. Toen hij de brand opmerkte is hij erheen gegaan. Wat ik me uit zijn verhalen herinner, het volgende: Wanneer de gasafsluiter dichtgedraaid wordt (of andersom, weet ik niet meer), dan kan de gashouder exploderen. Kennelijk was iemand van de directie die dit juist had gedaan. Mijn vader zag dat en heeft meteen de gasafsluiter in de juiste stand gezet. daar was dat directielid het niet mee eens, en er ontstond een woordenwisseling. De brandweer heeft uiteindelijk het beslissende woord gegeven en (volgens mijn vader) had mijn vader geljk. Een grote explosie is hiermee voorkomen! Toch ontving het directielid alle credits voor deze actie! Daar was mijn vader tot op late leeftijd altijd nog boos over.
Toegevoegd door: Wim Habraken op 16 mei 2009 bij eindhoveninbeeld.com

Raar! Mijn grootvader Frans Marinus heeft in die tijd ook bij de gemeentebedrijven gewerkt bij de gashouder.
Hij vertelde me precies hetzelfde verhaal.
Ik denk dat meerdere grootvaders uit hun naam, deze heldendaad maar al te graag aan hun kleinkinderen wilden vertellen.
Toegevoegd door: Frans Marinus op 03 maart 2013 bij eindhoveninbeeld.com


 Hieronder een aantal extra foto's. Klik voor vergroting.

29 september 1970 opnieuw brand in de gashouder

Onder  foto (van de Eindhovense Brandweer) van het nablussen in 1970, water wordt uit het kanaal gehaald.

Op 29 september 1970 bij de sloopwerkzaamheden van de gashouder vat het teer dat zich aan de binnenzijde van de ketel ter afdichting van kieren bevindt, vlam. Zie boek van Peter Snellen: De brandweer van de lichtstadpagina, pagina 134.  Binnen twee uur is de brand geblust.
De Gashouder heeft tijdens zijn afbraak zijn laatste  rooksignaal aan de stad en wijde omgeving laten zien. Een markant gebouw verdween uit Eindhoven

De grote Klönne gashouder met reclame voor Persil

De gashouder werd in 1931 geplaatst en in 1932 geschilderd als een reclameobject voor Persil.  Hiernaast waren er nog 5 "kleinere gashouders

1e Reusachtige gashouder der gemeente Eindhoven:  1931 uit krant De grondwet 02-12-1931
2e krantenfoto: 1932 Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant 12-07-1932

EEN BELANGRIJKE CONSTRUCTIE VOLTOOID. DE NIEUWE DROGE GASHOUDER DER GEMEENTEBEDRIJVEN.
" De hoogste gashouder des lands, die thans Eindhoven’s stadsbeeld beheerscht"

Eindhoven is arm aan bouwwerken religieuze en profane doeleinden, die boven het middelmatige uitstijgen. Cuijpers' Catharinakerk is wat de architectonische beteekenis betreft, nog niet voorbij gestreefd en zal gelet op het verval der architectuur in de Nederlandenden voorIoopig niet voorbijgestreefd worden. Een rijker beeld vertoont onze stad op gebied van den utiliteitsbouw. De nieuwe Philipsfabrieken zijn voorbeelden van rake en zuivere nuttigheidswerken, die juist door hun eenvoud en goede verhoudingen zeer wel in de stadsbeeld voldoen. De gemeente Eindhoven heeft aan deze goede industrieele bouwwerken een constructie toegevoegd die de vermelding waard is. De nieuwe gashouder, die met zijn "voor Eindhovensche verhoudingen" het stadsbeeld beheerscht en het stadssilhouet een ander aanzien heeft gegeven, beteekent een aanwinst van beteekenis. Wij weten, dat er omtrent deze constructie belangrijke smaakverschillen bestaan, zooals altijd en overal omtrent belangrijke bouwwerken het geval is. Wij willen hier echter met nadruk de zijde dergenen kiezen, die de nieuwe gashouder goed vinden. Goed door de eerlijke constructie, de juistheid der verhoudingen en het voortreffelijk architectonische evenwicht tusschen hoofdmassa en fijne deelen. Zeker in Wassenaar bijv. zou een dergelijk zakelijk „monument" weinig aanvaardbaar zijn, maar in Eindhoven zou het getuigen van gebrek aan eerbied voor ons zelf, wanneer wij voor het karakter der stad niet ridderlijk uitkwamen. En dat doet deze gashouder. Hij demonstreert de macht en de kracht der moderne techniek, het vernuft van den menschelijken geest, en vertoont met volstrekte eerlijkheid zijn doel, zonder onnoodige versiering of verdoezeling door vormen, die niet rechtstreeks uit de constructie voortkomen.

Aan de gegevens, die Ir. Oosterholt, de directeur der Gemeentebedrijven ter beschikking stelde, ontleenen wij het volgende:
Diameter 37.8 M.
Totaal hoogte 85 M.
Totaal gewicht 950.000 K.G., waarvan alleen de schijf, die op het gas rust 140.000 K.G. Wanddikte 5 m.m.
Bodem en schijf uit Armcoijzer.
Breedte der omgangen 1 M. De omgangen zijn constructiedeelen, die de noodige stijfheid tegen winddruk geven.
Werkingsprincipe: Op het gas rust de schijf; deze wordt door rollen op hoogteafstand van 4.50 M. horizontaal gehouden. De afdichting heeft plaats door tegen den wand aangedrukte rubber.
De kleur zal zoo licht mogelijk worden, om de warmtewerking der zon te neutraliseeren.
Leveranciers: Klönne, Dordmund de gashouder, trap enz. v. Doorne, Eindhoven, inspectiekooi Kerssemakers, Eindhoven; betononderbouw Holl. Beton Mij. te Den Haag. Tot zoover de technische gegevens.
Eindhoven heeft een zakelijk "monument" gekregen, dat scherper en zuiverder dan een of andere zinnebeeldige voorstelling het karakter der stad tot ver over de gemeentegrenzen aankondigt.
UIt Eindhovensdagblad 12-08-1931 (bron: www.delpher.nl)