Brand Karel 1 

Om 5 uur ’s ochtends van vrijdag 19 februari 1971 brak er een brandje uit in het plastic-magazijn van Treffina, op het Karel I-terrein, gelegen aan de Havenstraat.  Wat zich aanvankelijk liet aanzien als een eenvoudig te klaren klus bleek uiteindelijk een brand die zijn weerga niet kende. 150 Brandweerlieden streden urenlang vergeefs om de vlammenzee te bestrijden. De vuurzee woedde over een oppervlakte van ruim 40.000 vierkante meter en verwoestte gebouwen, kantoren en loodsen.. 30 miljoen sigaren, 60 hoge hoeden en een zelfde aantal rijpetten van Hoedenfabriek Jan Spoorenberg, in het zelfde complex gevestigd, zijn in rook opgegaan.  De bewoners van de Korte Havenstraat werden geëvacueerd. De brandweer was met geweld de woning binnengedrongen om de bewoners te evacueren. Hun huizen stonden op niet meer dan 4 meter afstand van een 12 meter hoge fabrieksmuur met uitslaande felle vlammen die elk moment kon instorten.  Een enorme rookontwikkeling werd veroozaakt door de volgepakte tabaksloodsen. De oorzaak van de grootste brand in Eindhoven sinds de 2e W.O. werd nooit gevonden. Alleen de muur met de tekst " N.V. Karel I Sigarenfabriek v/h H.J. v. Abbe." herinnnert nog aan dit omvangrijke  fabrieksterrein in Eindhoven.

Karel I sigarenfabriek, hoedenfabriek en streekapotheek van drie ziekenhuizen
Ruim dertig miljoen schade bij brand in centrum Eindhoven

Vrijwel de hele oude Karel 1 sigarenfabriek in de Eindhovense binnenstad, een pand met een oppervlakte van 40.000 vierkante meter, de streekapotheek van de Eindhovense ziekenhuizen, en een hoedenfabriek zijn vanmorgen in vlammen opgegaan. De schade werd omstreeks het middaguur geschat op ruim dertig miljoen gulden. Er verbrandden onder meer 40 miljoen sigaren uit het Karel 1 assortiment; grote hoeveelheden bloedplasma en geneesmiddelen van de Eindhovense ziekenhuizen werden onbruikbaar: tientallen huizen moesten worden ontruimd.
De brand is vannacht omstreeks twee uur door nog onbekende oorzaak ontstaan in de plasticafdeling van de handelmaatschappij Tracina. Deze afdeling is, in verband met de geleidelijke verplaatsing van de sigarenfabriek naar het Belgische Arendonk, ondergebracht in een verhuurd gedeelte van de fabriek.
Geleidelijk breidde de brand zich uit over de gehele oude sigarenfabriek. In het stadsdeel Tongerle ontstond een geweldige vuurzee. Om ongeveer acht uur vanmorgen stortte het gebouw, dat door Karel I nog als opslagplaats wordt gebruikt, met donderend geweld in.
Het vuur was inmiddels overgeslagen naar een belendend gebouw van vier verdiepingen aan de Havenstraat,de Beltman Bouw. Dit gebouw is gehuurd door de streekapotheek van de Eindhovense ziekenhuizen. Daarin zijn ook ondergebracht de bloedbank en een geneesmiddelenmagazijn. In de apotheek is grote schade ontstaan doordat de geneesmiddelen en het bloedplasma onbruikbaar werden door rook- en waterschade. Het gebouw kon behouden blijven.
Vele tientallen huizen in de omgeving van de brand moesten door de bewoners worden ontruimd. Dat gold ook voor de Rode Kruispost van Eindhoven, waarin het welfare-materiaal, de colonne van het noodziekenhuis en opleidingsmateriaal zijn ondergebracht. De brand werd bestreden door een honderdtal brandweerlieden van het Eindhovense korps, de korpsen van omliggende plaatsen en van de Philipsbrandweer. 

 Honderd man van de Eindhovense politie waren druk bezig met verkeers- en veiligheidsmaatregelen. Ook het kantoorgebouw van de Karel I-fabrieken aan de Korte Havenstraat is uitgebrand.Een neervallende muur vernielde het perceel, waarin een hoedenfabriek van de firma J.Spoorenberg is ondergebracht. Door het vuur in de opslagruimte van Karel I zijn veertig miljoen sigaren verloren gegaan.
De productie van de Karel I-fabrieken, die hoofdzakelijk naar het Belgische Arendonk is overgebracht, zal door de brand niet worden geremd. Het Eindhovense bedrijf van Karel I bestond voornamelijk nog uit magazijnen, de opslag van verpakkingsmateriaal en de administratie. In Eindhoven werken nog honderd man.
De oorzaak van de brand is niet bekend. Gistermiddag is in de fabriek aan de Korte Havenstraat sigarettentabak gevonden, vermengd met luciferkoppen. Dit was door de ramen naar binnen geworpen. Het personeel heeft toen onmiddellijk al het brandbare materiaal van de ramen verwijderd. De politie is in het bezit van de naar binnen gegooide tabak, maar heeft geen aanwijzing dat het in verband met de brand moet worden gebracht.
Bron: avondkrant Nieuwsblad van het Noorden 19-02-1971

Schade brand Karel I twaalf miljoen gulden
De brand, die de vorige week het Eindhovense bedrijf van de Karel I fabrieken in de as heeft gelegd, blijkt veel minder schade te hebben aangericht dan aanvankelijk werd verondersteld. Het expertisebureau te Eindhoven, dat de gehele schadeafwikkeling
op zich heeft genomen, schat thans de totale directe materiële schade op ongeveer twaalf miljoen gulden. Aanvankelijk werd een schadebedrag van dertig miljoen gulden genoemd.

DE BRAND BIJ KAREL 1 

Tussen 30 en 40 miljoen beste sigaren kwamen jammerlijk in de vlammen om. Sigaren, bestemd voor U, verwende sigarenroker maar Nederland zit niet zonder de Karel 1 kwaliteits-sigaren! 
Gelukkig heeft de winkelier nog een gevarieerd Karel 1 - assortiment. U begrijpt, dat zelfs Karel 1 zo’n catastrofe niet in één dag kan overwinnen. Alles wordt in het werk
gesteld om de productie weer op volle toeren te laten draaien. Een korte stagnatie in de winkel-bevoorrading is echter onvermijdelijk.

ER IS (nog steeds) MAAR ÉÉN KAREL 1
advertentie in alle kranten op 23 febr. 1971

BRAND BIJ KAREL I OPZET?

10 meter hoge puinhopen blijven nog dagen smeulen (Van een onzer verslaggevers)
EINDHOVEN"—- Is de brand bij Karel I, die niet voor zondag geblust zal zijn, aangestoken? De politie houdt er serieus rekening mee. Donderdagmiddag. al, de middag voor de nacht waarin dé : immense brand uitbrak, werd een kleinere brandstichting ontdekt.
Telefonisch meldde een Karel I-directeur toen de vernieling, van enkele ruitjes op de begane grond. Daar doorheen waren brandende sigaretten geworpen. Die sigaretten bevatten niet alleen tabak maar ook luciferkopjes.
Donderdagmiddag dacht men nog aan een kwajongensstreek. Nu kan .men niet langer uitsluiten dat hier wel eens brandstichting in het spel kan zijn. Toch zal men er volgens hoofdinspecteur Van Galen rekening mee moeten houden dat de werkelijke oorzaak van deze brand nooit vastgesteld kan worden. De puinhopen liggen 5 tot 10 meter hoog; het vuur kan daarin nog dagen woeden.
Door de aanhoudende brand konden 41 personen, die uit de aangrenzende woningen moesten worden geëvacueerd, er de afgelopen nacht niet terugkeren. Of dat vannacht wel het geval zal zijn, is niet zeker. Gevaar voor overslaan van vonken en het instorten van 16 meter hoge muren blijft aanwezig.
 

Geen branddeuren
Zoals gemeld waren in het Karel I gebouwencomplex ook een handelsonderneming in plastics, een groothandel in garens en een apotheek voor ziekenhuizen en het Rode Kruis gevestigd. Volgens Karel I-directeur, drs. A. Meijers, greep de brand zo enorm snel om zich heen toen het vuur zich bij de plastics meldde. Via de houten plafonds en vloeren joegen toen de vlammen in razende vaart door het grote gebouw. Al sedert jaren waren daaruit de branddeuren verwijderd. En bij brand scheidt plastic zeer giftige stoffen af. De brandweer moest dan ook voor vlammen en rook wijken. Tijdens het hoogtepunt van de brand werden ruim 150 brandweermannen uit Eindhoven en omgeving ingezet. Directeur Meijers verwacht niet dat de Karel I-vestiging in Eindhoven nog herbouwd zal worden, Volgens burgemeester Witte bestaat een goede kans dat B. en W. nu snel met een saneringsplan voor de getroffen wijk Tongelre zullen komen. Dat was er nog niet. Maar nu dit gat van 40.000 m 2 is gevallen, en de aangrenzende woningen toch al het predikaat krot verdienen, acht hij een volledige sanering van deze buurt zeker op zijn plaats.
Overigens berust het op een misverstand dat bij de brand een bloedbank van het Rode Kruis verloren zou zijn gegaan. In Eindhoven is namelijk nog geen bloedbank.
Bron: Het vrije volk 20-02-1971 (delpher.nl)

Eindhovense brandweerofficieren gebruikte in 1971 nog Dafjes
foto http://www.eindhoven-in-beeld.nl/picture/show/32124/Karel-1-de-grote-brand-02